Co to jest faktura na żądanie?

środa, 14 Sierpień 2019 w kategorii Księgowość

Każdą dostawę towarów lub wykonanie usług przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować fakturą. Powyższe stwierdzenie jest prawdziwe w stosunkach z przedsiębiorcami. Jednak w stosunkach z konsumentami przedsiębiorca fakturę wystawia wyłącznie na żądanie konsumenta. Czy przedsiębiorca ma obowiązek zadośćuczynić żądaniu konsumenta w każdej sytuacji?

W stosunkach z konsumentami przedsiębiorca ma, co do zasady, obowiązek udokumentować dokonaną sprzedaż towarów lub usług poprzez wystawienie paragonu. Więcej o wystawianiu paragonów przez przedsiębiorcę, pisaliśmy w artykule pt. „Paragon, faktura czy rachunek?”.

Kiedy przedsiębiorca wystawia fakturę w stosunkach z konsumentami?

W przypadku, gdy przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania sprzedaży towarów lub wykonania usług na rzecz konsumenta wyłącznie paragonem, konsument może zażądać od przedsiębiorcy, dodatkowo, wystawienia faktury. Takie żądanie konsumenta należy uznać za prawidłowe. Wystawienie faktury jest w takiej sytuacji obowiązkiem przedsiębiorcy.

W jakim terminie przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie?

Jeżeli konsument zażąda od przedsiębiorcy wystawienia faktury w miesiącu, w którym nastąpiła transakcja, przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury do 15 dnia następnego miesiąca tj. miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła transakcja.

Przykład 1
W dniu 2 sierpnia 2019 r. Spółka A sp. z o.o. sprzedała telewizor na rzecz Jana Kowalskiego – osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Spółka A sp. z o.o. udokumentowała sprzedaż paragonem. W dniu 6 sierpnia 2019 r. konsument zażądał wystawienia faktury. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury do 15 września 2019 r.

Jeżeli natomiast konsument zażąda od przedsiębiorcy wystawienia faktury w innym miesiącu niż miesiąc, w którym nastąpiła transakcja, przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia prośby przez konsumenta.

Przykład 2
W dniu 5 maja 2019 r. Spółka A sp. z o.o. sprzedała telewizor na rzecz Jana Kowalskiego – osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Spółka A sp. z o.o. udokumentowała sprzedaż paragonem. W dniu 6 sierpnia 2019 r. konsument zażądał wystawienia faktury. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury do 21 sierpnia 2019 r.

Czy przedsiębiorca ma bezterminowy obowiązek wystawienia faktury na żądanie?

Żądanie wystawienia faktury konsument powinien zgłosić przedsiębiorcy w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług. Uwzględnienie żądania złożonego przez konsumenta po tym terminie należy do wyłącznej decyzji przedsiębiorcy. Zatem jeżeli konsument z przykładu 2 złożyłby żądanie wystawienia faktury we wrześniu, przedsiębiorca nie miałby obowiązku (a jedynie możliwość) wystawienia faktury.

W stosunkach z konsumentami przedsiębiorca ma obowiązek udokumentowania dostawy towarów lub wykonania usług paragonem, ale może być również zobowiązany do wystawienia faktury. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury, jeżeli konsument złoży mu takie żądanie nie później niż w okresie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła transakcja.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.