Co zyskują przedsiębiorcy dzięki tarczom branżowym 7.0 i 8.0?

środa, 17 Marzec 2021 w kategorii Księgowość

Przepisy tarczy antykryzysowej 6.0 upoważniły Radę Ministrów do przyznania przedsiębiorcom dalszego wsparcia. Z uwagi na powyższe, w dniu 19 stycznia 2021 r., a następnie w dniu 26 lutego 2021 r. rząd przyjął rozporządzenia (tzw. tarczę antykryzysową 7.0 i tarczę antykryzysową 8.0), które przyznały dodatkową pomoc kolejnym branżom.

Zarówno w ramach tarczy antykryzysowej 7.0, jak i w ramach tarczy antykryzysowej 8.0 przedsiębiorcy mogą liczyć na:

– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,

– świadczenie postojowe (ponowne świadczenie postojowe),

– dotację na koszty bieżącej działalności gospodarczej,

– zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Różne w ww. tarczach są jednak:

– warunki ubiegania się o konkretne formy pomocy,

– numery PKD upoważniające do skorzystania ze wsparcia.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Tarcza antykryzysowa 7.0

W ramach tarczy antykryzysowej 7.0 o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia pracowników, o którym to dofinansowaniu pisaliśmy w artykule o tarczy antykryzysowej 6.0, mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.

Pozostałe warunki ubiegania się o to dofinansowanie pozostały bez zmian.

Tarcza antykryzysowa 8.0

W ramach tarczy antykryzysowej 8.0 o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia pracowników mogą wnioskować także przedsiębiorcy (prowadzący przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z ww. kodów PKD), którzy uzyskali przychód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r.

Dofinansowanie z tarczy 8.0 nie przysługuje jednak, jeśli przedsiębiorca skorzystał już z dofinansowania na trzy miesiące w ramach tarczy 6.0 lub 7.0.

Wnioski o dofinansowanie (z tarczy 7.0 i z tarczy 8.0) można składać do dnia 31 marca 2021 r.

Świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa 7.0

O przyznanie ponownego (zatem dotyczy tych, którzy uzyskali już świadczenie postojowe) świadczenia postojowego mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:

– prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:

a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z (ponowne świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie) albo

b) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (ponowne świadczenie postojowe przysługuje maksymalnie dwukrotnie),

– uzyskali przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Tarcza antykryzysowa 8.0

W ramach tarczy antykryzysowej 8.0 o przyznanie świadczenia postojowego mogą, na kolejne miesiące, wnioskować przedsiębiorcy, którzy prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z ww. kodów PKD (za wyjątkiem PKD 52.23.Z) – część z nich może się o tę pomoc ubiegać nawet trzykrotnie (wskazani w pkt b) powyżej, za wyjątkiem PKD 91.02.Z).

Zmianie uległ jednak warunek dotyczący przychodu – o dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy, którzy uzyskali w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim do miesiąca wybranego lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, ale także w porównaniu do września 2020 r.

Uwaga!

Świadczenia z tarczy 7.0 wliczają się do limitu.

Dodatkowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

Tarcza antykryzysowa 7.0

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

– prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:

a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

b) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

– nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 8.0

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności, w ramach tarczy antykryzysowej 8.0, mogą wnioskować także przedsiębiorcy (prowadzący przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z ww. kodów PKD), którzy uzyskali w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona:

1. dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a) powyżej oraz przedsiębiorcy z kodem PKD 91.02.Z,

2. trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt b) powyżej (za wyjątkiem PKD 91.02.Z).

Uwaga!

Dotacje z poprzedniej tarczy 7.0 wliczają się do limitu.

Wnioski można składać do 31 maja 2021 r.

 Zwolnienie ze składek ZUS

 Tarcza antykryzysowa 7.0

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r.mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

– prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

– uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

– byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS można składać nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 8.0

 W ramach tarczy antykryzysowej 8.0 o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. mogą ubiegać się także przedsiębiorcy (wskazani powyżej), którzy uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS można składać nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 7.0

Z kolei o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

– prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

– byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

Tarcza antykryzysowa 8.0

W ramach tarczy antykryzysowej 8.0 o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za grudzień i styczeń mogą ubiegać się także przedsiębiorcy (wskazani powyżej), którzy uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r.

Ponadto w ramach tarczy antykryzysowej 8.0 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS także za luty 2021 r., jeżeliprowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z ww. kodów PKD (za wyjątkiem PKD 91.02.Z) i uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.

Tarcza antykryzysowa 7.0 i tarcza antykryzysowa 8.0 przewidują dodatkowe formy pomocy dla kolejnych branż: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenie postojowe, dotację na koszty bieżącej działalności gospodarczej, zwolnienie z opłacania składek ZUS.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.