Czy działalność gospodarczą można prowadzić we własnym mieszkaniu?

środa, 21 Listopad 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność gospodarczą można zarejestrować nawet we własnym mieszkaniu. Takie rozwiązanie wydaje się być korzystne m.in. ze względu na możliwość ograniczenia wydatków. O czym należy pamiętać, rejestrując firmę we własnym lokum? Czy takie rozwiązanie ma jakieś wady?

Oszczędności – brak czynszu najmu

Wydaje się, że zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu pozwoli przedsiębiorcy znacznie ograniczyć wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, co jest bardzo istotne zwłaszcza na początku drogi przedsiębiorcy. Wynajęcie biura w dobrej lokalizacji, np. w centrum miasta może być dla początkującego przedsiębiorcy wydatkiem nie do przeskoczenia. Przy skorzystaniu z własnego mieszkania przedsiębiorca nie musi ponosić także dodatkowych kosztów związanych z wynajmem biura np. opłat za wodę czy prąd.

Zarejestrowanie adresu firmy we własnym mieszkaniu pozwala dodatkowo część wydatków generowanych w mieszkaniu przerzucić na koszty firmy, o czym poniżej.

Miejsce pracy – domem

Wybór własnego mieszkania na miejsce prowadzenia działalności wydaje się również bardzo korzystny z uwagi na wygodę oraz kolejne oszczędności związane z brakiem konieczności dojeżdżania na miejsce pracy. Dodatkowo przedsiębiorca oszczędza czas. Zamiast dojeżdżać – może wcześniej zacząć pracę. Oczywiście dotyczy to jedynie tych przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu (nie dojeżdżają do klientów w celu wykonania pracy).

Brak miejsca na spotkania z klientami

Rejestrując firmę w mieszkaniu, może się okazać, że nie będziemy mieli miejsca na spotkania z klientami, kontrahentami. Jednak istnieje na to ciekawe rozwiązanie. Wiele firm, w tym firm, które oferują usługę wirtualnego biura, o czym poniżej, daje możliwość wynajmu sal konferencyjnych.

Możliwość odliczenia „wydatków domowych”

Zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu niekiedy daje przedsiębiorcy możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na eksploatację lokalu. Przedsiębiorca może odliczyć taki procent poniesionych wydatków, jaką część w stosunku do całości lokalu stanowi miejsce wydzielone wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Przez „wydatki domowe” rozumiemy czynsz, opłaty za prąd czy gaz, a nawet odsetki od kredytu hipotecznego. Odliczenie wydatków od dochodu pomniejsza podstawę opodatkowania, a co za tym idzie wysokość podatku. Jednak odliczanie poniesionych na utrzymanie lokalu wydatków od dochodu może wiązać się z koniecznością ponoszenia wyższego podatku od nieruchomości, o czym poniżej.

Szczegółową analizę dotyczącą tego, kiedy opłaca się odliczać wydatki domowe od dochodu, przeprowadziliśmy w artykule pod tym linkiem.

Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na prywatny telefon lub Internet. Przedsiębiorca ma jedynie możliwość odliczenia kosztów faktycznie poniesionych na rozmowy służbowe, chyba że założy osobny telefon lub Internet dla celów prowadzenia działalności.

Czy zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu muszę gdzieś zgłosić?

Zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu (jak i w każdym innym miejscu) wymaga zgłoszenia w CEIDG jako zmiana adresu prowadzenia działalności (jeżeli przedsiębiorca prowadził już wcześniej działalność). Jeżeli mieszkanie przedsiębiorcy jest jego pierwszym adresem prowadzenia działalności, przedsiębiorca podaje ten adres we wniosku o wpis do CEIDG.

Prowadzenie działalności gospodarczej „u siebie” będzie wymagało zgłoszenia tej kwestii w gminie. W składanym wniosku przedsiębiorca wskazuje, jaką część lokalu przeznaczył na prowadzenie działalności (jeżeli taką część wydzielił), a także jaki jest obecnie sposób użytkowania lokalu a jakie prace będą wykonywane po założeniu firmy. Na podstawie wniosku gmina stwierdza, czy nastąpiła zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na gospodarcze.

W sytuacji gdy gmina uzna, że zmiana nastąpiła, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budynku przeznaczonego na cele użytkowe, który jest znacznie wyższy od podatku od budynku mieszkalnego. I tak np.:

– w sytuacji, gdy lokal przestaje pełnić funkcję mieszkalną (np. utworzony zostaje gabinet lekarski),  nie ma wątpliwości że lokal zostanie uznany za lokal pełniący funkcje gospodarcze,

– w sytuacji, gdy przedsiębiorca wyodrębnił określoną część mieszkania na prowadzenie działalności, ale jednocześnie nadal w nim mieszka oraz ta wydzielona część pełni również funkcje mieszkalne (np. przedsiębiorca wstawił do salonu biurko i komputer), wydaje się, że nie ma podstaw do ustalenia wyższego podatku.

Jednak zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, niewydzielenie z mieszkania żadnego pomieszczenia do wyłącznego używania w celach związanych z działalnością gospodarczą nie pozwala na zaliczenie jakichkolwiek wydatków związanych z tym mieszkaniem do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ mają one charakter osobisty.

A co z sąsiadami?

Co do zasady nie trzeba informować sąsiadów/wspólnoty mieszkaniowej o zamiarze prowadzenia działalności w mieszkaniu, chyba że konieczność uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej/gminy wynika z odrębnych przepisów.

Wydaje się zatem, że wynajęcie firmy we własnym mieszkaniu jest dla przedsiębiorcy nie lada oszczędnością i stanowi dobre rozwiązanie na początku drogi przedsiębiorcy. Jednak adres firmy w dobrej lokalizacji może przyciągnąć więcej klientów. Niestety zazwyczaj początkującego przedsiębiorcę nie stać na taki wydatek. W takiej sytuacji powinien rozważyć skorzystanie z usługi „wirtualnego biura”. Za niewielkie pieniądze przedsiębiorca zyskuje adres np. w centrum Warszawy, a wraz z nim stały dostęp do sal konferencyjnych, możliwość obsługi poczty czy telefonu. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.