Czy nabycie udziałów poniżej wartości rynkowej generuje przychód podlegający opodatkowaniu?

środa, 9 Sierpień 2023 w kategorii Podatki, Księgowość

Czy jeżeli podatnik nabędzie udziały poniżej ich wartości rynkowej, to powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT? Jeżeli tak, to w jakim momencie?

Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2023 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.85.2023.1.PSZ, stwierdził, że nabycie udziałów w spółce z o.o. po cenie niższej niż ich wartość rynkowa nie spowoduje powstania po stronie nabywającego w momencie ich nabycia przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie zbycia tych udziałów. Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki faktycznie poniesione na nabycie udziałów.

Przedmiot wniosku

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, zwrócił się, we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, m.in. z pytaniem: czy nabycie przez niego udziałów w spółce za cenę niższą niż rynkowa kreowałoby powstanie u niego przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w szczególności przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieopłatnego świadczenia? Innymi słowy, czy nadwyżka pomiędzy wartością rynkową nabywanych udziałów a poniesionymi przez wnioskodawcę wydatkami na ich nabycie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich nabycia?

Uzasadnienie

Organ podatkowy nadmienił, że pojęcie przychodu wiąże się z przysporzeniem majątkowym po stronie podatnika, z wartością wchodzącą do jego majątku. Za przychód mogą być uznane tylko takie świadczenia, które zostały przez podatnika otrzymane, a więc które stanowią dla niego rzeczywiste i definitywne przysporzenie majątkowe.

Charakter praw majątkowych, jakimi są udziały, powoduje natomiast, że sam fakt ich nabycia po cenie niższej niż rynkowa nie stanowi jeszcze sam w sobie realnego przysporzenia majątkowego. Z powyższego wynika, że opodatkowanie przysporzenia w postaci nadwyżki pomiędzy wartością rynkową udziałów nabytych a wydatkami na ich nabycie powinno nastąpić dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.

Dochodem z odpłatnego zbycia udziałów – opodatkowanym 19% podatkiem dochodowym – jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (cena) a kosztami uzyskania przychodów (wydatki poniesione na uprzednie nabycie udziałów). Poczynione wydatki (również poniżej cen rynkowych) mogą być więc uznane za koszt uzyskania przychodów dopiero przy ustalaniu dochodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów.

Okoliczność, że udziały zostały objęte w wartości niższej niż rynkowa, znajdzie odzwierciedlenie przy ustalaniu wysokości dochodu w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów. W takim wypadku niższy będzie koszt uzyskania przychodów, a więc w konsekwencji nastąpi zwiększenie podstawy opodatkowania i wyższy podatek dochodowy. Tak więc korzyść, którą uzyskuje podatnik w postaci nabycia udziałów po wartości niższej niż ich wartość rynkowa, zostanie uwzględniona przy opodatkowaniu, przy sprzedaży nabytych udziałów.

Podsumowanie

Z uwagi na powyższe, nabycie udziałów w spółce z o.o. po cenie niższej niż ich wartość rynkowa nie spowoduje powstania po strony nabywającego w momencie ich nabycia przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie zbycia tych udziałów. Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki faktycznie poniesione na nabycie udziałów.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.