Czy przedsiębiorca może skorzystać z wakacji kredytowych?

środa, 10 Sierpień 2022 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Inne

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadziła możliwość zawieszenia spłaty kredytu przez maksymalny okres 8 miesięcy. Ustawa stanowi, że stosowny wniosek może złożyć konsument. Czy zatem przedsiębiorca może skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu? A jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?

Czym są wakacje kredytowe?

Pokrótce jedynie należy wskazać, że wakacje kredytowe są uprawnieniem konsumenta, który może zwrócić się do swojego kredytodawcy z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej. Wakacje kredytowe mają zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. W okresie zawieszenia konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową. Skoro ustawa wprost wskazuje, że z wakacji kredytowych może skorzystać jedynie konsument, to czy przedsiębiorca może także liczyć na wsparcie?

Należy rozważyć kilka scenariuszy.

Scenariusz I

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła umowę kredytu jako przedsiębiorca. Wypłata kredytu posłużyła jej do zakupu nieruchomości, którą wykorzystuje wyłącznie w swojej działalności gospodarczej (nie mieszka tam). Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie może skorzystać z wakacji kredytowych, ponieważ a) zawarł umowę jako przedsiębiorca, bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, b) umowa kredytu nie została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Scenariusz II

Osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zawarła umowę kredytu jako konsument, ponieważ była to umowa niezwiązana z jej działalnością gospodarczą. Wypłata kredytu posłużyła jej do budowy domu, w którym mieszka. Przedsiębiorca, który w tej konkretnej umowie kredytu występował jako konsument (bez znaczenia jest to, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą), ma możliwość skorzystania z wakacji kredytowych (jeżeli spełnia pozostałe warunki wskazane w ustawie).

A co w sytuacji, gdy przedsiębiorca ze scenariusza II zarejestruje dodatkowo swoją działalność gospodarczą w nieruchomości, w której mieszka? Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK (i Związku Banków Polskich), jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę kredytu jako konsument, na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, to bez znaczenia pozostaje, że w nieruchomości kredytowanej zarejestrował także swoją działalność gospodarczą.

Scenariusz III

Przedsiębiorca zawarł umowę kredytu jako przedsiębiorca, ale nieruchomość służy mu do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W tym scenariuszu trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Z definicji konsumenta zawartej w Kodeksie cywilnym wynika, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dlatego przedsiębiorca, który zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, nie będzie uprawniony do skorzystania z wakacji kredytowych. Rzecznik Finansowy jednak zauważa, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę (w tym umowę kredytu) jako przedsiębiorca, ale umowa ta może nie być związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Może się np. okazać, że przedsiębiorca wykorzystuje tę nieruchomość na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (jak w scenariuszu III). W takiej sytuacji, według Rzecznika Finansowego, przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania z wakacji kredytowych, ponieważ w tych okolicznościach będzie mógł być uznany za konsumenta.

Należy jednak zwrócić uwagę także na stanowisko Związku Banków Polskich, w którym ZBP wskazał, że przedsiębiorca, który do kosztów uzyskania przychodu zalicza koszty kredytu, nie będzie uprawniony do skorzystania z wakacji kredytowych.

Jak wynika z powyższego, także przedsiębiorca w określonych okolicznościach ma uprawnienie do skorzystania z wakacji kredytowych. Trudno jednoznacznie przesądzić jednak, jak tego typu wnioski rozpatrywać będą banki. Wszystkie przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie na podstawie całości okoliczności sprawy.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.