Czy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek macierzyński?

środa, 24 Kwiecień 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Jakie warunki musi spełnić? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Warunki uzyskania zasiłku macierzyńskiego

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie-przedsiębiorcy, jeżeli urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, jeżeli opłaca składkę na to ubezpieczenie. Opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorcy dobrowolne.

Co ważne!

Zasiłek macierzyński przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Brak jest tutaj okresu wyczekiwania.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie-przedsiębiorcy nie tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, ale również wtedy gdy przyjęła dziecko na wychowanie (w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny) i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Uwaga!

Kobieta-przedsiębiorca ma możliwość rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego po okresie 14 tygodni (lub więcej). W takiej sytuacji prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego przechodzi na ojca (jeżeli jest ubezpieczony).

Przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński?

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest taki sam jak dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Maksymalny czas pobierania zasiłku macierzyńskiego wynosi 52 tygodnie (20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego) – w przypadku urodzenia (przyjęcia na wychowanie) jednego dziecka.

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależna jest od wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe, które opłaca dany przedsiębiorca, a ściślej mówiąc od zadeklarowanej podstawy obliczania składki.

Ważne!

Jeżeli przedsiębiorca zadeklaruje wyższą podstawę obliczania składek niż minimalna, wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie wyższa, ale tylko wtedy gdy składka na ubezpieczenie chorobowe będzie płacona od wyższej podstawy przez okres 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego nie jest jednakowa przez cały okres 52-tygodniowego urlopu. Za okres urlopu macierzyńskiego tj. za okres 20 tygodni, a także maksymalnie za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego przedsiębiorcy przysługuje 100% podstawy wymiaru. Z kolei za okres urlopu rodzicielskiego – 60% podstawy wymiaru. Możliwe jest jednak od razu zadeklarowanie chęci skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez pełny okres 52 tygodni. W takiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje 80% podstawy wymiaru przez cały okres.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego przy najniższej podstawie wymiaru składek w 2019 r.

Przeciętna miesięczna najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe obowiązująca w roku 2019 (standardowy ZUS – 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego czyli 2859 zł) po odliczeniu 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe wynosi około 2467 zł.

2859 zł – (2859 zł x 13,71%) = około 2467 zł.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyniesie zatem 2467 zł.

W zależności od wybranego wariantu, zasiłek macierzyński stanowić będzie kwotę wynoszącą 100% podstawy wymiaru przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i maksymalnie 6 tygodni rodzicielskiego oraz 80% podstawy wymiaru przez 26 tygodni urlopu rodzicielskiego lub kwotę wynoszącą 80% podstawy wymiaru przez cały okres urlopu. Od tak uzyskanej kwoty potrącana będzie również zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18% zasiłku miesięcznego.

Zasiłek macierzyński stanowiący 80% minimalnej podstawy wymiaru, po pomniejszeniu o podatek dochodowy, wyniesie 1618,35 zł.

Zasiłek macierzyński stanowiący 100% minimalnej podstawy wymiaru, po pomniejszeniu o podatek dochodowy, wyniesie 2022,94 zł.

Zasiłek macierzyński stanowiący 60% minimalnej podstawy wymiaru, po pomniejszeniu o podatek dochodowy, wyniesie 1213,76 zł.

Czy pobierając zasiłek macierzyński, mogę prowadzić działalność gospodarczą?

Pobierając zasiłek macierzyński, przedsiębiorca może nadal prowadzić działalność gospodarczą i uzyskiwać przychody. Co więcej, przedsiębiorca jest wtedy zobowiązany wyłącznie do opłacania składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacał będzie ZUS (objęcie ubezpieczeniami społecznymi z tytułu pobierania zasiłku)!

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagane jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b. Dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku będzie m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość zależna jest od wysokości podstawy wymiaru składek i nie jest jednakowa przez pełny okres 52 tygodni. Co istotne, prawo do zasiłku przysługuje przedsiębiorcy od pierwszych dni objęcia ubezpieczeniem chorobowym. W przypadku jednak zadeklarowania wyższej podstawy wymiaru niż minimalna, wyższe składki na ubezpieczenie chorobowe muszą być opłacane przez okres co najmniej 12 miesięcy, aby mogły być wzięte pod uwagę przy obliczaniu wysokości zasiłku.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.