Czy przekształcenie spółki skutkuje utratą prawa do opodatkowania estońskim CIT?

środa, 8 Maj 2024 w kategorii Podatki

Czy przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych skutkować będzie utratą prawa do stosowania opodatkowania estońskim CIT? Czy spółka przekształcona będzie zobowiązana po przekształceniu do ponownego złożenia zawiadomienia ZAW-RD?

Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. interpretacja indywidualna z dnia 8 marca 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.45.2024.1.END.

Przedmiot wniosku

Wnioskodawca, będący spółką komandytową, która podlega opodatkowaniu podatkiem CIT i dokonała wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), a jej wspólnikami są dwie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, zwrócił się we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej m.in. z pytaniem: 1) czy przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych skutkować będzie utratą przez niego prawa do stosowania opodatkowania estońskim CIT oraz 2) czy Wnioskodawca będzie zobowiązany po przekształceniu spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do ponownego złożenia zawiadomienia ZAW-RD.

Według Wnioskodawcy spółka po przekształceniu nie utraci prawa do estońskiego CIT. W art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. a wskazano, że opodatkowania estońskim CIT nie stosuje się do podatników powstałych w wyniku połączenia oraz podziału. W przepisie nie wskazano na przekształcenie jako okoliczność skutkującą utratą prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT.

Uzasadnienie

Organ podatkowy w ww. decyzji stwierdził, że jeśli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przeprowadzone według przepisów Kodeksu spółek handlowych, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej. Nadmienił, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi jej likwidacji, lecz prowadzi do jej kontynuacji w innej, nowej formie prawnej. Majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia, staje się majątkiem spółki przekształconej. Innymi słowy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową polega wyłącznie na modyfikacji formy ustrojowej spółki, a nie na rozwiązaniu spółki i utworzeniu w jej miejsce nowej. Jest to więc tożsamy podmiot, funkcjonujący po przekształceniu w nowej formie prawnej. Zatem przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi przeszkody do kontynuowania przez spółkę przekształconą opodatkowania ryczałtem, o ile nadal będzie spełniać warunki przewidziane w art. 28c-28t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na powyższe spółka przekształcona (sp. z o.o.) nie będzie również zobowiązana do złożenia nowego zawiadomienia ZAW-RD.

Podsumowanie

Zmiana formy prawnej spółki opodatkowanej estońskim CIT nie prowadzi do utraty prawa stosowania tego reżimu podatkowego, jeśli spółka po przekształceniu dalej spełnia wymagania dla jego stosowania.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.