Czy raz wybraną formę opodatkowania można zmienić?

środa, 20 Luty 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Nie ma przeszkód, by podatnik który wybrał formę opodatkowania dochodu przy zakładaniu działalności gospodarczej, zmienił ją na inną na etapie dalszego funkcjonowania biznesu. Rok 2019 przyniósł jednak zmianę w zakresie terminu, w którym takiego wyboru podatnik może dokonać.

Czy formę opodatkowania podatkiem PIT mogę zmienić w dowolnym momencie?

Nie, podatnik nie ma w tym zakresie całkowitej dowolności. Zmiany formy opodatkowania podatnik może dokonać raz w roku.

Każdy przedsiębiorca, rozpoczynając prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG, wybiera formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Może to być opodatkowanie: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz na podstawie karty podatkowej. Więcej o każdej z tych form pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Zmiana opodatkowania przy wyborze lub rezygnacji z karty podatkowej

Podatnik, który wybrał kartę podatkową jako formę opodatkowania dochodu, może zmienić tę formę na inną do 20. stycznia następnego roku kalendarzowego. Powyższe dotyczy również podatnika, który zamierza zmienić formę opodatkowania dochodu na kartę podatkową.

Przykład 1

Podatnik, którego dochód opodatkowany jest kartą podatkową, podjął decyzję o zmianie formy opodatkowania na ryczałt. Wybór nowej formy opodatkowania zgłasza w urzędzie skarbowym właściwym według jego miejsca zamieszkania do 20 stycznia 2020 r. Od 2020 r. jego przychód opodatkowany będzie ryczałtem ewidencjonowanym.

Przykład 2

Podatnik, którego dochód opodatkowany jest ryczałtem, podjął decyzję o zmianie formy opodatkowania na kartę podatkową. Wybór nowej formy opodatkowania zgłasza w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2020 r.

W tym zakresie brak zmian w stosunku do lat ubiegłych.

Zmiana opodatkowania w zakresie pozostałych form

Natomiast podatnicy, którzy wybrali pozostałe formy opodatkowania tj. zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt, mają możliwość wyboru innej formy opodatkowania (za wyjątkiem karty podatkowej) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w danym roku podatnik osiągnął pierwszy przychód.

Uwaga wyjątek!

Jeżeli osiągnięcie pierwszego przychodu przez podatnika w danym roku kalendarzowym ma miejsce dopiero w grudniu, zmiana formy opodatkowania musi zostać zgłoszona do końca tego roku kalendarzowego (do końca grudnia).

Przykład 3

Podatnik, którego dochód opodatkowany jest ryczałtem, podjął decyzję o zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne. Pierwszy przychód w 2019 r. osiągnął w lutym. Wybór nowej formy opodatkowania zgłasza w urzędzie skarbowym właściwym według jego miejsca zamieszkania do 20 marca 2019 r.

Przykład 4

Podatnik, którego dochód opodatkowany jest na zasadach ogólnych, podjął decyzję o zmianie formy opodatkowania na ryczałt. Podatnik przewiduje, że pierwszy przychód w 2019 r. osiągnie dopiero w grudniu. Wybór nowej formy opodatkowania będzie miał obowiązek zgłosić w urzędzie skarbowym do końcu grudnia 2019 r.

Termin na zmianę formy opodatkowania został zatem uzależniony od momentu osiągnięcia pierwszego przychodu w danym roku podatkowym. Dla podatników, którzy przychód osiągną już w styczniu danego roku podatkowego, oznacza to wydłużenie terminu o jeden miesiąc.

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania?

Zmiany formy opodatkowania przedsiębiorca dokonuje na formularzu CEIDG-1. Formularz można złożyć osobiście w urzędzie, przesłać pocztą lub wypełnić przez Internet. Przedsiębiorca może również złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. W przypadku wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania przedsiębiorca ma obowiązek złożyć również PIT-16.

Pamiętajmy, że przedsiębiorca ma możliwość zmiany formy opodatkowania wybranej przy zakładaniu działalności gospodarczej. Może to zrobić raz w roku: do 20 stycznia danego roku podatkowego, w przypadku przedsiębiorców, którzy rezygnują z lub wybierają opodatkowanie na podstawie karty podatkowej albo do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął w danym roku podatkowym pierwszy przychód – w przypadku pozostałych podatników. Zatem przy karcie podatkowej, w przeciwieństwie do pozostałych form opodatkowania, nie ma znaczenia, kiedy osiągnięty będzie pierwszy przychód z działalności w danym roku.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.