Czy sprzedaż produktów przez Internet można opodatkować ryczałtem?

środa, 13 Marzec 2019 w kategorii Podatki

Wybrałeś ryczałt jako formę opodatkowania dochodu i zastanawiasz się, czy prowadząc sklep internetowy możesz pozostać przy tej formie opodatkowania? Poniżej przedstawiamy warunki, jakie należy spełnić, aby za pomocą ryczałtu opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży internetowej.

W celu odpowiedzi na pytanie postawione w tytule artykułu należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy przychody z wszystkich rodzajów działalności mogą być opodatkowane ryczałtem. Niestety nie. Możliwości opodatkowania przychodu ryczałtem nie mają m.in. przedsiębiorcy:

– prowadzący apteki,

– prowadzący lombardy,

– prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów np. prawnicy,

– świadczący usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne np. usługi reklamowe czy pośrednictwa finansowego,

– prowadzący działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Powyżej wymieniono jedynie przykładowe rodzaje działalności, które nie mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Jednak zarówno wśród tych działalności jak i innych wymienionych w ustawie brak jest działalności polegającej na sprzedaży przez internet towarów handlowych.

Jednak odpowiednie zakwalifikowanie prowadzonej działalności gospodarczej jest ważne nie tylko ze względu na ogólne zbadanie możliwości zastosowania ryczałtu, ale również w związku z koniecznością wyboru właściwej stawki podatku.

Niska stawka podatku

O tym, że ryczałt jest w wielu przypadkach bardzo korzystną dla przedsiębiorcy formą opodatkowania dochodu, pisaliśmy w artykule pod tym linkiem. Przewagę nad innymi formami opodatkowania ryczałtowi dają niskie stawki podatku dla przychodu z niektórych rodzajów działalności np. 5,5% dla przychodu z robót budowlanych czy 3% dla przychodu z działalności gastronomicznej.

Dla przychodów ze sprzedaży towarów przez Internet stawka podatku wynosi 3%.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 5b ustawy o zryczałtowanym PDOF ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (tzw. działalność handlowa). Z kolei działalność handlową stanowi sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Pozostałe ograniczenia

Uwaga na limit przychodów! Przedsiębiorca może opłacać podatek w zryczałtowanej formie, o ile w roku poprzednim przychód uzyskany przez niego z wykonywanej działalności nie przekroczył 250 tys. euro.

Dodatkowo jeżeli podatnik w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności, którą teraz rozpoczyna, również nie może wybrać ryczałtu.

Jak wynika z powyższego, przedsiębiorca sprzedający towary w Internecie, u którego nie występują ograniczenia wskazane powyżej (tj. w zakresie rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju sprzedawanych towarów, limitu przychodów czy pracy dla byłego pracodawcy), może bez przeszkód opodatkować przychód z tytułu działalności usługowej w handlu ryczałtem. Oczywiście do rozważenia pozostaje kwestia opłacalności ryczałtu przy takim rodzaju działalności. Pamiętać należy, że ryczałt nie daje możliwości odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania. Podatek płaci się od osiągniętego przychodu.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.