Czy warto być podatnikiem vat?

piątek, 27 Czerwiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Podatki

Niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość wyboru, czy chcą być podatnikami VAT, czy też  skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. W związku z tym należy zadać pytanie, kiedy warto być podatnikiem VAT?

Przedsiębiorcy, u których dochód ze sprzedaży towarów czy świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 150 tys. zł rocznie, mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli firmę zarejestrowano podczas trwania roku podatkowego, podstawą zwolnienia jest przewidywana przez przedsiębiorcę wartość sprzedaży (proporcjonalnie do okresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym roku podatkowym – art. 113 ust. 9). Zatem przedsiębiorca rozpoczynający działalność co do zasady korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, poza wyjątkami określonymi w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Ze zwolnienia można zrezygnować dobrowolnie, zgłaszając rezygnację na piśmie naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Co przemawia za opodatkowaniem podatkiem VAT?

Status czynnego podatnika VAT jest opłacalny dla przedsiębiorców, którzy w ramach działalności dokonują dostaw towarów lub usług na rzecz podmiotów, które również są czynnymi podatnikami VAT.

Przedsiębiorcy niekorzystający ze zwolnienia, którzy dokonują zakupów towarów opodatkowanych VAT-em, mogą odliczać podatek związany z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych w firmie, o ile te zakupy służą sprzedaży opodatkowanej VAT-em. Innymi słowy mają możliwość pomniejszenia podatku należnego (który będą musieli ponieść jako dostawcy) o podatek naliczony (wynikający z faktur zakupowych). W przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, kwota różnicy podlega zwrotowi na rachunek bankowy podatnika lub rozliczeniu w następnym okresie rozliczeniowym.

Załóżmy, że przedsiębiorca zakupi sprzęt komputerowy za kwotę 100 tys. zł netto, więc kwota podatku naliczonego wyniesie 23 tys. zł. Firma ta w danym roku podatkowym dokona sprzedaży sprzętu na kwotę 60 tys. zł, kwota podatku należnego wyniesie 13 800 zł (tyle będzie musiał zapłacić). Przedsiębiorcy przysługuje zwrot podatku naliczonego, zatem w tym wypadku 9 200 zł (23 tys. zł – 13 800 zł = 9 200 zł).

Jeżeli naszymi klientami są tylko VAT-owcy, zdecydowanie bardziej opłacalne jest być VAT-owcem. Klienci nie będą zwracali uwagi na kwotę VAT-u, którą doliczymy do ceny netto produktu lub usługi, gdyż w przyszłości będą mogli ją sobie odliczyć. My również zyskamy, mając status podatnika VAT, mogąc odliczyć VAT od kosztów.

Skoro klient kupujący towar lub usługę od przedsiębiorcy opodatkowanego będzie mógł w przyszłości odliczyć podatek od tego towaru lub usługi, to rzeczywistym kosztem dla niego będzie tak naprawdę kwota netto.

Opodatkowanie podatkiem VAT jest również korzystne dla przedsiębiorców, których usługi są opodatkowane stawką poniżej 23%.

Może się bowiem zdarzyć taka sytuacja, że usługi, które oferuje przedsiębiorca opodatkowane są stawką niższą niż 23 %, ale materiały do wykonania tej usługi VAT-owiec kupuje ze stawką standardową. Zobrazujmy to na przykładzie. Przedsiębiorca wykonuje usługę wymiany drzwi. Kupno drzwi kosztuje go 500 zł + 23 % VAT (kwota VAT od zakupu wynosi 115 zł). Następnie przedsiębiorca „sprzedaje” usługę wymiany drzwi za 700 zł netto (koszt drzwi i usługi), z czego obowiązany jest zapłacić 8 % podatku (za usługę budowlaną), czyli 56 zł. Do zwrotu otrzyma zatem kwotę 59 zł (115 zł – 56 zł= 59 zł).

Kiedy wybrać zwolnienie?

Decyzja o skorzystaniu ze zwolnienia będzie korzystniejsza w sytuacji, kiedy odbiorcami towarów lub usług są podmioty również zwolnione z podatku VAT oraz przy transakcjach z odbiorcami detalicznymi, którzy nie mają możliwości odliczenia zapłaconego podatku VAT.

Korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania wiąże się dodatkowo z brakiem obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do VAT podczas rejestracji działalności, a co za tym idzie z brakiem konieczności ponoszenia opłaty rejestracyjnej do VAT w wysokości 170,00 zł. Przedsiębiorca nie prowadzi także ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz nie składa deklaracji rozliczeniowych i nie wpłaca na konto urzędu skarbowego wyliczonego podatku VAT.

Podejmując zatem decyzję o opodatkowaniu podatkiem VAT, należy wziąć pod uwagę, kto będzie odbiorcą naszych towarów lub usług oraz jak opodatkowane są nasze usługi.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.