Czy warto zapłacić składkę zdrowotną za grudzień jeszcze w tym roku?

środa, 22 Grudzień 2021 w kategorii Księgowość

Składkę zdrowotną za grudzień przedsiębiorcy mają obowiązek zapłacić do 10 lub 15 stycznia następnego roku. Czy opłacenie składki zdrowotnej za grudzień w grudniu pozwoli na odliczenie jej od podatku?

Jak informowaliśmy m.in. w artykule o składce zdrowotnej w Polskim Ładzie, od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy rozliczają się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy opodatkowani są ryczałtem ewidencjonowanym, nie będą mogli odliczyć zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku PIT.

Dotyczyć to będzie także składki zdrowotnej za grudzień, która zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami powinna zostać opłacona do 10 stycznia – w przypadku przedsiębiorców płacących składkę wyłącznie za siebie lub do 15 stycznia – w przypadku przedsiębiorców płacących składki także za pracowników. Składka zapłacona w styczniu, tj. po wejściu w życie nowych przepisów, nie będzie podlegała odliczeniu od podatku PIT.

Odliczenie od podatku składki za grudzień zapłaconej w grudniu 2021

Z uwagi na powyższe, wielu przedsiębiorców zaczęło zadawać pytanie, czy opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień przed terminem jej płatności, a zarazem przed terminem wejścia w życie Polskiego Ładu, tj. jeszcze w tym roku, pozwoli na odliczenie tej składki od podatku.

Okazuje się, że takie stanowisko jest prawidłowe.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. opłaconą, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w grudniu 2021 r. przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego za rok 2021, na zasadach określonych w art. 27b ustawy o PIT (przepis przewidujący możliwość obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Trzeba jednak pamiętać o opłaceniu wszystkich należnych składek – także na ubezpieczenia społeczne – w przeciwnym razie ZUS dokona proporcjonalnego zaliczenia wpłaty na poczet wszystkich składek.

Odliczenie od podatku składek za 2022 zapłaconych w grudniu 2021

Czy taki sam mechanizm można zastosować dla składek zdrowotnych należnych za 2022 zapłaconych w grudniu 2021? Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że w przypadku gdy przedsiębiorca dokona wpłaty w kwocie odpowiadającej wielokrotności kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne (na poczet kilku lub kilkunastu kolejnych miesięcy 2022), a ma obowiązek rozliczania i opłacania także innych składek na ubezpieczenia społeczne czy inne fundusze, to zgodnie z przepisami dokonana wpłata zostanie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie należności z tytułu składek. Analogicznie zatem jak wskazano powyżej – wpłacona kwota rozliczy składkę zdrowotną jedynie częściowo.

Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja wystąpi w przypadku składek płaconych za pracowników. Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników finansowane są w całości ze środków ubezpieczonych. Oznacza to, że pracodawca – płatnik składek musi potrącić je z dochodów pracowników. Z kolei, aby dokonać takiego potrącenia w pierwszej kolejności musi naliczyć i wypłacić pracownikowi należne wynagrodzenie. Oznacza to, że pracodawca nie może opłacić składek na ubezpieczenie zdrowotne za swoich pracowników za 2022 rok, jeżeli wcześniej nie wypłaci pracownikom wynagrodzenia za te miesiące.

Składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. opłaconą w grudniu 2021 r. przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku PIT za rok 2021.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.