Czy zagraniczny członek zarządu spółki z o.o. zapłaci składki ZUS?

środa, 12 Styczeń 2022 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2022 r. członkowie zarządu spółek z o.o. powołani na podstawie uchwały i pobierający z tego tytułu wynagrodzenie zapłacą składkę zdrowotną. Czy objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dotyczy również zagranicznych członków zarządu?

O tym, że członkowie zarządu spółek kapitałowych, po spełnieniu określonych warunków, zostali od 1 stycznia 2022 r. objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, pisaliśmy w artykule o tym, czy członkowie zarządu pełniący funkcje na podstawie powołania zapłacą składkę zdrowotną.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne członków zarządu

Od 1 stycznia 2022 roku członkowie zarządu oraz prokurenci powołani do pełnienia swoich funkcji na podstawie powołania i pobierający z tego tytułu wynagrodzenie zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (ale w dalszym ciągu nie podlegają ubezpieczeniom społecznym).

Do art. 66 w ust. 1 po pkt 35 dodano pkt 35a w brzmieniu „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Na mocy tej zmiany obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają ww. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, jeżeli pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Obowiązek ten powstaje z dniem powołania takiej osoby do pełnienia funkcji, a wygasa z dniem odwołania.

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, którą stanowi wynagrodzenie brutto pobierane z tytułu powołania.

Czy dotyczy to jednak także zagranicznych członków zarządu?

Zagraniczni członkowie zarządu w polskich spółkach kapitałowych nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu pod warunkiem, że podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego.

W jaki sposób można tę kwestię zweryfikować? Członek zarządu, który podlega systemowi ubezpieczeń społecznych za granicą powinien posiadać aktualne zaświadczenie A1, które jest potwierdzeniem podlegania systemowi zabezpieczenia społecznego danego państwa członkowskiego.

Określenie ustawodawstwa właściwego oparte jest na dwóch generalnych zasadach:

– miejsca wykonywania pracy – oznacza, że osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa członkowskiego, w którym podejmuje aktywność zawodową, tj. wykonuje pracę najemną, czy pracę na własny rachunek,

– jednego ustawodawstwa właściwego – oznacza, że osoba, która wykonuje wiele różnych aktywności zawodowych na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich podlega zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie jednego państwa członkowskiego. Nie jest zatem możliwe jednoczesne podleganie systemom zabezpieczenia społecznego dwóch państw członkowskich.

Z uwagi na powyższe, członek zarządu polskiej spółki kapitałowej, który podlega zagranicznemu systemowi zabezpieczenia społecznego, ponieważ np. wykonuje za granicą pracę na własny rachunek, nie podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce i nie ma obowiązku opłacania składki zdrowotnej z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.