Czy zawieszona spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe?

środa, 26 Lipiec 2023 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Czy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest równoznaczne z nieprowadzeniem księgowości i niesporządzaniem sprawozdań finansowych za okres zawieszenia?

Spółka z o.o, zgodnie z art. 22 Prawa przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, o ile nie zatrudnia pracowników (za wyjątkiem pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym). Okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.

Czy w okresie zawieszenia należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości spółka z o.o. może nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym:

– działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona,

– jednostka nie dokonała żadnych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz

– nie wystąpiły inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, np. nie uzyskano przychodów w postaci odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Z powyższego wynika, że z możliwości niesporządzania sprawozdania finansowego może skorzystać spółka z o.o. za dany rok obrotowy, jeżeli jej działalność była zawieszona przez cały ten rok i nie wystąpiły żadne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Przykład 1

Spółka z o.o. zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej z dniem 10 grudnia 2020 r. Czy spółka będzie mogła skorzystać z możliwości niesporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r., ponieważ na dzień 31 grudnia 2020 r. (dzień obrotowy) działalność pozostawała zawieszona?

Nie, ponieważ spółka nie miała zawieszonej działalności gospodarczej przez cały 2020 rok. Spółka musi zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2020 r. i sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz złożyć je do KRS.

Przykład 2

Działalność spółki z o.o. z Przykładu 1 pozostawała zawieszona przez cały 2021 rok. Jednak w 2021 roku spółka uzyskała przychody w postaci odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Czy będzie mogła skorzystać z możliwości niesporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r., ponieważ działalność pozostawała zawieszona przez cały 2021 rok?

Nie, ponieważ w 2021 r. nastąpiły zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym. Spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok, pomimo tego, że działalność pozostawała zawieszona przez cały 2021 rok.

Uwaga!

Możliwości niezamykania ksiąg rachunkowych w związku z zawieszeniem działalności nie mają emitenci papierów wartościowych zamierzający ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczeni do obrotu na tym rynku.

Spółka z o.o., która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej, może nie sporządzać sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym jej działalność pozostawała zawieszona przez cały rok oraz nie wystąpiły żadne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.