Czym jest kod wykonywanego zawodu ubezpieczonego?

środa, 12 Maj 2021 w kategorii Księgowość

Od 16 maja 2021 roku na druku ZUS ZZA i ZUS ZUA będzie trzeba podawać kod wykonywanego zawodu ubezpieczonego. Co to jest kod zawodu i jak wskazać odpowiedni? 

Do czego dłuży formularz ZUS ZZA i formularz ZUS ZUA?

Formularz ZUS ZUA służy do zgłoszenia do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej lub do zgłoszenia zmiany jej danych.

Z kolei formularz ZUS ZZA służy do zgłoszenia osoby ubezpieczonej do ubezpieczenia zdrowotnego lub do zgłoszenia zmiany jej danych.

Na obu formularzach wskazuje się m.in. dane identyfikacyjne płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy) czy dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń. Wśród dodatkowych danych identyfikacyjnych, od 16 maja 2021 r., będzie trzeba podawać informację o wykonywanym przez zgłaszanego ubezpieczonego zawodzie.

Gdzie szukać kodu wykonywanego zawodu ubezpieczonego?

Kod wykonywanego zawodu przez ubezpieczonego musi być zgodny z obowiązującą klasyfikacją zawodów. Aktualnie obowiązująca klasyfikacja zawodów i specjalności jest określona przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, którego treść można przeczytać tutaj.

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności na podstawie podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych.

Kody zawodów zostały podzielone na następujące grupy (wielkie):

1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, kierownicy,

2. Specjaliści,

3. Technicy i inny średni personel,

4. Pracownicy biurowi,

5. Pracownicy usług i sprzedawcy,

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń,

9. Pracownicy wykonujący prace proste,

0. Siły Zbrojne.

Grupy wielkie dzielą się na grupy duże, te z kolei na grupy średnie, a te ostatnie na grupy elementarne. W grupach elementarnych znajdują się właściwe kody zawodów. Każdy kod zawodu składa się z 6 cyfr.

Jak ustalić właściwy kod zawodu?

W celu ustalenia właściwego kodu zawodu należy otworzyć treść ww. rozporządzenia, a następnie odszukać nazwę zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego. Odpowiedni kod znajduje się po lewej stronie danej nazwy zawodu. Np. kod zawodu dla radcy prawnego to 261103.

Ważne!

W przypadku kiedy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach kompetencji, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 (Specjaliści) jako projektant/architekt systemów teleinformatycznych.

Z kolei w przypadku kiedy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kompetencji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako blacharz-spawacz – pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako blacharz lub jako spawacz.

Od 16 maja 2021 roku na druku ZUS ZZA i ZUS ZUA wskazywać będziemy także kod wykonywanego zawodu przez zgłaszanego ubezpieczonego. Listę kodów zawodów znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.