Czym jest Krajowy System e-Faktur?

środa, 17 Listopad 2021 w kategorii Księgowość

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzi nowy system teleinformatyczny w postaci Krajowego Systemu e-Faktur. Korzystanie z niego ma być obowiązkowe od 2023 roku.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wdroży w Polsce Krajowy System e-Faktur i nową e-usługę administracji już od 1 stycznia 2022 r. Początkowo korzystanie z KSeF będzie jednak dobrowolne.

Do czego służy Krajowy System e-Faktur?

System będzie służył m.in. do:

– nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,

– wystawiana faktur ustrukturyzowanych,

– dostępu do faktur ustrukturyzowanych,

– otrzymywania faktur ustrukturyzowanych,

– przechowywania faktur ustrukturyzowanych,

a także do analizy i kontroli prawidłowości danych wykazywanych przez podatników w fakturach ustrukturyzowanych. Organ podatkowy otrzyma natychmiastowy dostęp do wystawionych faktur.

Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur będzie można wystawić fakturę ustrukturyzowaną, tj. fakturę opartą na ujednoliconym wzorze dostępnym w systemie, której system automatycznie przydzieli numer identyfikujący (tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur).

Co istotne, faktura będzie uznawana za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur, a za otrzymaną przez odbiorcę – w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wymagać będzie jednak akceptacji odbiorcy faktury.

Funkcjonalność przedstawiana jest jako nowa e-usługa administracji. Faktury ustrukturyzowane będzie można wystawiać zarówno bezpośrednio w Krajowym Systemie e-Faktur – po uwierzytelnieniu konta w systemie, jak i przy użyciu zewnętrznych księgowych programów komercyjnych, a następnie przesyłać do KSeF.

Od kiedy?

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku i od tego czasu korzystanie z systemu i wystawianie faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF będzie dobrowolne. Oznacza to, że nadal będzie można wystawiać faktury papierowe i faktury elektroniczne. Planowane jest jednak wdrożenie obowiązku korzystania z KSeF od 2023 roku.

Kto będzie mógł korzystać z systemu?

Z Krajowego Systemu e-Faktur będą mogli korzystać m.in.:

1)     podatnik,

2)     podmioty wskazane przez podatnika, np. biuro rachunkowe,

3)     osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, którym podatnik nadał uprawnienia do korzystania z tego systemu, np. księgowy lub inny pracownik działu księgowego, lub pracownik podmiotu.

Korzyści korzystania z KSeF?

Ministerstwo Finansów wskazuje m.in. na następujące korzyści korzystania z KSeF:

– możliwość szybszego otrzymania zwrotu VAT – skrócenie terminu zwrotu o 20 dni,

– brak konieczności wysyłania struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur na żądanie urzędu (JPK_FA),

– brak konieczności wystawiania duplikatów faktur,

– pewność, że faktura dotarła do odbiorcy.

Od 1 stycznia 2022 r. utworzony zostanie Krajowy System e-Faktur, za pomocą którego podatnik będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane, ale korzystanie z systemu będzie dobrowolne.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.