Do czego służy weksel?

środa, 20 Lipiec 2022 w kategorii Inne, Księgowość

Weksel jest papierem wartościowym, który ma zabezpieczać terminowe wykonanie zobowiązania. Czy podpisanie weksla jest bezpieczne?

Czym jest weksel?

Weksel jest dokumentem (papierem wartościowym), który wystawiany jest przez stronę zobowiązaną do spełnienia świadczenia np. zwrotu pożyczki i przekazywany drugiej stronie umowy. Niewykonanie zobowiązania w terminie określonym w umowie daje drugiej stronie umowy uprawnienie do przedstawienia zobowiązanemu weksla do zapłaty.

W wekslu strona zobowiązana przyrzeka bezwarunkowo, że w określonym terminie, co do zasady po wezwaniu do zapłaty weksla, zapłaci określoną kwotę na rzecz określonego podmiotu (beneficjenta).

Jakie elementy powinien zawierać weksel?

Weksel musi zawierać:
– słowo „weksel”,
– termin płatności,
– miejsce płatności,
– bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy,
– nazwisko osoby lub firmę (nazwę) podmiotu, na rzecz którego zapłata ma być dokonana,
– datę wystawienia,
– miejsce wystawienia.

Weksel powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez wystawcę (w przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna weksel podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu).

Jakie są rodzaje weksla?

Wyróżniamy weksle własne lub trasowane, a także weksle in blanco. Weksel własny, to weksel, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty. W wekslu trasowanym wystawca weksla wskazuje osobę (trasanta), która ma spełnić zobowiązanie w jego imieniu.

Weksel in blanco z kolei to weksel, który przekazuje się do rąk drugiej strony niewypełniony – w szczególności niewypełniona pozostaje kwota i termin płatności. Druga strona jest uprawniona do wypełnienia weksla zazwyczaj wtedy, gdy nadejdzie termin płatności zobowiązania wskazany w umowie. Z uwagi na to w interesie wystawcy weksla jest podpisanie także deklaracji wekslowej, która będzie szczegółowo określała w jaki sposób i kiedy druga strona może weksel wypełnić.

Jak użyć weksla?

Jeżeli dłużnik nie spełnia zobowiązania w terminie, wierzyciel może przedstawić mu weksel wraz z wezwaniem do zapłaty. Jeżeli dłużnik nadal nie spełnia zobowiązania dobrowolnie, wierzyciel może wystąpić na drogę sądową. Ułatwieniem dla posiadaczy weksli jest możliwość skorzystania ze złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, które jest dużo szybsze i tańsze od klasycznego postępowania sądowego.

Weksel jest papierem wartościowym, który ma ułatwić wierzycielowi dochodzenie wierzytelności w przypadku, gdy dłużnik nie spełnia dobrowolnie zobowiązania w terminie. Szczególną uwagę należy zwrócić na weksle in blanco – z perspektywy dłużnika niezbędne jest sporządzenie dodatkowo deklaracji wekslowej.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.