Fundacja rodzinna od 1 stycznia 2022 r.?

środa, 11 Listopad 2020 w kategorii Fundacja rodzinna

W dniu 29 września 2020 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że kończy prace nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych, która ma wprowadzić tę formę prawną do polskiego porządku prawnego.

W dniu 29 września 2020 r. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów zorganizowali spotkanie online, podczas którego omawiano wybrane projektowane rozwiązania, a także stopień zaawansowania prac. Projekt ustawy ma zostać opublikowany jeszcze w tym roku wraz z jego uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Następnie potrwają dalsze konsultacje społeczne ze środowiskiem firm rodzinnych i rynkiem oraz uzgodnienia międzyresortowe. Planowane jest, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Najważniejsze aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnej

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, projekt ustawy o fundacjach rodzinnych ma przewidywać, że:

 • fundacja będzie osobą prawną z siedzibą na terenie Polski,

 • powołanie fundacji będzie możliwe przez jedną osobę (fundatora) lub przez kilka osób (fundatorów),

 • beneficjentami fundacji będą mogły zostać nie tylko osoby fizyczne, ale także organizacje pożytku publicznego,

 • utworzenie fundacji będzie wymagało formy aktu notarialnego (m.in. statut fundacji); taka sama forma wymagana będzie dla wszelkich zmian tego statutu,

 • do bieżącego funkcjonowania fundacji wykorzystywana będzie forma elektroniczna,

 • majątek fundacji będzie mogło stanowić różnego rodzaju mienie m.in. gotówka, udziały, akcje, ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, inne papiery wartościowe; Projektodawca zakłada jednak obowiązek wniesienia na początek wkładu pieniężnego (fundusz założycielski);

 • brak szczególnych wytycznych w kwestii obsadzania organów fundacji rodzinnej,

 • założenie fundacji rodzinnej nie może pozbawiać spadkobierców prawa do zachowku czy uprawnień alimentacyjnych, z drugiej strony prawo do zachowku nie powinno pozbawiać fundacji rodzinnej możliwości realizacji wyznaczonej jej celów. Z uwagi na powyższe planowane jest wprowadzenie rozwiązań zapewniających proporcjonalne zabezpieczenie praw majątkowych i jednych, i drugich uprawnionych;

 • prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację jest nadal kwestią szeroko dyskutowaną.

Najważniejsze aspekty podatkowe

W czerwcu bieżącego roku mechanizm opodatkowania fundacji nie był znany. Planowano przygotować rozwiązanie, które będzie ekonomicznie uzasadnione dla przyszłych fundatorów i beneficjentów, a z drugiej strony które nie będzie wykorzystywane do planowania podatkowego i unikania opodatkowania.

Zgodnie z wrześniowymi zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju:

 • neutralne podatkowo ma być wniesienie aktywów do fundacji (nie powstawałby przychód u wnoszącego i u samej fundacji),

 • dochód wypracowany przez fundację nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT (chyba że fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą – o ile zostanie ona dopuszczona), aż do momentu wypłat na rzecz beneficjentów;

 • przekazanie świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej będzie opodatkowane na zasadach obowiązujących w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ale stawką 19%,

 • opodatkowaniu podlegać będzie jednak wyłącznie różnica pomiędzy wartością wniesionego przez fundatora wkładu a wypłacaną kwotą (coś na kształt kwoty wolnej od podatku);

 • rozważa się zwolnienie z podatku od spadków i darowizn osób z tzw. grupy „zero” (m.in. dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, małżonkowie).

Przed wprowadzeniem fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego jeszcze długa droga. Przy optymistycznym założeniu nestorzy firm rodzinnych będą mogli skorzystać z tej formy prawnej w 2022 r. Ogromną zaletą fundacji rodzinnej wydaje się być to, że majątkiem fundacji (który uniknie dzięki fundacji rodzinnej rozdrobnienia) można dysponować wyłącznie w sposób wyznaczony przez fundatora.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1fundacja-rodzinna

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.