Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego podatnika

środa, 15 Styczeń 2020 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik opłaca podatek PIT, CIT oraz VAT na przypisany do niego indywidualny rachunek podatkowy. Jak sprawdzić numer rachunku? Czy dotychczasowe rachunki pozostają aktualne?

Czym jest indywidualny rachunek podatkowy?

Indywidualny rachunek podatkowy zwany mikrorachunkiem podatkowym od 1 stycznia 2020 r. przypisany jest każdemu podatnikowi. Mikrorachunek podatkowy służy do opłacania podatku PIT, CIT oraz VAT. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. podatnicy oraz pracodawcy-płatnicy podatek PIT, CIT oraz VAT opłacają wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowy, nie ma możliwości opłacania wyżej wymienionych podatków na dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych (rachunki te są już nieaktywne). Dotyczy to również należności dotyczących tych zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych, jeżeli nie zostały uregulowane do 31 grudnia 2019 r.

Jak wygląda numer mikrorachunku podatkowego?

Każdy mikrorachunek składa się z 26 znaków i zawiera: liczbę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (stała wartość każdego mikrorachunku), cyfrę 1 albo 2 (1 – jeżeli mikrorachunek wygenerowano za pomocą numeru PESEL; 2- jeżeli mikrorachunek wygenerowano za pomocą numeru NIP) i identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), ewentualnie na kolejnych pozycjach – zera.

Podatek PIT/CIT oraz VAT, a także niepodatkowe należności budżetowe (np. odsetki za zwłokę) powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT, VAT podatnik opłaca na ten sam indywidualny rachunek podatkowy. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Dokonywanie płatności na mikrorachunek a zaległości podatkowe

Jeżeli podatnik dokona wpłaty podatku PIT/CIT lub VAT, a posiada zaległości podatkowe, dokonana wpłata zostanie automatycznie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności dotyczącej podatku wskazanego przez podatnika przy dokonywaniu wpłaty.

Natomiast jeżeli podatnik dokona wpłaty, nie wskazując podatku, na który dokonuje wpłaty lub jeżeli nie posiada zaległości podatkowej w podatku, na który uiszcza daną wpłatę (ale posiada w innych), dokonana wpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych.

Ważne!

Zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika pracodawca opłaca na mikrorachunek podatkowy pracodawcy, nie na mikrorachunki podatkowe pracowników.

Wspólnicy spółek wpłacają zaliczkę na podatek PIT na indywidualny rachunek podatkowy, natomiast podatek VAT na mikrorachunek spółki.

Jak wygenerować indywidualny rachunek podatkowy?

W celu sprawdzenia indywidualnego rachunku podatkowego należy wejść na stronę podatki.gov.pl. Następnie na górze strony należy kliknąć kafel „Generuj”. Aby sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy konieczne będzie podanie numeru PESEL albo numeru NIP.

Za pomocą numeru PESEL mikrorachunek podatkowy sprawdzi osoba fizyczna:

– nieprowadząca działalności gospodarczej, lub

– która nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Za pomocą numeru NIP mikrorachunek podatkowy sprawdzi każdy podmiot:

– prowadzący działalność gospodarczą lub będący podatnikiem VAT, lub

– będący płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Wygenerowanie rachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi opłatami. Rachunek można sprawdzać wielokrotnie, w każdym czasie. Mikrorachunek podatkowy podatnik otrzyma także w dowolnym urzędzie skarbowym.

Na jakie rachunki wpłacać inne podatki?

Pozostałe podatki opłaca się tak jak dotychczas, tj. na odpowiednie numery rachunków bankowych właściwego urzędu skarbowego przeznaczone dla danego podatku.

Na jaki rachunek wpłacać podatek dochodowy i VAT w przypadku braku numeru PESEL i NIP?

W sytuacji, gdy podatnik czeka na decyzję o przyznaniu identyfikatora podatkowego, należności podatkowe powinien wpłacić na mikrorachunek podatkowy właściwego urzędu skarbowego (zgodny z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej obowiązującym od dnia 1 stycznia 2020 r.). W tytule przelewu należy podać numer dokumentu identyfikującego podatnika: dowodu osobistego lub paszportu.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mają obowiązek opłacania podatku dochodowego (PIT, CIT) oraz podatku VAT na indywidualny rachunek bankowy, nie tak jak dotychczas, na rachunki bankowe właściwego urzędu skarbowego. Wydaje się, że jest to ułatwienie dla podatników, ponieważ podatek dochodowy i podatek VAT opłacają na jeden numer rachunku. Przypisany podatnikowi rachunek bankowy podatnik może sprawdzić za pomocą generatora udostępnionego na stronie internetowej przez Ministerstwo Finansów.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.