Jak skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

środa, 3 Luty 2021 w kategorii Księgowość

Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla MŚP oferuje subwencje finansowe dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających co najmniej jednego pracownika, a także dla małych i średnich przedsiębiorców z wybranych branż.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia dla mikroprzedsiębiorców?

Aby skorzystać ze wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, należy:

a) prowadzić działalności w jednej z 45 branż (weryfikacji numeru PKD dokonuje się na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, przedsiębiorca powinien posiadać wskazany kod PKD w swoim przedmiocie działalności w każdej z tych trzech dat i faktycznie wykonywać tę działalność gospodarczą; listę numerów PKD można znaleźć tutaj);

b) zatrudniać co najmniej 1 pracownika i jednocześnie nie więcej niż 9 pracowników (stan zatrudnienia weryfikuje się na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku niezatrudniania pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. – weryfikacji dokonuje się na dzień 31 lipca 2020 r.);

c) osiągnąć obrót netto lub sumę bilansowa za 2019 r. nie większą niż 2 mln euro;

d) uzyskać spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku lub w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;

e) nie mieć zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r., lub na dzień złożenia wniosku o subwencję;

f) posiadać rezydencję podatkową na terenie EOG; główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Jakie wsparcie uzyskują mikroprzedsiębiorcy?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 przewiduje udzielenie mikroprzedsiębiorcom subwencji finansowej w kwocie:

-18 tys. zł na jednego pracownika – w sytuacji, gdy spadek przychodów przedsiębiorcy w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku lub w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku był równy lub większy niż 30%,

-36 tys. zł na jednego pracownika – w sytuacji, gdy spadek przychodów przedsiębiorcy w ww. okresie był równy lub większy niż 60%.

Uwaga!

Pomimo tego, że na potrzeby ustalenia statusu MŚP przez pracownika rozumie się wyłącznie osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, to na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez zatrudnionego rozumie się również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

– utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

– utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców?

Aby skorzystać ze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców, należy:

a) prowadzić działalności w jednej z 45 branż (weryfikacji numeru PKD dokonuje się na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej;

b) zatrudniać co najmniej 10 pracowników i jednocześnie nie więcej niż 249 pracowników (stan zatrudnienia weryfikuje się na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku niezatrudniania pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. – weryfikacji dokonuje się na dzień 31 lipca 2020 r.);

c) osiągnąć obrót netto za 2019 r. nie większy niż 50 mln euro lub sumę bilansową za 2019 r. nie większą niż 43 mln euro;

d) odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku lub w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;

e) odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) lub od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste) w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;

f) wykazać koszty stałe (stratę brutto) w okresie, o którym mowa powyżej;

g) posiadać rezydencję podatkową na terenie EOG; główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Jakie wsparcie uzyskują mali oraz średni przedsiębiorcy?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 przewiduje dla małych i średnich przedsiębiorców dofinansowanie kosztów stałych, o których mowa powyżej, niepokrytych przychodami w kwocie 70% straty brutto.

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

– utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

-rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r. (beneficjent jest zobowiązany do zwrotu subwencji finansowej w kwocie przekraczającej 70% rzeczywistych kosztów stałych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.).

Uwaga!

Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i 144 tys. zł dla małych i średnich przedsiębiorców.

Kiedy i jak należy złożyć wniosek?

Wnioski składa się za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 17 bankach do dnia 28 lutego 2021 r., jednocześnie oświadczając, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że przestrzega się wymogów sanitarnych.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.