Jak wystawić fakturę do paragonu od 1 stycznia 2020 r.?

środa, 13 Listopad 2019 w kategorii Podatki

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu wyłącznie wtedy, gdy na paragonie zostanie uprzednio zamieszczony numer NIP nabywcy.

Co do zasady sprzedaż na rzecz konsumentów ewidencjonowana jest paragonem, a sprzedaż na rzecz przedsiębiorców – za pomocą faktury. Jednak jak od każdej reguły, tak i od tej istnieją wyjątki. W artykule pod tytułem: „Co to jest faktura na żądanie?” pisaliśmy o tym, kiedy przedsiębiorca ma obowiązek, a kiedy wyłącznie możliwość wystawienia faktury konsumentowi. Tytułem przypomnienia wyjaśnijmy jedynie, że przedsiębiorca, który dokumentuje sprzedaż towarów lub usług na rzecz konsumenta paragonem, ma obowiązek wystawić fakturę do tego paragonu, jeżeli konsument tego zażąda nie później niż w okresie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła transakcja. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku, gdy konsument, na rzecz którego przedsiębiorca sprzedał towar lub świadczył usługę, którą zewidencjonował na kasie fiskalnej, okazuje się być przedsiębiorcą, o czym sprzedawca w chwili sprzedaży nie wiedział. Do końca bieżącego roku przedsiębiorca ma możliwość wystawienia faktury „na żądanie” na rzecz takiego przedsiębiorcy na zasadach opisanych w przywołanym wyżej artykule. Od 1 stycznia 2020 r. sytuacja jednak nieco się komplikuje, ponieważ zasady dotyczące wystawiania faktur do paragonów ulegną zmianie.

NIP nabywcy na paragonie

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, NIP nabywcy (podatnika VAT) będzie dodatkowym obowiązkowym elementem paragonu w sytuacji, gdy na podstawie tego paragonu ma być później wystawiona faktura na rzecz tego nabywcy. Art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w nowym brzmieniu stanowi, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz nabywcy wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP tego przedsiębiorcy.

Innymi słowy, sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury do paragonu, pomimo skutecznego złożenia żądania przez nabywcę w sytuacji, gdy paragon nie zawierał będzie numeru NIP tego nabywcy.

Uwaga!

Do wystawiania faktur do paragonów wystawionych przed 1 stycznia 2020 r. nie stosuje się nowych przepisów. Oznacza to, że sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu wystawionego przed 1 stycznia 2020 r. w przypadku złożenia żądania przez nabywcę w ustawowym terminie, nawet w przypadku, gdy paragon ten nie zawiera numeru NIP nabywcy.

Nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Faktura na rzecz przedsiębiorcy

Należy wyraźnie zaznaczyć, że nowe zasady wystawiania faktur do paragonów dotyczą wyłącznie wystawiania faktur na rzecz przedsiębiorców. Faktury do paragonów, które wystawione zostały na rzecz konsumentów, przedsiębiorca będzie miał obowiązek wystawić na żądanie konsumentów pomimo tego, że na paragonie nie ma numeru NIP nabywcy. Tak wystawiona faktura będzie traktowana jak faktura wystawiona na osobę prywatną i nie powinna zostać uzupełniana o numer NIP.

Sankcja za wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca wystawił fakturę do paragonu, który nie zawierał numeru NIP, organ podatkowy ustala temu przedsiębiorcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Przedsiębiorca płaci zatem podatek VAT w podwójnej wysokości.

Wprowadza się także sankcję dla nabywców. Podatnicy, którzy ujmą w swojej ewidencji fakturę wystawioną dla nich, dotyczącą sprzedaży udokumentowanej uprzednio paragonem bez numeru NIP, powinni także liczyć się z sankcją organu podatkowego w postaci 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Jak postępować od 1 stycznia 2020 r.?

Wprowadzone przepisy wymuszają pewną konsekwencję nabywcy. Nabywca już w momencie zakupu towarów lub usługi powinien określić, czy w danej transakcji występuje jako przedsiębiorca, czy jako konsument i poinformować o tym sprzedawcę. W takiej sytuacji sprzedawca może wystawić paragon z numerem NIP (jeżeli jego kasa posiada taką funkcjonalność), stwarzając w ten sposób możliwość późniejszego wystawienia faktury lub od razu wystawić fakturę. Jeżeli nabywca nie poda sprzedawcy swojego numeru NIP w momencie dokonywania zakupu, oznacza to, że występuje w roli konsumenta i nie ma możliwości późniejszej zmiany charakteru tego zakupu.

Dlaczego zmiany?

Zmiana przepisów podyktowana jest chęcią zatrzymania procederu polegającego na wystawianiu tzw. „pustych faktur” do paragonów wygenerowanych przez kasę rejestrującą, ale nieodebranych przez innych klientów. Na podstawie tak wystawionych faktur, VAT odliczany jest przez przedsiębiorców, którzy nie nabyli towarów lub usług udokumentowanych paragonem.

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu na żądanie przedsiębiorcy wyłącznie wtedy, gdy uprzednio wystawiony paragon zawiera numer NIP nabywcy. Wystawienie faktury na rzecz podatnika do paragonu niezawierającego jego numeru NIP będzie wiązało się z sankcją podatkową w wysokości 100% podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Skorzystaj z usług księgowych McCarthy & Taggart Group

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.