Jak wystawić fakturę uproszczoną?

środa, 24 Lipiec 2019 w kategorii Księgowość

Każde świadczenie usług czy sprzedaż towaru powinno zostać udokumentowane określonym w przepisach dokumentem księgowym. W niektórych przypadkach przedsiębiorca ma możliwość wystawienia faktury uproszczonej. Czym jest faktura uproszczona i jakie dane powinna zawierać? W jakich sytuacjach przedsiębiorca może wystawić fakturę uproszczoną?

Kiedy mogę wystawić fakturę uproszczoną?

Fakturę uproszczoną przedsiębiorca może wystawić w sytuacji, gdy kwota należności, która zostanie wskazana na fakturze ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro.

Możliwość wystawienia faktury uproszczonej przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie jest uzależniona od tego, czy dany podatnik jest podatnikiem VAT czynnym czy podatnikiem VAT zwolnionym.

Ważne!

Wystawienie faktury uproszczonej jest uprawnieniem przedsiębiorcy, a nie jego obowiązkiem. Oznacza to, że nawet w sytuacji gdy przedsiębiorca jest uprawniony do wystawienia faktury uproszczonej, może wystawić fakturę „zwykłą”, zawierającą wszystkie wymagane dane.

Jak wygląda faktura uproszczona?

Faktura uproszczona różni się tym od zwykłej faktury, że zawiera mniejszą liczbę danych. Faktura uproszczona nie musi zawierać określonych w przepisach informacji. Należą do nich:

– brak konieczności umieszczania na fakturze imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towaru lub usługi, a także jego adresu – wystarczające jest wskazanie numeru NIP,

– miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

– ceny jednostkowej netto towaru lub usługi,

– wartości całkowitej sprzedaży netto,

– stawki podatku,

– kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto.

Jakie dane zawiera więc faktura uproszczona? Na fakturze uproszczonej przedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć następujące dane:

– datę wystawienia,

– kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

– numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

– numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

– datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

– nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

– kwotę należności ogółem.

Uwaga!

Istnieją określone rodzaje transakcji, w przypadku dokumentowania których nie jest możliwe wystawianie faktur uproszczonych nawet w przypadku małej wartości transakcji. Faktury uproszczone nie mogą być wystawiane w przypadku:

– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

– sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (np. gdy faktura wystawiana jest na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),

– sprzedaży wysyłkowej,

– dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usługobiorca.

Czy otrzymując od kontrahenta fakturę uproszczoną, mogę odliczyć podatek VAT?

Aby podatnik VAT mógł odliczyć podatek VAT naliczony z tytułu nabycia towarów lub usług konieczne jest wskazanie na fakturze kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Faktura uproszczona jednak takich danych zawierać nie musi. Czy w takiej sytuacji odliczenie podatku VAT naliczonego będzie niemożliwe? Nie, podatnik VAT ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego również z tytułu nabycia towarów lub usług, które to nabycie jest udokumentowane fakturą uproszczoną pod warunkiem, że faktura zawiera dane pozwalające obliczyć kwotę podatku. Kwotę podatku oblicza się według następującego wzoru: kwota podatku = (wartość sprzedaży brutto x stawka podatku) / (100 + stawka podatku).

Możliwość wystawienia faktury uproszczonej jest uprawnieniem przedsiębiorcy, z którego może skorzystać w przypadku dokumentowania sprzedaży towarów lub usług na kwotę nie przekraczającą 450 zł (albo 100 euro). Faktura uproszczona zawiera znacznie mniej danych niż faktura „zwykła”. Nie musi posiadać np. wprost wskazanej kwoty podatku, ale musi zawierać inne dane, które pozwalają tę kwotę obliczyć.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.