Jakie konsekwencje grożą za sprzedaż spółki z długami?

piątek, 23 Maj 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Czy sprzedając zadłużoną spółkę, można uwolnić się od odpowiedzialności za długi? Jakie konsekwencje grożą tym, którzy się na takie rozwiązanie zdecydują?

W Internecie pojawia się coraz więcej ogłoszeń oferujących kupno spółki z długami. Zdesperowani przedsiębiorcy korzystają z takich ofert. Pytanie brzmi, czy takie działanie jest w ogóle legalne i co najważniejsze, czy uwalnia od odpowiedzialności za długi.

Co oznacza sprzedaż spółki?

Kiedy sprzedajemy spółkę kapitałową, nie sprzedajemy tak naprawdę zadłużonej spółki, tylko udziały w niej. Spółka zarówno przed sprzedażą udziałów jak i po niej ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Ogłoszenie „Kupię spółkę z długami”

W ogłoszeniu typu „kupię spółkę z długami” firma x oferuje kupno wszelkich długów spółki, oferuje całkowite wyzbycie się odpowiedzialności za zadłużenie w zamian za odpowiednią kwotę. Wysokość prowizji za jaką można sprzedać spółkę, uzależniona jest od wielkości zadłużenia i oscyluje w granicach 15 – 35 tys. zł. Zadłużony przedsiębiorca, jeśli zainteresuje się taką ofertą, nie musi długo czekać na odpowiedź. Często już następnego dnia firmy te proponują wizytę u notariusza, by zarejestrować zmiany w KRS. Czyżby to byłoby takie proste?

Niestety nie. Skorzystanie z takiej oferty naraża sprzedającego na naruszenie prawa upadłościowego. Zgodnie z nim bowiem jedynym legalnym rozwiązaniem dla zadłużonego przedsiębiorcy jest ogłoszenie upadłości. Art. 21 pun stanowi, że dłużnik jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, a w przypadku m.in.: spółki kapitałowej – każdy, kto ma prawo ją reprezentować. Ponadto osoby te ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku.

Dodatkowo sprzedaż zadłużonej spółki poprzedzona jest często wyprzedawaniem lub przenoszeniem własności wartościowego majątku spółki na inne osoby. Takie zachowanie dodatkowo może stanowić naruszenie art. 300 kk i jeżeli wyrządzi szkodę wielu wierzycielom zagrożone jest karą więzienia do lat ośmiu. W imieniu spółki z o.o. i spółki akcyjnej działa co do zasady jej zarząd i to on może odpowiadać za taką sprzedaż.

Prawo wierzycieli

Pozostaje jeszcze kwestia wierzycieli. Po pierwsze przysługuje im uprawnienie do skorzystania z instytucji tzw. skargi pauliańskiej. Skarga ta daje im możliwość domagania się przed sądem zakwestionowania opisanych powyżej przesunięć majątkowych. Po drugie wierzyciele mogą nawet domagać się unieważnienia samej umowy sprzedaży spółki na podstawie art. 59 kc.

Czy wspólnicy mogą odpowiadać za zobowiązania spółki?

Jak zostało wyżej wspomniane, sprzedaż spółki wcale nie powoduje, że pozbywamy się jej długów. Spółka zarówno przed sprzedażą udziałów, jak i po niej ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania, a wierzyciele mogą domagać się egzekucji długów z majątku spółki. Mało tego, na podstawie art. 299 §1 ksh, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, a członkowie zarządu w spółce z o.o. pomimo utraty płynności finansowej nie zgłoszą w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, wtedy odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu odpowiada w takiej sytuacji za długi spółki całym swoim majątkiem, jest to tzw. odpowiedzialność osobista. Członek zarządu ma jednak możliwość zwolnienia się z tej odpowiedzialności, wykazując, że niezgłoszenie wniosku nie nastąpiło z jego winy albo że wierzyciel nie poniósł szkody. Na równi ze zgłoszeniem we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości należy potraktować także nieistnienie podstaw do jego zgłoszenia w okresie pełnienia funkcji członka zarządu. W przypadku opisanej wyżej sprzedaży żadna z tych uwalniających z odpowiedzialności okoliczności nie będzie mieć miejsca. Tym samym pomimo rzekomej sprzedaży spółki, członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Czy oszust może ponieść jakąś odpowiedzialność?

Wydaje się, że odpowiedzialności podlega nie tylko sprzedający, ale także nabywca – solidarnie razem ze sprzedającym do wartości spółki. Jednak najczęściej tacy nabywcy odpowiednio się zabezpieczają. Okazuje się, że nie mają żadnego majątku, w związku z tym nic im nie można zrobić. Wtedy wierzyciele zwracają się do poprzedniego właściciela, który jako członek zarządu również może odpowiadać, co zostało wykazane powyżej.

Uczciwa pomoc

Spółka, która nie jest oszustem, a ma doświadczenie na rynku obrotu spółkami zadłużonymi może jednak pomóc spółce z zadłużeniem. Może pomóc wprowadzić proces restrukturyzacji, podpisać ugodę na redukcję zadłużenia czy prolongatę w spłacie zobowiązań. Taka spółka może również przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji, czy wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy McCarthy & Taggart Group!

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.