Jakie są wstępne założenia fundacji rodzinnej w Polsce?

środa, 17 Czerwiec 2020 w kategorii Fundacja rodzinna

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad wstępnym projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Ministerstwo zakłada, że będzie to projekt odrębnej ustawy. Prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Finansów i Sprawiedliwości.

W artykule pod tytułem: Fundacja prywatna sposobem na zachowanie charakteru i majątku firmy rodzinnej? przybliżaliśmy już tematykę fundacji rodzinnej. Przypomnijmy jedynie, że fundacja rodzinna, zwana w innych krajach fundacją prywatną jest osobą prawną, utworzoną przez fundatora w akcie fundacyjnym albo w testamencie w celu zarządzania majątkiem przekazanym przez fundatora i dysponowania nim na rzecz określonych przez fundatora beneficjentów. Głównym celem fundacji prywatnej wydaje się być zachowanie ciągłości przedsiębiorstwa, zapobieganie podziałowi majątku po śmierci fundatora, przy jednoczesnym umożliwieniu czerpania korzyści następnym pokoleniom.

Na ten moment w Polsce nie jest możliwe założenie fundacji rodzinnej. W poprzednim artykule informowaliśmy o tym, że we wrześniu 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju) opublikowało zieloną księgę poświęconą zagadnieniu fundacji rodzinnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Na ten moment znane są wstępne założenia funkcjonowania fundacji rodzinnej w Polsce.

Jakie założenia przewidziane są dla fundacji rodzinnej w Polsce?

1. Fundacja rodzinna będzie mogła zostać założona wyłącznie przez osoby fizyczne. Takie rozwiązanie zostanie przewidziane na początek obowiązywania nowych regulacji. Jednak niewykluczone, że regulacja ta zostanie rozszerzona o możliwość utworzenia fundacji również przez osoby prawne na późniejszym etapie. Z kolei beneficjentami będą mogły być osoby fizyczne, zarówno spokrewnione jaki i niespokrewnione z fundatorem.

2. Rozważana jest zmiana nazwy tej nowej formy prawnej – pojawiają się głosy od organizacji pozarządowych, że fundacja rodzinna może być mylona z fundacjami działającymi w celach dobroczynnych.

3. Fundacja rodzinna nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej z uwagi na to, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem utraty majątku, a fundacja rodzinna ma chronić integralność posiadanego majątku. Fundacja rodzinna powinna pozostać tzw. „inwestorem pasywnym” realizującym przedsięwzięcia gospodarcze przy użyciu innych podmiotów prawa, w których posiada udziały, akcje.

4. Fundacja rodzinna powinna być wyposażona w minimalny fundusz założycielski –
w majątek pozwalający na spełnienie wyznaczonego jej przez fundatora celu.

5. Mechanizm opodatkowania fundacji nie jest jeszcze znany. W tej materii trwają konsultacje z Ministerstwem Finansów. Z jednej strony liczy się przygotowanie rozwiązania, które będzie ekonomicznie uzasadnione dla przyszłych fundatorów i beneficjentów, a z drugiej istotne jest, by fundacja rodzinna nie była wykorzystywana do planowania podatkowego i unikania opodatkowania.

6. Nie przewiduje się rezygnacji z zachowku, ale rozważana jest możliwość rozłożenia zachowku na raty. Ewentualne zmiany dotyczące zachowku wymagają zmiany Kodeksu cywilnego. Prawo do zachowku nie powinno pozbawiać fundacji rodzinnej możliwości realizacji wyznaczonych jej celów, niemniej uprawnieni do zachowku beneficjenci fundacji rodzinnej nie mogą z tego tytułu pozostać bez ochrony prawnej, jaką gwarantuje zachowek. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań zapewniających proporcjonalne zabezpieczenie praw majątkowych uprawnionych.

7. Rozważane jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności fundatora i fundacji rodzinnej za zobowiązania powstałe przed przeniesieniem majątku do fundacji. Ma to na celu ochronę wierzycieli osobistych fundatora.

Po konsultacji projektu z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Sprawiedliwości, zwłaszcza w kontekście modelu opodatkowania i zachowku, zostanie skierowany wniosek o wpis projektu do wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej formy prawnej, jaką jest fundacja rodzinna jest niezwykle istotnym krokiem ku lepszemu i sprawniejszemu przeprowadzeniu procesu sukcesji w firmach rodzinnych. Także Ministerstwo Rozwoju widzi konieczność wdrożenia takich rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie firmy w Polsce, co wiąże się z rozwojem rodzimego kapitału. Obecnie polscy przedsiębiorcy, którzy rozważają założenie fundacji rodzinnej, zmuszeni są korzystać z rozwiązań dostępnych za granicą.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1fundacja-rodzinna

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.