Jakie zmiany w ryczałcie w 2019 r.?

środa, 26 Czerwiec 2019 w kategorii Podatki, Księgowość

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego zwolnieni zostali z niektórych obowiązków ewidencyjnych. Wydłużono także termin na zmianę formy opodatkowania oraz na złożenie zeznania rocznego.

Jednym ze sposobów opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z odprowadzaniem podatku od uzyskiwanego przychodu (bez możliwości pomniejszana go o koszty uzyskania), jednak charakteryzuje się również bardzo korzystnymi stawkami.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o tym, kiedy warto skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiana w zakresie terminu na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2019 r. podatnik, który chce wybrać opodatkowanie ryczałtem, ma możliwość złożenia takiego oświadczenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w danym roku podatnik osiągnął pierwszy przychód. Oznacza to, że jeżeli podatnik pierwszy przychód osiągnął dopiero w marcu, oświadczenie może złożyć do 20. kwietnia. Przed 1 stycznia 2019 r. takie oświadczenie należało złożyć do 20. stycznia bez względu na moment osiągnięcia przychodu. Jeżeli jednak uzyskanie pierwszego przychodu w danym roku będzie miało miejsce dopiero w grudniu, oświadczenie złożyć można do końca roku.

Przykład

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych zamierza zmienić tę formę opodatkowania na rozliczanie się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Pierwszy przychód osiągnął w czerwcu 2019 r. Zatem na zmianę formy opodatkowania będzie miał czas do 20 lipca 2019 r.

Wybór formy opodatkowania pozostaje wiążący aż do podjęcia decyzji o zmianie formy opodatkowania na inną.

Zmiana w zakresie terminu na złożenie zeznania PIT-28

Każdy podatnik, który wybrał ryczałt jako formę opodatkowania przychodu, miał obowiązek złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy do końca stycznia następującego roku podatkowego. Od 1 stycznia 2019 r. termin na złożenie zeznania podatkowego został wydłużony do 15 lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Dotyczy to jednak przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Zatem zeznanie podatkowe za 2019 r. przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia do 15 lutego 2020 r.

Zmiana w zakresie terminu na zgłoszenie kwartalnego wpłacania zaliczek

Od 2019 r. w przypadku opłacania kwartalnie ryczałtu podatnik będzie informował o wyborze opłacania ryczałtu w takiej formie dopiero w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób opłacania ryczałtu.

Zmiana w zakresie obowiązku prowadzenia kart przychodów pracowników

Zwolniono ryczałtowca z obowiązku prowadzenia kart przychodów pracowników, na podstawie, których ustalał zaliczki na podatek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Przed nowelizacją podatnik rozliczający się ryczałtem i zatrudniający pracowników miał obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników. Karta przychodów pracownika wskazuje kwoty wypłaconych danemu pracownikowi wynagrodzeń, z wyszczególnieniem m.in. kwot składek na ubezpieczenia społeczne czy zaliczek na podatek dochodowy.

Brak obowiązku sporządzania kart nie wpływa oczywiście na obowiązek ryczałtowca odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

Zmiana w zakresie wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej

Wprowadzono nową ulgę podatkową, z której mogą skorzystać także podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu. Co więcej, nawet ryczałtowcy mogą odliczyć tę ulgę od przychodu (i odprowadzić niższy podatek).

Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, które są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku (powodującego polepszenie zasad termicznych budynku), w którym przedsiębiorca mieszka, pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeżeli pierwszy wydatek poniesiono w 2019 r. (bez znaczenia w jakim miesiącu), przedsiębiorca, w razie chęci odliczenia ulgi, będzie musiał ukończyć przedsięwzięcie do końca 2022 r.

Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca ma możliwość odliczenia wynosi 53 000 zł brutto – oczywiście pod warunkiem poniesienia wydatków w takiej wysokości – bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć. Pod uwagę bierze się kwoty z VAT, chyba że ulgę chce odliczyć osoba, która odlicza VAT.

Ulgę będziemy mogli odliczyć w rozliczeniu już za 2019 r.

Zmiana w zakresie likwidacji obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia

Od 1 stycznia 2019 r. ryczałtowcy nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wyposażenia. W ewidencji wyposażenia do końca 2018 r. wskazywano rzeczowe składniki majątku o wartości powyżej 1 500 zł, które nie zostały zaliczone do środków trwałych.

Zmiana w zakresie likwidacji obowiązku sporządzania spisu z natury

Ryczałtowcy nie są już dłużej zobowiązani do sporządzania spisu z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów oraz na koniec każdego roku podatkowego, a także na dzień likwidacji lub też w przypadku zmiany umowy spółki cywilnej lub zmiany wspólnika spółki. Podatnik będzie jedynie zobowiązany do sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

Powyższe zmiany ocenić należy pozytywnie. Bez wątpienia pozwolą one ryczałtowcom zaoszczędzić czas (likwidacja części obowiązków ewidencyjnych), a nie przyczynią się do pokrzywdzenia kontrahentów czy współpracowników. Dobrym rozwiązaniem jest także wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania czy na złożenie zeznania rocznego.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.