Kiedy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji od ZUS?

środa, 22 Maj 2024 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Sejm 9 maja 2024 r. Projekt dotyczy wprowadzenia dla przedsiębiorców urlopu od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku, które będą opłacane za nich z budżetu państw.

Jakich składek dotyczą wakacje od ZUS?

Urlop od składek na ubezpieczenia społeczne dotyczyć będzie składek za jeden wybrany miesiąc w danym roku kalendarzowym na ubezpieczenie:

– emerytalne,

– rentowe,

– wypadkowe,

– chorobowe (jeśli przedsiębiorca podlega),

– a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Uwaga!

Wakacje od ZUS nie obejmują składki zdrowotnej.

Jakich przedsiębiorców dotyczyć będą wakacje od ZUS?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie zwolniony z opłacania należnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy, o ile:

– w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (przedsiębiorca + dziewięciu pracowników);

– w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

(mikroprzedsiębiorcy)

Równowartość obliczać się będzie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o wakacje.

Ulga nie będzie przysługiwać prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy wykonywali w poprzednim roku kalendarzowym działalność na rzecz swoich byłych pracodawców, o ile świadczone usługi pokrywały się z zakresem prowadzonej działalności.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Z czym się wiąże skorzystanie z wakacji od ZUS?

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek będą finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa. Co ważne, zwolnienie nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Jednak niezapłacone składki na ZUS najprawdopodobniej nie obniżą podstawy opodatkowania, co skutkować będzie koniecznością zapłacenia wyższego podatku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wakacje od ZUS powinien być złożony przez przedsiębiorcę w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS.

Kiedy wejdą w życie wakacje od ZUS?

Wakacje od ZUS wejdą w życie 1 października 2024 r.

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą możliwość skorzystania przez jednoosobowych przedsiębiorców z wakacji od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.