Koniec ułatwień dla fundacji rodzinnej w zakresie nabywania nieruchomości rolnych?

środa, 23 Sierpień 2023 w kategorii Fundacja rodzinna

Fundacje rodzinne utracą przywileje dotyczące nabywania nieruchomości rolnych.

Sejm odrzucił veto Senatu, w którym Senat wnioskował o odrzucenie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że ustawa została uchwalona w brzmieniu przyjętym wcześniej przez Sejm. Zmiany dotyczyć będą m.in. nabywania nieruchomości rolnych przez fundację rodzinną.

Jak jest?

Obecnie, zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, do nabycia nieruchomości rolnej przez fundację rodzinną od jej fundatora oraz przez beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliska fundatora tej fundacji rodzinnej od fundacji rodzinnej nie jest wymagane wcześniejsze uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), o której mowa w art. 2a ust. 4 tej ustawy.

Jak będzie?

Nowelizacja wprowadza  ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi powyżej 1 ha w odniesieniu do fundacji rodzinnych, ich fundatorów i beneficjentów będących osobami bliskimi fundatora. Po wejściu w życie zmian:
– by fundacja rodzinna mogła nabyć nieruchomość rolną będzie musiała posiadać status rolnika indywidualnego,
– by beneficjent fundacji rodzinnej mógł nabyć nieruchomość rolną będzie musiał posiadać status rolnika indywidualnego,
– ani fundacja rodzinna, ani beneficjenci nie będą mogli zbyć nieruchomości rolnej przez okres 5 lat od momentu jej nabycia,
– zarówno fundacja rodzinna jak i jej beneficjenci będą zobowiązani do każdorazowego zawiadomienia KOWR o rozporządzaniu nieruchomością rolną.

Nowelizacja znacznie ogranicza możliwość wnoszenia przez fundatora nieruchomości rolnych do fundacji rodzinnych oraz nabycia nieruchomości rolnej lub korzystania z niej przez beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.