Kto skorzysta z ulgi dla klasy średniej?

środa, 8 Grudzień 2021 w kategorii Podatki

Polski Ład zakłada wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej. Jej celem ma być złagodzenie skutków braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Kto skorzysta z ulgi i na jakich zasadach?

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Z ulgi będą mogli skorzystać:

pracownicy (tj. zatrudnieni na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy), którzy

– osiągnęli roczny przychód(chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej) w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

a także

przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, którzy:

– osiągnęli roczny dochód(przychód pomniejszony o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Na czym polega ulga dla kasy średniej?

Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty obliczonej wedle określonego wzoru. Niższy dochód oznaczać będzie niższą podstawę obliczenia podatku PIT, a zatem także niższy podatek PIT do zapłacenia.

Ile wyniesie ulga?

Kwotę ulgi (rocznej) wylicza się według wzoru:

(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17,

dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nie więcej niż 102 588 zł

lub

(A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17,

dla A wynoszącego co najmniej 102 588 zł i nie więcej niż 133 692 zł,

gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ustalonych zgodnie z powyższym.

Przykład

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych osiągnął w roku podatkowym dochód (rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 85 072 złotych. Kwota ulgi wyniesie:

(85072 zł x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17 = około 6569,50 zł.

Dodatkowe informacje

Kwota ulgi będzie stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów obliczona zgodnie z powyższym wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy kwoty 133 692 zł. W sytuacji, gdy podatnik przekroczy wskazany limit, traci prawo do całej ulgi.

W przypadku wyboru przez małżonków łącznego opodatkowania każdy z małżonków może odliczyć ulgę od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym.

Ulga dla klasy średniej ma od 1 stycznia 2022 roku stanowić kwotę, którą pracownik oraz przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych odliczy od dochodu w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczenia podatku PIT.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.