Mały ZUS Plus wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy?

środa, 14 Czerwiec 2023 w kategorii Księgowość

Sejm przyjął ustawę wydłużającą możliwość skorzystania z tzw. Małego ZUS-u Plus przez dodatkowe 12 miesięcy.

Ustawa o świadczeniu wspierającym została 26 maja 2023 r. uchwalona przez Sejm i czeka teraz na rozpatrzenie przez Senat. Jedną z kwestii objętych ustawą jest wydłużenie możliwości skorzystania z tzw. Małego ZUS-u Plus przez okres dodatkowych 12 miesięcy kalendarzowych.

Na czym polega Mały ZUS Plus?

Wysokość składek ZUS jest uzależniona od osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym dochodu. Więcej na temat tego, jak liczyć podstawę wymiaru dla składek ZUS, pisaliśmy w artykule: Składki ZUS zależne od dochodu?

Podstawa wymiaru składek nie może być jednak niższa od 30% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym ani wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Mały ZUS Plus dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne.

Z Małego ZUS-u Plus przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności, o ile:

– jego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 złotych;

– w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność przez co najmniej 60 dni.

Co ma się zmienić?

Wydłużenie możliwości skorzystania z opłacania niższych składek ZUS w ramach tzw. Małego ZUS-u Plus o dodatkowe 12 miesięcy dotyczyć będzie tych przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2023 r.:
– zarówno tych, którzy w dniu wejścia w życie będą korzystać z Małego ZUS-u Plus,
– jak i tych, którzy zakończyli korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., przed wejściem w życie ustawy, ponieważ upłynęło już 36 miesięcy, ale nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe.

Ci drudzy będą mogli zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r. Od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki przez kolejne 12 miesięcy.

Zmiany miałyby wejść w życie 1 sierpnia 2023 r.

Przykład 1

Jan Kowalski osiągnął w 2022 r. przychód z działalności gospodarczej w wysokości 100.000 zł. W sierpniu 2023 r. będzie jeszcze uprawniony do korzystania z Małego ZUS-u Plus. Jeżeli ustawa weszłaby w życie, to Jan Kowalski mógłby, po zakończeniu pierwotnie przysługującego mu okresu korzystania z Małego ZUS-u Plus, przez kolejne 12 miesięcy opłacać niższe składki ZUS.

Przykład 2

Jan Kowalski osiągnął w 2022 r. przychód z działalności gospodarczej w wysokości 100.000 zł. W maju 2023 r. upłynął okres 36 miesięcy korzystania przez niego z Małego ZUS-u Plus. Od czerwca 2023 r. Jan Kowalski opłaca pełne składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli ustawa weszłaby w życie, to Jan Kowalski mógłby od 1 sierpnia 2023 r. ponownie zgłosić do ZUS chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus. Niższe składki opłacałby od września 2023 r. przez kolejne 12 miesięcy.

Od 1 sierpnia 2023 r. planowane jest wydłużenie o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek w ramach tzw. Małego ZUS-u Plus.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.