Możliwość odroczenia płatności składek ZUS za listopad

środa, 9 Grudzień 2020 w kategorii Księgowość

Przedsiębiorcy, którzy czekają na zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. na mocy przepisów tarczy 6.0, mogą już teraz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS za listopad.

Kiedy i kto będzie mógł złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS za listopad?

Trwają pracę nad tzw. tarczą antykryzysową 6.0, tj. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 9-10 grudnia 2020 r. nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat głosować będzie Sejm. Ustawa przewiduje m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Solidarnościowy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) za listopad 2020 r. dla płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z,85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Ze zwolnienia ze składek ZUS za listopad, zgodnie z obecnym projektem ustawy, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykażą, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Kiedy mija termin na opłacenie składek ZUS za listopad?

Jednak termin na opłacenie składek ZUS za listopad mija 10 grudnia – dla przedsiębiorców, którzy składki ZUS płacą tylko za siebie i 15 grudnia – dla przedsiębiorców, którzy składki ZUS płacą za siebie i za swoich pracowników. Z uwagi na to, że wszystko wskazuje na to, że ustawa nie wejdzie w życie do dnia 10 grudnia, ZUS poinformował, że przedsiębiorcy, którzy liczą na możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS za listopad na mocy tarczy 6.0 (tj. z branż wskazanych powyżej) i w związku z tym nie chcą opłacać składek w nadchodzącym terminie, mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS za listopad. Odroczenie terminu płatności może nastąpić np. o miesiąc. Po tym czasie wydaje się, że tarcza 6.0 zdąży wejść już w życie.

W jaki sposób można składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek ZUS?

Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Złożenie wniosku przed terminem płatności składek ZUS za listopad nie wiąże się z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów. Odroczenie terminu płatności składek ZUS za listopad nastąpi na podstawie umowy z ZUS.

Uwaga!

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek ZUS za listopad nie uniemożliwi złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad (po wejściu w życie tarczy 6.0). Co więcej, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS i nie zostanie on rozpatrzony do momentu złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad, w pierwszej kolejności zostanie rozpatrzony wniosek o zwolnienie z opłacenia składek ZUS.

Płatnicy składek ZUS, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność przeważającą oznaczoną jednym ze wskazanych powyżej kodów PKD, mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS za listopad np. o miesiąc, a następnie, po wejściu w życie przepisów tarczy 6.0., złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek ZUS, których dotyczyło odroczenie.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.