Na jakie konto uiszczać podatki?

środa, 30 Maj 2018 w kategorii Podatki

O tym, że podatki należy płacić, wie każdy przedsiębiorca. Często jednak przedsiębiorcy mają problem z ustaleniem do którego urzędu i na jaki rachunek powinni uiszczać zobowiązania podatkowe. W jaki sposób ustalić właściwość urzędu skarbowego?

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy (tj. PIT w przypadku jednoosobowych działalności i CIT w przypadku spółek) przedsiębiorca powinien płacić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki albo na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jednoosobowego.

Przykład

Spółka X ma siedzibę w Warszawie. Z uwagi na fakt, że w Warszawie jest kilka urzędów skarbowych, do ustalenia właściwości urzędu niezbędny będzie również adres spółki X, który spółka X ma przy ul. Malborskiej, w dzielnicy Targówek. Urzędem właściwym dla tej spółki będzie zatem Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek.

Dlatego gdy przedsiębiorca zmienia swój adres zamieszkania lub gdy spółka zmienia swój adres, za każdym razem należy badać, czy nie zmieni się również urząd skarbowy (np. zmiana dzielnicy w Warszawie wiąże się ze zmianą urzędu).

W przypadku prowadzenia działalności w formie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, czyli: spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, podatku dochodowego nie opłaca spółka a wspólnicy, do urzędu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Karta podatkowa

W przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej (jest to rodzaj opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność lub spółek cywilnych) podatnik rozlicza się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia zorganizowanego zakładu, który wskaże w zgłoszeniu CEIDG-1.

Podatek VAT 

W przypadku podatku VAT – analogicznie, podatek płaci się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jednoosobowego.

Z kolei w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

PCC

PCC to podatek od określonych w ustawie czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spółki, jak również zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, np. podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

W zależności od rodzaju zawartej umowy różna będzie właściwość urzędu skarbowego. I tak: – w przypadku zawierania umowy spółki albo jej zmiany, właściwy będzie urząd skarbowy ze względu na siedzibę spółki,

– w przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości, np. umowy sprzedaży, właściwy będzie urząd skarbowy ze względu na położenie tej nieruchomości,

– w pozostałych przypadkach – urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

We wszystkich przypadkach, w których umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, pobierającym podatek jest notariusz i to on odpowiedzialny jest za jego opłacenie.

Jeżeli natomiast przedmiotem umowy są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, właściwym miejscowo urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania nabywcy.

Co zrobić w przypadku pomyłki?

Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorca wpłaci podatek w nieprawidłowej wysokości, na nieprawidłowy numer rachunku lub do nieodpowiedniego urzędu? Powinien wysłać do urzędu skarbowego pismo, w którym poinformuje urząd skarbowy o zaistniałej sytuacji oraz poprosi o przeksięgowanie wpłaty na właściwe konto. Jeżeli przedsiębiorca pomyli jedynie numery rachunków (np. chciał zapłacić podatek VAT a dokonał wpłaty na konto dedykowane podatkowi dochodowemu), ale pozostaje w obrębie właściwego urzędu, może pozostawić wpłatę na danym koncie (dedykowanym podatkowi dochodowemu) i wnioskować o zaliczenie wpłaconej kwoty na poczet przyszłych należności. W takiej sytuacji jednocześnie powinien dokonać zapłaty podatku na właściwe konto (dedykowane VAT). Jeżeli przedsiębiorca zwróci się do urzędu skarbowego o przeksięgowanie wpłaty, musi także pamiętać o poinformowaniu właściwego urzędu o zaistniałym opóźnieniu.

Ustalenie właściwości urzędu skarbowego nie jest wcale takie skomplikowane. W zdecydowanej większości przypadków podatki płacimy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki lub na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Numery rachunków znajdziemy na stronie internetowej każdego z urzędów.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.