Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Tarcza branżowa 9.0 znowelizowana.

środa, 5 Styczeń 2022 w kategorii Księgowość

20 grudnia 2021 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie, na mocy którego przyznano wsparcie antykryzysowe dla wybranych branż.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przyznało wsparcie kolejnym branżom w związku z grudniowymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności m.in. przez kluby, dyskoteki.

Jakie branże mogą ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorca, który, na dzień 31 marca 2021 roku, prowadził działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:

– 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,

– 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

– 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Oceny spełnienia tego warunku dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON.

O jaką pomoc i na jakich warunkach mogą ubiegać się przedsiębiorcy?

Świadczenie postojowe

O świadczenie postojowe mogą wnioskować przedsiębiorcy ze wskazanych powyżej branż, jeżeli przychód, jaki uzyskali z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy, w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

O świadczenie postojowe przedsiębiorcy z wybranych branż mogą wnioskować aż sześciokrotnie – jednak świadczenia postojowe z poprzednich tarcz wliczają się do limitu.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

O dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy ze wskazanych powyżej branż, jeżeli:

– w grudniu 2021 uzyskali przychód z działalności niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.,

– nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Jednokrotną dotację w kwocie do 5000 zł przyznaje starosta.

Zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za grudzień 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek z wymienionych powyżej branż, którzy:

– uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,

– byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

Od kiedy można składać wnioski?

O dotację na koszty bieżącej działalności gospodarczej można składać wnioski od 1 stycznia 2022 r.

Z kolei wnioski o świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek ZUS będzie można składać od 17 stycznia 2022 r.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o:

– dotację na koszty bieżącej działalności gospodarczej – do 15 kwietnia 2022 r.,

– zwolnienie z opłacania składek ZUS – do 28 lutego 2022 r.,

– świadczenie postojowe – wnioskowanie o świadczenie postojowe nie jest ograniczone żadnym terminem.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. przedsiębiorcy z nowych branż mogą wnioskować o wsparcie w postaci dotacji na bieżące koszty działalności, świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.