Nowa wysokość odsetek od 9 grudnia 2021 r.

środa, 15 Grudzień 2021 w kategorii Księgowość

Od 9 grudnia 2021 r. ponownie podwyższeniu uległa wysokość stopy referencyjnej NBP. Wpływa to na wysokość odsetek za opóźnienie i odsetek kapitałowych.

Przed wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 stopa referencyjna NBP wynosiła 1,5%, a maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie – 14%, z kolei maksymalna wysokość odsetek kapitałowych – 10%. Wprowadzenie stanu epidemii spowodowało stopniowe zmniejszenie ww. stopy aż do poziomu 0,10%, a co za tym idzie wpłynęło na zmniejszenie wysokości maksymalnych odsetek.

Począwszy od 7 października 2021 r. stopa referencyjna NBP była sukcesywnie zwiększana, by od 9 grudnia 2021 r. osiągnąć wysokość 1,75%.

Wysokość odsetek za opóźnienie

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia (np. gdy kontrahent opóźnia się z zapłatą faktury).

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie została oznaczona (np. w umowie), należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Biorąc pod uwagę, że stopa referencyjna NBP wynosi od 9 grudnia 2021 r. 1,75%, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie (które należą się, gdy strony danego stosunku prawnego nie ustaliły inaczej) wynosi obecnie 7,25% (dla porównania – do 17 marca 2020 r. – 7%).

Strony danego stosunku prawnego mogą same ustalić wysokość odsetek za opóźnienie, ale nie może ona być wyższa niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. od 9 grudnia 2021 r. 14,5% (dla porównania – do 17 marca 2020 r. – 14%).

Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie ustalona przez strony przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie (obecnie 14,5%), należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

Wysokość odsetek kapitałowych

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

Odsetki od sumy pieniężnej zastrzegane są np. w umowach pożyczki, gdzie pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniężną.

Jeżeli wysokość odsetek nie została w takiej umowie określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Biorąc pod uwagę, że stopa referencyjna NBP wynosi od 9 grudnia 2021 r. 1,75%, wysokość odsetek kapitałowych (które należą się, gdy strony danego stosunku prawnego nie ustaliły inaczej) wynosi obecnie 5,25% (dla porównania – do 17 marca 2020 r. – 5%).

Strony danego stosunku prawnego mogą same ustalić wysokość odsetek kapitałowych, ale nie może ona być wyższa niż dwukrotność wysokości odsetek kapitałowych, tj. od 9 grudnia 2021 r. 10,5% (dla porównania – do 17 marca 2020 r. – 10%).

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych (obecnie 10,5%), należą się odsetki maksymalne.

Wysokość odsetek za opóźnienie od 9 grudnia 2021 r. wynosi 7,25%, a maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie – 14,5%. Wysokość odsetek kapitałowych od 9 grudnia 2021 r. wynosi 5,25%, a wysokość odsetek maksymalnych – 10,5%.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.