Nowe progi określające obowiązek badania sprawozdania finansowego

środa, 10 Kwiecień 2024 w kategorii Księgowość

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości zakłada podniesienie kryteriów progowych określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostki o 25%. Co to oznacza?

Nowelizacja ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw:

1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. odnoszącej się do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju,

2. Dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 z dnia 17 października 2023 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.

Nowe progi określające obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego

Jak jest?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4) ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Jak będzie?

Po zmianie badaniu podlegać będą roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób (bez zmian),

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 3 125 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 6 250 000 euro.

Dalsze zmiany

Nowelizacja przewiduje także podniesienie o 25% progów:

a) definiujących poszczególne kategorie jednostek,

b) określających obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku niektórych jednostek,

c) umożliwiających jednostkom stosowanie niektórych uproszczeń.

W przypadku progów definiujących poszczególne kategorie jednostek podwyższeniu o 25% ulegną 2 z 3 progów, tj. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. Bez zmian pozostaje średnia liczba zatrudnionych.

Podniesienie progów spowoduje także zmianę w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla niektórych jednostek. Mianowicie osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2,5 mln euro (obecnie 2 mln euro).

Także w przypadku możliwości stosowania niektórych uproszczeń – zwiększeniu o 25% podlegać będzie wysokość przychodów netto ze sprzedaży oraz suma aktywów bilansu.

Zmienione przepisy mają wejść w życie w 2024 roku. Podwyższone progi zobowiązujące do poddania sprawozdania finansowego badaniu miałyby zastosowanie do sprawozdań finansowych za 2024 rok.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.