Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

środa, 28 Październik 2020 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło.

Art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Przepis dodany został ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. tarczą antykryzysową. Wśród wielu przepisów, które miały stanowić pomoc dla przedsiębiorców w walce z negatywnymi skutkami COVID-19, znalazł się także przepis, który nakłada na nich dodatkowy obowiązek.

Na czym polega obowiązek?

Obowiązek polega na poinformowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma płatnik składek oraz osoba fizyczna zlecająca dzieło.

Czy obowiązek dotyczy wszystkich umów o dzieło?

Zgłoszeniu podlega każda umowa o dziełozawierana z osobą, z którą zgłaszający nie pozostaje w stosunku pracy oraz każda umowa, w ramach której praca nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło.

Kiedy przepis wchodzi w życie?

Przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2021 r.

Z jakimi konsekwencjami to się wiąże?

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło nie oznacza, jak na razie, obowiązkowego oskładkowania tych umów z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak bez wątpienia prostsze będzie kwestionowanie takich umów przez ZUS. Mając informację o zawarciu danej umowy, ocenianej przez płatnika składek jako umowa o dzieło (zwolniona ze składek), ZUS będzie mógł na bieżąco dokonywać oceny rodzaju umowy będącej tytułem do ubezpieczenia, a co za tym idzie ustalić, że w istocie zawarta umowa, w ocenie ZUS, nie jest umową o dzieło a np. umową zlecenie. Wiązać się to będzie z nakazem przekwalifikowania umowy, a także, co do zasady, z obowiązkiem zapłaty składek ZUS wraz z odsetkami.

Z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że uruchomienie rejestru umów o dzieło pozwoli dokładniej oszacować liczbę takich umów zawieranych w Polsce. Informacje te mogą być wykorzystywane m.in. do celów statystyczno-analitycznych, szczególnie przy opracowywaniu i kierowaniu odpowiedniej pomocy.

Od 1 stycznia 2021 r. na płatników składek nałożony zostanie nowy obowiązek informacyjny wobec ZUS. Obowiązek dotyczy konieczności informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło (ze wskazanymi wyżej wyjątkami) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.