Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

środa, 6 Listopad 2019 w kategorii Księgowość

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w VAT dla niektórych faktur.

Split payment funkcjonuje w polskich przepisach już od lipca 2018 r. Jednak do tej pory stosowanie tego mechanizmu było fakultatywne. Dnia 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy split payment dla faktur o wartości powyżej 15 000 złotych dotyczących towarów i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy.

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że podatek VAT należny z faktury wykazującej podatek VAT trafia na specjalne konto bankowe sprzedawcy. Ze zgromadzonych tam środków przedsiębiorca może korzystać w ograniczonym zakresie.

W rezultacie płatność za towar lub usługę przedsiębiorca dokonuje na dwa rachunki bankowe: kwotę netto z faktury na rachunek rozliczeniowy kontrahenta a podatek VAT na specjalny rachunek VAT kontrahenta. Taki rachunek jest tworzony przez bank automatycznie jako dodatkowe konto do każdego rachunku rozliczeniowego (firmowego).

Jakich towarów i usług dotyczy obowiązkowa podzielona płatność w VAT?

Obowiązkowe split payment dotyczy sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wszystkich pozycji jest 150, należą do nich m.in. węgiel, biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym, odpady, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), roboty budowlane, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych oraz motocykli.

Jakich faktur dotyczy obowiązkowa płatność?

Mechanizm obowiązkowej płatności obowiązuje w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami. Dotyczy faktur z wykazaną kwotą podatku, których łączna wartość brutto przekracza 15 000 złotych. Zarówno sprzedawca jak i odbiorca muszą być podatnikami VAT.

Przedsiębiorca wystawiający fakturę z VAT o wartości brutto powyżej 15 000 złotych, dokonujący sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, ma obowiązek opatrzyć ją wyrażeniem „mechanizm podzielonej płatności”. Przedsiębiorca odbierający fakturę sprawdza, które pozycje z faktury wymienione są w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w odniesieniu do tych pozycji podatek VAT opłaca na specjalne konto bankowe w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Możliwe jest również opłacenie całej faktury w mechanizmie podzielonej płatności.

W jaki sposób przedsiębiorca może korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT przedsiębiorca może korzystać w celu zapłaty podatku VAT oraz innych podatków, w tym podatku PIT, CIT czy akcyzy a także podatku VAT od importu oraz innych danin publiczno-prawnych, w tym cła i składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowo przedsiębiorca może złożyć wniosek o przekazanie zgromadzonych środków na jego rachunek rozliczeniowy. Decyzję o uwolnieniu środków z rachunku VAT podejmuje naczelnik urzędu skarbowego.

Od 1 listopada 2019 r. przedsiębiorcy wystawiający faktury z wykazanym na nich podatkiem VAT o wartości brutto powyżej 15 000 złotych, obejmujące sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, mają obowiązek oznaczenia ich dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”. Odbiorcy takich faktur mają z kolei obowiązek zapłaty podatku VAT z pozycji wskazanych w załączniku na wydzielony rachunek VAT kontrahenta. Ze środków znajdujących się na rachunku VAT przedsiębiorca może korzystać wyłącznie w ograniczony sposób.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.