Opodatkowanie spółki komandytowej od stycznia 2021 r.?

środa, 16 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka komandytowa, Podatki

Rząd planuje opodatkowanie spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych. Choć projekt ustawy regulującej tę kwestię nie został jeszcze opublikowany, to tak wynika ze wstępnych założeń do projektu ww. ustawy opublikowanych na stronie rządu. Jakie skutki dla spółek komandytowych i ich wspólników wiążą się z wprowadzeniem CIT-u dla spółek komandytowych?

Jaka jest przyczyna planowanej zmiany?

Początkowo Ministerstwo Finansów objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych argumentowało jedynie chęcią ograniczenia wyprowadzania zysków do państw obcych, stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Wskazywało, że celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Oznaczałoby to wprowadzenie podatku CIT dla tych spółek komandytowych, w których występują zagraniczni wspólnicy. Obecnie jednak wydaje się, że zamiarem Ministerstwa Finansów jest objęcie opodatkowaniem CIT wszystkich spółek komandytowych. W założeniach czytamy, że „przyjęte w projekcie rozwiązania podzielić można na […] przepisy uszczelniające system podatku dochodowego, poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych”. MF tłumaczy, że jest to odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych (spółka komandytowa, w której komandytariuszem jest osoba fizyczna, która ma 99%-udział w zysku a komplementariuszem spółka z o.o. z 1%-udziałem w zysku).

Jak jest obecnie?

Spółka komandytowa jest transparentna podatkowo, co oznacza, że nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Powyższe pozwala uniknąć tzw. podwójnego opodatkowania. Tylko wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. Podatek jest płacony przez nich. Wspólnicy mają możliwość wyboru sposobu opodatkowania podatkiem PIT (opodatkowanie stawką liniową bądź według skali podatkowej).

Jak może być?

Jak czytamy na stronie rządu, w zakresie ustawy o CIT – do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należy uszczelnienie systemu podatkowego poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego. Dokładna ocena skutków planowanej nowelizacji przepisów o CIT będzie możliwa po opublikowaniu projektu ustawy. Nie mniej jednak należy zaznaczyć, że opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych oznaczałoby dla tych spółek borykanie się z podwójnym opodatkowaniem zysku, które jest problemem spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych (od 2014 r.). W pierwszej kolejności dochód wypracowany przez spółkę opodatkowany byłby na poziomie spółki (CIT), a następnie przy wypłacie dywidendy, na poziomie wspólników. Bazując na wypowiedziach Ministerstwa Finansów należy jednak zaznaczyć, że zróżnicowana byłaby sytuacja wspólników w spółce komandytowej. Podatkiem byłby objęty realnie i ekonomicznie tylko dochód osiągnięty przez komandytariusza. A komplementariusz spółki komandytowej, jako wspólnik ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki byłby uprawniony do pomniejszenia podatku od dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej o kwotę podatku od dochodów spółki komandytowej obliczonego za rok podatkowy, z którego ten dochód z tytułu udziału w zyskach został uzyskany (proporcjonalnie do udziału komplementariusza w zyskach spółki komandytowej), tj. byłby uprawniony do odliczenia od swojego PIT-u podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę. W takim wypadku dochody przysługujące komplementariuszowi spółki komandytowej, podlegałyby, co do zasady, nadal jednokrotnemu opodatkowaniu.

Rada Ministrów planuje przyjęcie ustawy w III kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów potwierdza, że projekt jest gotowy i w ciągu kilku dni powinien zostać opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów, ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-komandytowa

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.