Które spółki zapłacą podatek minimalny?

środa, 10 Listopad 2021 w kategorii Podatki

Polski Ład przewiduje wprowadzenie do ustawy o CIT regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego. Czym jest minimalny podatek dochodowy? Czy wszystkie spółki będą zobowiązane do zapłaty tego podatku? Na wstępie należy zaznaczyć, że w dniu 29 października 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych […]

Zmiany w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej

środa, 3 Listopad 2021 w kategorii Fundacja rodzinna

15 października 2021 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jakie kwestie uległy zmianie? Czym jest fundacja rodzinna?  Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną w polskim porządku prawnym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma zarządzać posiadanym majątkiem i zapewniać jego ochronę oraz spełniać świadczenia na rzecz beneficjenta, w szczególności pokrywać […]

Zróżnicowana składka zdrowotna w Polskim Ładzie

środa, 27 Październik 2021 w kategorii Księgowość

Uchwalona w dniu 1 października 2021 r. ustawa przewiduje zróżnicowanie zasad opłacania składki zdrowotnej w zależności od wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. O zmianach w składce na ubezpieczenie zdrowotne polegających na braku możliwości jej odliczenia od podatku oraz o uzależnieniu jej wysokości od dochodu pisaliśmy już w czerwcu w artykule o braku możliwości odliczenia od […]

Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

środa, 20 Październik 2021 w kategorii Spółka z o. o., Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczony przez sąd w ściśle określonych przypadkach. Pozbawienie przedsiębiorcy prawa prowadzenia działalności oznacza brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, zarówno w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółki. Kiedy przedsiębiorca może otrzymać sądowy zakaz prowadzenia działalności? Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony wyłącznie przez […]

Czy posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych jest obowiązkowe?

środa, 13 Październik 2021 w kategorii Inne

E-doręczenia to usługa, która umożliwi wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji z urzędami drogą elektroniczną. Od kiedy posiadanie adresu do e-doręczeń jest obowiązkowe? Czym są e-doręczenia? Ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła w życie 5 października 2021 r. Przewiduje ona stworzenie m.in. dla przedsiębiorców specjalnej skrzynki elektronicznej, która ma umożliwić komunikację z urzędami online. Usługę e-doręczeń świadczyć […]

Nowe podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji do CRBR

środa, 6 Październik 2021 w kategorii Inne

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozszerzyła katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych w CRBR. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw wprowadziła pewne zmiany w zakresie zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Centralny Rejestr […]

Czym jest prawo holdingowe?

środa, 29 Wrzesień 2021 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych prawa grup spółek, czyli tzw. prawa holdingowego. Obejmuje ono nowe zasady współdziałania spółek dominujących i spółek zależnych, a także nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych oraz szersze uprawnienia rad nadzorczych. Rządowy projekt 2 września […]

Co zmieni Polski Ład w opodatkowaniu ryczałtem?

środa, 22 Wrzesień 2021 w kategorii Podatki

Polski Ład zakłada wprowadzenie zmian w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jakie zmiany są planowane? Zmiana w opodatkowaniu przychodów z najmu lub dzierżawy Jak jest? Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze […]

Kto skorzysta z abolicji podatkowej?

środa, 8 Wrzesień 2021 w kategorii Podatki

Przepisy tzw. Polskiego Ładu przewidują wprowadzenie abolicji podatkowej. To rozwiązanie polegać ma na możliwości ujawnienia nieopodatkowanego wcześniej dochodu i zgłoszenia go do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów. Do kogo skierowana jest abolicja podatkowa? Do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania, siedziby, zarządu lub rejestracji – […]

Strony:123...36

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.