Umorzenie subwencji z PFR bez podatku dochodowego?

środa, 14 Lipiec 2021 w kategorii Podatki

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów beneficjenci wsparcia finansowego udzielonego w ramach tarcz finansowych PFR, które następnie zostało umorzone, nie zapłacą podatku dochodowego. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem […]

Jak złożyć wniosek o zmianę danych w KRS po 1 lipca 2021 r.?

środa, 7 Lipiec 2021 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Spółka akcyjna

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Portal Rejestrów Sądowych – tak nazywa się system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom rejestrowym – znajduje się […]

Czy cudzoziemiec może ubiegać się o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych?

środa, 30 Czerwiec 2021 w kategorii Podatki, Księgowość

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują przepisy, które pozwalają cudzoziemcom na ubieganie się o nadanie numeru PESEL dla celów podatkowych. Uprawnienie powyższe wynika ze zmiany definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników […]

Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet w 2021 roku?

środa, 23 Czerwiec 2021 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć przez Internet, za pomocą serwisu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, już od 2012 roku. Jak to zrobić w 2021 roku? 1. Założenie konta w portalu S24 Aby skorzystać z funkcjonalności portalu S24 należy zarejestrować konto użytkownika. Rejestracja konta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika oraz ustalających jego profil, tj. adresu […]

Brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej w 2022 r.?

środa, 16 Czerwiec 2021 w kategorii Podatki, Księgowość

W ramach programu zwanego nowym Polskim Ładem przewidziano wprowadzenie składki zdrowotnej, która przestanie być ryczałtowa. Ponadto składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku PIT. Jak jest obecnie? Ryczałtowa składka Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. Wysokość […]

Jak odbywa się walne zgromadzenie spółki akcyjnej?

środa, 9 Czerwiec 2021 w kategorii Spółka akcyjna

Walne zgromadzenie jest jednym z organów każdej spółki akcyjnej decydującym o wielu istotnych sprawach dotyczących jej działalności. W jaki sposób odbywa się walne zgromadzenie? Jak poinformować o nim akcjonariuszy i jak w nim uczestniczyć? Co to jest walne zgromadzenie? Walne zgromadzenie, jest jednym z organów każdej spółki akcyjnej – obok zarządu i rady nadzorczej. Tworzone […]

Urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorców?

środa, 2 Czerwiec 2021 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców przewiduje m.in. wprowadzenie dla osób samozatrudnionych możliwości 14-dniowego „urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej”. Poselski projekt ww. ustawy na początku kwietnia 2021 r. wpłynął do Sejmu, a 20 kwietnia 2021 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Prawo do urlopu wypoczynkowego […]

Od kiedy obowiązkowe kasy online?

środa, 26 Maj 2021 w kategorii Księgowość

Niektórzy przedsiębiorcy od 1 lipca 2021 r. będą mieli obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Kogo dotyczyć będzie ten obowiązek?  Jak działa kasa fiskalna online? Kasy fiskalne online to urządzenia, które w sposób ciągły i automatyczny przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsi przedsiębiorcy […]

Zmiany w JPK_VAT od lipca 2021 r.?

środa, 19 Maj 2021 w kategorii Podatki

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zmieni zasady stosowania w pliku JPK_VAT oznaczeń „TP” i „MPP” oraz niektórych symboli „GTU”. W artykule o tym, jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorcy z biurem rachunkowym po […]

Czym jest kod wykonywanego zawodu ubezpieczonego?

środa, 12 Maj 2021 w kategorii Księgowość

Od 16 maja 2021 roku na druku ZUS ZZA i ZUS ZUA będzie trzeba podawać kod wykonywanego zawodu ubezpieczonego. Co to jest kod zawodu i jak wskazać odpowiedni?  Do czego dłuży formularz ZUS ZZA i formularz ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA służy do zgłoszenia do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej lub do zgłoszenia zmiany jej danych. Z […]

Strony:123...34

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.