Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

środa, 27 Kwiecień 2022 w kategorii Spółka z o. o., Inne, Założenie spółki z o. o.

Od 31 października 2021 r. funkcjonuje rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. Termin na dokonanie wpisu do ww. rejestru dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 31 października 2021 r. upływa 30 kwietnia 2022 r. Jakie podmioty powinny uzyskać wpis do tego rejestru? Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów […]

Czy do KRS należy złożyć wniosek o wykreślenie jedynego członka zarządu?

środa, 20 Kwiecień 2022 w kategorii Spółka z o. o., zmiana Zarządu spółki w KRS

Złożenie wniosku o wykreślenie członka zarządu z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku rezygnacji przez niego z pełnienia funkcji jest obowiązkiem spółki i powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie przez tego członka zarządu. Czy taki wniosek zawsze zostanie rozpatrzony przez sąd? Złożenie wniosku obowiązkiem spółki Zgodnie z art. 22 […]

Przekształcenie w spółkę z o.o. a zobowiązania podatkowe

środa, 13 Kwiecień 2022 w kategorii Spółka z o. o., Jednoosobowa działalność gospodarcza, Podatki

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. Czy spółka kapitałowa wstępuje w prawa i obowiązki podatkowe przekształcanego przedsiębiorcy? Z chwilą wpisu do KRS spółki przekształconej przedsiębiorca prowadzący dotychczas jednoosobową działalność gospodarczą staje się spółką przekształconą. Tym samym spółka jest następcą prawnym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przed przekształceniem. […]

Czy można wystąpić ze spółki osobowej?

środa, 6 Kwiecień 2022 w kategorii Spółka komandytowa, Spółka jawna, Spółka komandytowo-akcyjna

Nie podlega wątpliwości, że można zbyć udziały w spółkach kapitałowych, ale czy można wystąpić ze spółki osobowej? W jaki sposób? W spółce osobowej tj. w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej nie występują udziały. Każdy wspólnik posiada w spółce ogół praw i obowiązków. Zasadą jest trwałość składu wspólników w spółce osobowej. Czy zatem ogół praw i […]

Czy warto wybrać ryczałt w 2022 roku?

środa, 30 Marzec 2022 w kategorii Podatki

Polski Ład zmienił zasady opodatkowania ryczałtem. Czy obecnie to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest najlepszą formą opodatkowania?  Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może wybrać spośród następujących form opodatkowania: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego oraz skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychód do 2 mln euro (przeliczone […]

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

środa, 23 Marzec 2022 w kategorii Inne

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje uproszczoną procedurę zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Którzy obywatele Ukrainy mogą wykonywać pracę w Polsce? Na mocy specustawy uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski jest: 1. obywatel Ukrainy: a) który przybył na terytorium […]

Wydatki na pomoc Ukrainie kosztem uzyskania przychodów?

środa, 16 Marzec 2022 w kategorii Księgowość

12 marca 2022 r. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa uregulowała m.in. zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na pomoc dla Ukrainy. Które wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Kwestię tę reguluje art. 74 i 76 ww. specustawy, dokonując zmian w […]

Kiedy należy zapłacić podatek od darowizny?

środa, 9 Marzec 2022 w kategorii Księgowość

Darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Czy każde przekazanie darowizny wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku? Darowizny powodują wzbogacenie po stronie obdarowanego, a to z kolei jest związane z koniecznością uiszczenia odpowiedniego podatku. W niektórych sytuacjach można jednak uniknąć obowiązku odprowadzenia daniny. Grupa zerowa Ustawa o podatku od spadków i darowizn wyróżnia cztery […]

Zmniejszenie limitu gotówkowego dla płatności pomiędzy przedsiębiorcami

środa, 2 Marzec 2022 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Księgowość

Przedsiębiorcy mogą regulować zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie gotówkowej do kwoty 15.000 złotych brutto. Od 1 stycznia 2023 roku kwota ta ma ulec zmianie. Jak jest? Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością̨ gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: – stroną transakcji, z której wynika płatność, […]

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 roku?

środa, 23 Luty 2022 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobową działalność gospodarczą od 13 grudnia 2021 roku zakłada się na portalu biznes.gov.pl. Rozpoczęcie procesu Aby zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG przez Internet w 2022 roku należy na portalu biznes.gov.pl kliknąć kafel: „Zarejestruj firmę”. Można również na dawnej stronie ceidg.gov.pl kliknąć zakładkę: „Złóż wniosek do CEIDG”, a następnie już w portalu biznes.gov.pl – kafel: […]

Strony:123...38

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.