Estoński CIT – na czym polega i kto będzie mógł skorzystać?

środa, 12 Sierpień 2020 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2021 r. planowane jest wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw rząd przyjmie w III kwartale 2020 r. Zgodnie z zapowiedziami, estoński CIT ma być nowoczesnym sposobem opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Czym jest estoński […]

Ponowne rozpatrzenie wniosków o zwolnienie z ZUS

środa, 5 Sierpień 2020 w kategorii Księgowość

Sejm przyjął nowelizację przepisów, na mocy których niektóre negatywnie rozpatrzone przez ZUS wnioski o zwolnienie z ZUS złożone do 30 czerwca, zostaną z urzędu ponownie rozpatrzone. W dniu 24 lipca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie nowelizacji, ZUS z urzędu […]

Jakie spółki mają obowiązek prowadzenia strony internetowej?

środa, 29 Lipiec 2020 w kategorii Spółka akcyjna, Spółka komandytowo-akcyjna

Od dnia 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej. Co więcej, na tej stronie ma obowiązek wydzielenia miejsca do kontaktu z akcjonariuszami. Jakie ogłoszenia powinna na takiej stronie zamieszczać spółka? Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw […]

Rejestracja spółki jawnej przez Internet krok po kroku

środa, 22 Lipiec 2020 w kategorii Gotowe spółki, Spółka jawna

Przez Internet można również zarejestrować spółkę jawną. Portal S24 umożliwia zawarcie umowy spółki jawnej, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółkę możemy zarejestrować samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, który przeprowadzi nas przez proces rejestracji spółki bez wychodzenia z domu. Jeżeli zdecydujemy się na samodzielną rejestrację spółki […]

Czy wsparcie finansowe udzielone w ramach tarczy antykryzysowej podlega opodatkowaniu?

środa, 15 Lipiec 2020 w kategorii Podatki, Księgowość

Czy pomoc otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej stanowi przychód przedsiębiorcy ? Czy wydatki finansowane z tej pomocy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? W niniejszym artykule odpowiadamy na powyższe pytania, odnosząc się do konkretnych form wsparcia. W związku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy dostali możliwość skorzystania z różnych form wsparcia finansowego. Jednak równie istotna stała się odpowiedź […]

Jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0?

środa, 8 Lipiec 2020 w kategorii Podatki

Tarcza antykryzysowa 4.0 – czyli o tym jakie zmiany istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadza ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ww. ustawa zwana tarczą antykryzysową 4.0 wprowadza szereg zmian do […]

Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020 r.

wtorek, 30 Czerwiec 2020 w kategorii Podatki

Od 1 lipca 2020 r. zmieniają się stawki VAT dla niektórych produktów. Część stawek VAT zostanie obniżona, a część podwyższona. Co do zasady podobne produkty będą opodatkowane jednakową stawką – ma to na celu ujednolicenie stawek VAT. Obniżka stawki podatku od towarów i usług dotyczy zwłaszcza produktów spożywczych. W tym przypadku stawka spadnie z 23 […]

Jakie są wstępne założenia fundacji rodzinnej w Polsce?

środa, 17 Czerwiec 2020 w kategorii Fundacja rodzinna

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad wstępnym projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Ministerstwo zakłada, że będzie to projekt odrębnej ustawy. Prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Finansów i Sprawiedliwości. W artykule pod tytułem: „Fundacja prywatna sposobem na zachowanie charakteru i majątku firmy rodzinnej?” przybliżaliśmy już tematykę fundacji rodzinnej. Przypomnijmy jedynie, że fundacja rodzinna, zwana w innych […]

Jak skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym?

środa, 10 Czerwiec 2020 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2020 r.przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które nie zostały uregulowane przez dłużnika, mogą pomniejszyć przychód o kwotę niezapłaconych wierzytelności, a co za tym idzie zapłacić niższy podatek dochodowy. Jest to tzw. ulga na złe długi w podatku dochodowym i obejmuje zarówno podatek PIT, jak i CIT. Do tej pory przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które nie […]

Zmiana wysokości odsetek

środa, 3 Czerwiec 2020 w kategorii Podatki

Kodeks cywilny określa maksymalną wysokość odsetek, jakiej można żądać od dłużnika i jaką można zastrzec w umowie. Dotyczy to zarówno odsetek za opóźnienie, jak i odsetek kapitałowych. Z uwagi na to, że wysokość stopy referencyjnej NBP, od której zależy wysokość odsetek, została ponownie obniżona od 29 maja 2020 r., zmniejszyła się także wysokość odsetek maksymalnych. […]

Strony:123...29

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.