Fundacja rodzinna od 1 stycznia 2022 r.?

środa, 11 Listopad 2020 w kategorii Fundacja rodzinna

W dniu 29 września 2020 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że kończy prace nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych, która ma wprowadzić tę formę prawną do polskiego porządku prawnego. W dniu 29 września 2020 r. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów zorganizowali spotkanie online, podczas którego omawiano wybrane projektowane rozwiązania, a także stopień zaawansowania prac. Projekt […]

Każda umowa zlecenia oskładkowana od 1 stycznia 2021 r.?

środa, 4 Listopad 2020 w kategorii Księgowość

Obecnie, co do zasady, umowa zlecenia stanowi, w przeciwieństwie do umowy o dzieło, tytuł do ubezpieczeń społecznych. Istnieją jednak wyjątki – zbiegi ubezpieczeń, które zwalniają płatników składek z obowiązku opłacania składek ZUS. Planowana jest jednak likwidacja tych wyjątków. Jak jest teraz? Co do zasady, zleceniodawca, jako płatnik składek, ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne […]

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

środa, 28 Październik 2020 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z […]

W jaki sposób dokonywać korekt błędnych oznaczeń GTU?

środa, 21 Październik 2020 w kategorii Księgowość

W związku z wdrożeniem nowego pliku JPK_VAT przedsiębiorcy mają obowiązek oznaczać w tym pliku dostawę niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług za pomocą symboli GTU. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy dokona się błędnych oznaczeń GTU? Czy istnieje możliwość dokonania korekty?  W artykule o tym, jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorcy z biurem rachunkowym po 1 […]

Na jaki rachunek dokonywać płatności na rzecz podatników VAT?

środa, 14 Październik 2020 w kategorii Podatki, Księgowość

Przy dokonywaniu płatności na rzecz usługodawców lub dostawców towarów, którzy są czynnymi podatnikami VAT, nawet gdy pojedyncza płatność nie przekracza kwoty 15 000 złotych, należy zwrócić szczególną uwagę, czy rachunek bankowy podany przez kontrahenta na fakturze znajduje się w wykazie podatników VAT. W artykule o nowym wykazie podatników VAT pisaliśmy o tym, że 1 września […]

Czy możliwe jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.?

środa, 7 Październik 2020 w kategorii Spółka z o. o., Przekształcenia, Spółka jawna

Spółka jawna może być przekształcona w inną spółkę handlową. Przekształcenie może okazać się szczególnie korzystne w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie wady ma prowadzenie działalności w formie spółki jawnej? Odpowiedzialność za zobowiązania spółki Za niewątpliwą wadę spółki jawnej uznaje się fakt, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają wspólnicy. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością […]

Uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – problemy praktyczne

środa, 30 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka z o. o.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 19 lipca 2019 r. wprowadziła od dnia 3 września 2019 r. możliwość uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z kolei tzw. tarcza antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 r. dopuściła możliwość odbywania zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez fizycznej obecności wspólników […]

Czym się różni księgowość w spółce z o.o. od księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej?

środa, 23 Wrzesień 2020 w kategorii Księgowość

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą po przekształceniu w spółkę z o.o. mają nierzadko trudności w odnalezieniu się w meandrach pełnej księgowości, którą mają obowiązek prowadzić zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na czym polega księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej? Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma możliwość wyboru pomiędzy prowadzeniem tzw. pełnej księgowości, tj. ksiąg rachunkowych […]

Opodatkowanie spółki komandytowej od stycznia 2021 r.?

środa, 16 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka komandytowa, Podatki

Rząd planuje opodatkowanie spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych. Choć projekt ustawy regulującej tę kwestię nie został jeszcze opublikowany, to tak wynika ze wstępnych założeń do projektu ww. ustawy opublikowanych na stronie rządu. Jakie skutki dla spółek komandytowych i ich wspólników wiążą się z wprowadzeniem CIT-u dla spółek komandytowych? Jaka jest przyczyna planowanej zmiany? […]

Czy spółka z o.o. może potwierdzić umowę zawartą w jej imieniu przez tzw. fałszywy organ?

środa, 9 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Jeżeli zawierający umowę jako organ spółki z o.o. nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez spółkę z o.o., w której imieniu umowa została zawarta. Jeszcze do niedawna w doktrynie szeroko dyskutowana była kwestia tego, czy osoba prawna, np. spółka z o.o. może potwierdzić umowę zawartą w imieniu tej […]

Strony:123...31

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.