Zmiany dla spółek cywilnych w CEIDG

środa, 30 Listopad 2022 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Spółka cywilna

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dotyczące spółki cywilnej i CEIDG. Wniosek do CEIDG wyłącznie elektronicznie Wniosek o wpis do CEIDG (którym jest także wniosek o zmianę wpisu lub o wykreślenie przedsiębiorcy) składać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem formularza […]

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

środa, 23 Listopad 2022 w kategorii Spółka z o. o., Inne, Spółka akcyjna, Spółka komandytowo-akcyjna

Od 31 października 2021 r. funkcjonuje rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych. Jakie podmioty powinny uzyskać wpis do tego rejestru? Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych funkcjonuje na podstawie ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działalność w zakresie walut wirtualnych jest działalnością regulowaną i można być wykonywana dopiero […]

Zmiany KSH w zakresie procesów reorganizacyjnych o charakterze transgranicznym i krajowym

W dniu 8 sierpnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który w głównej mierze dotyczy połączeń, przekształceń i podziałów spółek. Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych […]

Jakie zmiany w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej?

środa, 9 Listopad 2022 w kategorii Fundacja rodzinna

8 listopada 2022 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jakie kwestie uległy zmianie? Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną w polskim porządku prawnym, utworzoną w celu gromadzenia majątku, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundacja rodzinna może w szczególności pokrywać koszty utrzymania beneficjenta będącego osobą […]

Czy gwarancja bankowa może być sposobem zabezpieczenia wykonania umowy?

środa, 2 Listopad 2022 w kategorii Inne, Księgowość

Gwarancja bankowa może być jedną z form zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy. W jaki sposób i w jakich okolicznościach można żądać udzielenia przez bank gwarancji? Kolejny artykuł z cyklu –jak zabezpieczyć wykonanie umowy?Głównymobowiązkiem stron umowy wzajemnej jest wykonanie świadczeń zgodnie z treścią zawartej umowy. Nierzadko jednak zdarza się, że jedna ze stron umowy nie wykonuje […]

Kiedy należy dokonać wpisu do ewidencji akcji?

środa, 26 Październik 2022 w kategorii Spółka akcyjna

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Emisja nowych akcji niekiedy wiązać się będzie z koniecznością dokonania wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 21 lipca 2019 r. za ofertę publiczną papierów wartościowych (w tym akcji) uznaje się komunikat skierowany do […]

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na mieszkanie?

środa, 19 Październik 2022 w kategorii Podatki

Co do zasady można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część kosztów użytkowania mieszkania w sytuacji, gdy przedsiębiorca wyznaczy do prowadzenia działalności konkretne pomieszczenie. A co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wydzieli osobnego pokoju? Duża część przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ma zarejestrowaną działalność we własnym mieszkaniu. Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania […]

Czy działalność windykacyjna będzie działalnością regulowaną?

środa, 12 Październik 2022 w kategorii Inne

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który reguluje zasady wykonywania zawodu windykatora i prowadzenia działalności windykacyjnej. Rządowy projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 3 października 2022 został skierowany do konsultacji publicznych. Ustawa ma określać: 1) zasady prowadzenia działalności windykacyjnej oraz czynności windykacyjnych, 2) zasady […]

Czy notariusz będzie mógł dokonać wpisu hipoteki i wydać nakaz zapłaty?

środa, 5 Październik 2022 w kategorii Inne

4 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada przyznanie notariuszom nowych uprawnień. Uprawnienie do dokonywania wpisów hipotek w księgach wieczystych Zgodnie z projektem notariusz będzie uprawiony do rozpoznawania wniosków o wpis w księdze wieczystej dotyczący ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu […]

Od kiedy obowiązuje zakaz powszechnego oferowania udziałów w spółce z o.o.?

środa, 28 Wrzesień 2022 w kategorii Spółka z o. o.

Ważne zmiany dla spółek z o.o. poszukujących finansowania – wprowadzono zakaz oferowania nabycia i objęcia udziałów spółki z o.o. na rzecz nieoznaczonego adresata. Na czym polega i od kiedy obowiązuje? Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r., poza wakacjami kredytowymi (o których pisaliśmy w artykule o […]

Strony:123...41

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.