Jak założyć spółkę z o.o.?

piątek, 6 Czerwiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Proces rejestracji spółki z o.o. wymaga spełnienia szeregu formalności, a także znajomości przepisów prawnych. Spółkę z o.o. można zarejestrować na dwa sposoby: tradycyjnie (zawierając umowę spółki w formie aktu notarialnego) lub przez Internet. W tym artykule omówimy kwestię rejestracji tradycyjnej. Przed rejestracją Zgodnie z art. 163 ksh do powstania spółki z o.o. wymaga się: zawarcia […]

Założyć od podstaw czy kupić gotową spółkę?

Chcąc rozpocząć własną działalność gospodarczą, możemy założyć spółkę od podstaw lub kupić gotową. Kiedy kupno gotowej spółki jest bardziej opłacalne od założenia własnej? Czym są gotowe spółki? Gotowe spółki z założenia są tzw. „czystymi” podmiotami gospodarczymi. Mają prowadzoną dokumentację księgową oraz składane niezbędne deklaracje i sprawozdania we właściwych urzędach. Nigdy jednak nie prowadziły działalności operacyjnej […]

Jakie konsekwencje grożą za sprzedaż spółki z długami?

piątek, 23 Maj 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Czy sprzedając zadłużoną spółkę, można uwolnić się od odpowiedzialności za długi? Jakie konsekwencje grożą tym, którzy się na takie rozwiązanie zdecydują? W Internecie pojawia się coraz więcej ogłoszeń oferujących kupno spółki z długami. Zdesperowani przedsiębiorcy korzystają z takich ofert. Pytanie brzmi, czy takie działanie jest w ogóle legalne i co najważniejsze, czy uwalnia od odpowiedzialności […]

Czy członek zarządu spółki z o.o. może jednocześnie świadczyć usługi dla spółki z tytułu prowadzonej działalności?

piątek, 16 Maj 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki, Założenie spółki z o. o.

Nie ma przeszkód prawnych, by członek zarządu spółki z o.o. świadczył na jej rzecz jednocześnie usługi z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jak najkorzystniej ukształtować taką umowę z członkiem zarządu? Usługi związane z zarządzaniem spółki Członek zarządu spółki z o.o. może w ramach prowadzonej przez siebie działalności świadczyć na rzecz spółki usługi związane z […]

Spółka z o.o. vs spółka komandytowa

Spółka komandytowa coraz częściej staje się alternatywą dla spółki z o.o. Kiedy ta alternatywa się opłaca? Nie sposób opisać wszystkich różnic pomiędzy spółką z o.o. i spółką komandytową w jednym artykule. Skupmy się zatem na najważniejszych z nich, mianowicie na odpowiedzialności, jaką ponoszą wspólnicy, sposobie opodatkowania oraz kosztach prowadzenia działalności. Odpowiedzialność wspólników Spółka z o.o. […]

Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. a podatki i ZUS

środa, 30 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Zasady opodatkowania wynagrodzenia członków zarządu oraz opłacania składek ZUS zależą od tego, na jakiej podstawie członek zarządu pełni swoją funkcję w spółce z o.o. Członkowie zarządu w spółce z o.o. są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inaczej. Zasadą jest, że wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania, przy czym powołanie należy […]

Czy warto zakładać jednoosobową spółkę z o.o. ?

piątek, 25 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki, Założenie spółki z o. o.

Definicja spółki jednoosobowej znajduje się w art. 4 § 1 pkt 3 ksh. Zgodnie z nim, spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Pytanie brzmi, jakie „pułapki” czyhają na założyciela jednoosobowej spółki z o.o.?FormalnościSamodzielne prowadzenie spółki nakłada na jedynego wspólnika wszelkie formalne obowiązki: zawarcie aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego, […]

Likwidacja spółki z o.o. w 10 krokach

piątek, 18 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o.

Likwidacja spółki z o.o. prowadzi do utraty osobowości prawnej przez tę spółkę i polega na tym, że przestaje ona być samodzielnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Postawienie spółki w stan likwidacji nie oznacza jeszcze zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka traci osobowość prawną (rozwiązuje się) dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru, po przeprowadzeniu całej procedury likwidacyjnej. Należy przy […]

5 Sposobów dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

piątek, 11 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki, Założenie spółki z o. o.

Minimalna wartość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5.000 złotych. Kwota ta pokrywa tylko początkowe koszty działalności, tym samym większość spółek już na samym początku staje przed wyborem odpowiednich sposobów dofinansowania spółki. Po początkowym wniesieniu wkładów na objęcie udziałów w kapitale zakładowym, wspólnicy nie mogą dokonywać dowolnych wpłat na konto spółki. Zawsze istnieje konieczność […]

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidendy?

piątek, 4 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Dywidenda wypłacana wspólnikom spółek kapitałowych jest co do zasady oprocentowana 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje jednak zwolnienie od tego podatku po spełnieniu szczególnych warunków. Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidendy? Zasady opodatkowania dywidend różnią się w zależności od tego, czy dywidenda jest wypłacana osobie fizycznej […]

Strony:1...22232425

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.