Wady i zalety spółki cywilnej

piątek, 20 Luty 2015 w kategorii Spółka cywilna

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartą na więzi między wspólnikami. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej ani zdolności do czynności prawnych. Nie jest spółką w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego, jest spółką tylko z nazwy. Za przedsiębiorców uznaje się osobno każdego ze wspólników. Jak założyć spółkę cywilną? Założenie spółki cywilnej to zawarcie umowy spółki. […]

Którą spółkę wybrać – cywilną czy jawną?

piątek, 13 Luty 2015 w kategorii Spółka jawna, Założenie spółki z o. o.

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, może zarejestrować się w CEIDG i podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Jeśli jednak zamierza prowadzić działalność na małą skalę razem ze wspólnikiem, powinien rozważyć zawiązanie spółki cywilnej lub jawnej. Jakie są wady i zalety obu form prowadzenia działalności? Jakie są najistotniejsze różnice i podobieństwa? […]

Co zrobić, gdy zależy nam na ujawnieniu w KRS zmian w spółce?

piątek, 6 Luty 2015 w kategorii Inne

O konieczności zgłaszania Sądowi Rejestrowemu zmian danych spółki ujawnionych w KRS pisaliśmy m.in. w tym artykule. Zmiany powinny zostać zgłoszone przez zarząd spółki w terminie 7 dni od dnia ich dokonania (art. 22 ustawy o KRS). Niestety zdarzają się sytuacje, w których zarząd z tych czy innych przyczyn nie dopełni powyższego obowiązku. Czy tylko zarząd […]

Jakie comiesięczne obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy?

piątek, 30 Styczeń 2015 w kategorii Inne

Podatek dochodowy Zarówno przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (podatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym), jak i osobami prawnymi (podatnicy CIT) mają obowiązek odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę odprowadza się do właściwego terytorialnie (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę) Urzędu Skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym. […]

Jakie składki ZUS dla członków Rad Nadzorczych od stycznia 2015?

piątek, 23 Styczeń 2015 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone nowe przepisy regulujące zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członków Rad Nadzorczych. Do tej pory członkowie Rad Nadzorczych podlegali jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast od 1 stycznia 2015 […]

Jaka forma prawna dla firmy? Wady i zalety spółki akcyjnej

piątek, 16 Styczeń 2015 w kategorii Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest osobą prawną, posiada zatem zdolność do czynności prawnych i może zaciągać zobowiązania. Jej celem jest zgromadzenie kapitału od wielu inwestorów. Spółka akcyjna z reguły dedykowana jest tym przedsiębiorcom, którzy przewidują duże inwestycje, głównie ze względu na wymagany wysoki kapitał zakładowy. Jak każda inna forma prowadzenia działalności ma swoje wady i zalety. Wady […]

Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

poniedziałek, 29 Grudzień 2014 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeżeli Twoja działalność gospodarcza nie przynosi spodziewanych efektów, brak Ci środków na zapłatę zobowiązań, składek do ZUS czy podatków, jako przedsiębiorca możesz na jakiś czas zrezygnować z prowadzenia działalności. Nie musisz jednak w takiej sytuacji całkowicie jej likwidować, ponieważ polskie prawo przewiduje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Na takie rozwiązanie mogą zdecydować się np.: przedsiębiorcy, którzy […]

Jaka forma prawna dla firmy? Czyli co powinieneś wiedzieć o spółce komandytowej

piątek, 19 Grudzień 2014 w kategorii Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych. Zgodnie z k.s.h. w sprawach nieuregulowanych odrębnie, stosuje się do niej przepisy o spółce jawnej (art. 103 k.s.h.). Są jednak pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. Rejestracja spółki Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do spółki jawnej, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (koszt taksy notarialnej i […]

Zmiany w rejestracji spółki z o.o. od 1 grudnia 2014 r.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161), która weszła w życie 1 grudnia 2014 r. ma na celu przyspieszenie procesu rejestracji spółki, m.in.: poprzez usprawnienie „zasady jednego okienka” i szybsze uzyskanie numeru NIP oraz REGON przez podmioty podlegające […]

Jak uniknąć składek ZUS dzięki spółce z o.o.?

piątek, 5 Grudzień 2014 w kategorii Spółka z o. o.

Opłacanie składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej staje się dla przedsiębiorców coraz bardziej uciążliwe. Ich wysokość w przeciągu 15 lat wzrosła prawie dwukrotnie. Szacuje się, że w 2015 r. miesięczna minimalna składka ZUS wyniesie ok. 1100 zł. W związku z tym warto pamiętać, że spółka z o.o. daje nam możliwość całkowicie legalnie uniknąć opłacania […]

Strony:1...242526...29

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.