Skutki błędów podczas rejestracji spółki

Dla założenia spółki z o.o. konieczne jest dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W formie tradycyjnej wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3. Do niego dołącza się obowiązkowo formularze załączników, które dotyczą wspólników, przedmiotu działalności spółki czy jej organów lub osób uprawnionych do jej reprezentowania. Spółkę obecnie można założyć również przez Internet, za pomocą […]

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzona przepisami ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622). Wspomniana wyżej nowelizacja wprowadziła możliwość przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w kapitałową spółkę prawa handlowego (tj. spółkę z o.o. […]

Jak skutecznie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu?

piątek, 22 Sierpień 2014 w kategorii Spółka z o. o.

Członek zarządu spółki z o.o. ma możliwość złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w każdym czasie. Zgodnie z art. 202 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu wygasa m.in.: wskutek jego rezygnacji. Zgodnie z § 5 do złożenia rezygnacji stosuje się przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Przepis ten odsyła zatem do art. 746 § 2 […]

Jaką formę opodatkowania wybrać?

piątek, 15 Sierpień 2014 w kategorii Podatki

Wybór sposobu opodatkowania podatkiem PIT jest bardzo istotną kwestią dla każdego przedsiębiorcy. Zależy od niego nie tylko wysokość kwoty podatku, który przedsiębiorca będzie musiał zapłacić, ale również koszty księgowości i sposób rozliczania się z przyszłymi kontrahentami. Wybór ten należy dokładnie przeanalizować pod kątem wielkości spodziewanych przychodów, wydatków czy kosztów uzyskania przychodów. Formę opodatkowania wybiera się […]

Jak zarejestrować spółkę z o.o., będąc za granicą?

Czy będąc poza granicami kraju, możemy założyć spółkę z o.o.? Tak, to jest możliwe, choć w nie tradycyjny sposób. Nie ma możliwości samodzielnego zarejestrowania spółki z o.o. w sposób tradycyjny, gdy jesteśmy poza granicami kraju. Niemożliwe jest bowiem zawarcie umowy polskiej spółki z o.o. przed zagranicznym notariuszem. Zgodnie z prywatnym prawem międzynarodowym, forma czynności zawarcia […]

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

20 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zmiany dotyczą zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i komandytowych i jawnych. Proponowane zmiany mają ułatwić podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w tych formach. Zmiany w spółkach z o.o. Kapitał zakładowy nieobowiązkowy? Pierwszą z proponowanych zmian jest zniesienie obowiązku tworzenia […]

Kiedy spółka powinna zgłosić zmiany do KRS?

piątek, 25 Lipiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Gotowe spółki

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkie zmiany do KRS zgłasza spółka, a ściślej reprezentujący spółkę zarząd. Jeżeli mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o., zmiany zgłasza Prezes spółki pełniący funkcję zarządu. Artykuł 168 ksh stanowi, że wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i 2 ksh, zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu […]

Kogo obejmuje zakaz pełnienia funkcji w organach spółek?

piątek, 18 Lipiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Członkiem zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej (a także likwidatorem) może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Brak zdolności do czynności prawnych W organach spółki nie może zasiadać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, a zatem osoba niepełnoletnia […]

Jak pozbyć się wspólnika ze spółki?

piątek, 11 Lipiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa

Co zrobić w sytuacji, gdy prawidłowe funkcjonowanie spółki jest niemożliwe z powodu kłopotliwego wspólnika? Czy pozostali wspólnicy mają jakieś środki, by wyeliminować wspólnika ze spółki? Pomimo tego, że zakładając spółkę z konkretnymi osobami wierzymy, że współpraca będzie przebiegać bezkonfliktowo, mogą pojawić się pewne kwestie, co do których nie będziemy mogli dojść do porozumienia. Rozbieżności co […]

Kiedy lepiej kupić gotową spółkę?

piątek, 4 Lipiec 2014 w kategorii Gotowe spółki, Założenie spółki z o. o.

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących sprzedaż gotowych spółek. Kiedy kupno gotowej spółki może być dla przedsiębiorcy opłacalne? Gdy zależy nam na czasie Kupno gotowej spółki rekomendowane jest przede wszystkim dla tych, którym zależy na jak najszybszym rozpoczęciu działalności gospodarczej. Gotowa spółka jest bowiem podmiotem, który wyposażony jest we wszystkie atrybuty potrzebne […]

Strony:1...25262728

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.