Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

środa, 2 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka z o. o.

Zarząd spółki z o.o. prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę z o.o. na zewnątrz. Zarząd w każdej spółce z o.o. musi składać się co najmniej z jednej osoby. Kto uprawniony jest do bycia członkiem zarządu spółki z o.o.? 1. Osoba z grona lub spoza grona wspólników Członkiem zarządu spółki z o.o. może być zarówno wspólnik […]

Czy wspólnik spółki z o.o. może zaskarżyć uchwałę podjętą na zgromadzeniu wspólników?

środa, 26 Sierpień 2020 w kategorii Spółka z o. o.

Uchwały podjęte na zgromadzeniu wspólników mogą być zaskarżane m.in. przez wspólników, którzy bez własnej winy nie brali udziału w zgromadzeniu, ale także przez wspólników, którzy byli obecni na zgromadzeniu, ale głosowali przeciwko uchwale, żądając zaprotokołowania zgłoszenia sprzeciwu. W jaki sposób wspólnik może zaskarżyć uchwałę? Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwałę podjętą na zgromadzeniu wspólników można […]

Czy potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest niezbędne?

środa, 19 Sierpień 2020 w kategorii Księgowość

Nierzadko zdarza się tak, że przedsiębiorca zmuszony jest do wystawienia faktury korygującej z uwagi na stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce czy kwocie podatku na fakturze pierwotnej. Czy wystawienie faktury korygującej każdorazowo wiąże się z obowiązkiem uzyskania potwierdzenia odbioru od drugiej strony transakcji? Nie, wymóg uzyskania odbioru faktury korygującej przez kontrahenta dotyczy określonego rodzaju faktur. Możliwość […]

Estoński CIT – na czym polega i kto będzie mógł skorzystać?

środa, 12 Sierpień 2020 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2021 r. planowane jest wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw rząd przyjmie w III kwartale 2020 r. Zgodnie z zapowiedziami, estoński CIT ma być nowoczesnym sposobem opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Czym jest estoński […]

Ponowne rozpatrzenie wniosków o zwolnienie z ZUS

środa, 5 Sierpień 2020 w kategorii Księgowość

Sejm przyjął nowelizację przepisów, na mocy których niektóre negatywnie rozpatrzone przez ZUS wnioski o zwolnienie z ZUS złożone do 30 czerwca, zostaną z urzędu ponownie rozpatrzone. W dniu 24 lipca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie nowelizacji, ZUS z urzędu […]

Jakie spółki mają obowiązek prowadzenia strony internetowej?

środa, 29 Lipiec 2020 w kategorii Spółka akcyjna, Spółka komandytowo-akcyjna

Od dnia 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej. Co więcej, na tej stronie ma obowiązek wydzielenia miejsca do kontaktu z akcjonariuszami. Jakie ogłoszenia powinna na takiej stronie zamieszczać spółka? Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw […]

Rejestracja spółki jawnej przez Internet krok po kroku

środa, 22 Lipiec 2020 w kategorii Gotowe spółki, Spółka jawna

Przez Internet można również zarejestrować spółkę jawną. Portal S24 umożliwia zawarcie umowy spółki jawnej, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółkę możemy zarejestrować samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, który przeprowadzi nas przez proces rejestracji spółki bez wychodzenia z domu. Jeżeli zdecydujemy się na samodzielną rejestrację spółki […]

Czy wsparcie finansowe udzielone w ramach tarczy antykryzysowej podlega opodatkowaniu?

środa, 15 Lipiec 2020 w kategorii Podatki, Księgowość

Czy pomoc otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej stanowi przychód przedsiębiorcy ? Czy wydatki finansowane z tej pomocy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? W niniejszym artykule odpowiadamy na powyższe pytania, odnosząc się do konkretnych form wsparcia. W związku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy dostali możliwość skorzystania z różnych form wsparcia finansowego. Jednak równie istotna stała się odpowiedź […]

Jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0?

środa, 8 Lipiec 2020 w kategorii Podatki

Tarcza antykryzysowa 4.0 – czyli o tym jakie zmiany istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadza ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ww. ustawa zwana tarczą antykryzysową 4.0 wprowadza szereg zmian do […]

Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020 r.

wtorek, 30 Czerwiec 2020 w kategorii Podatki

Od 1 lipca 2020 r. zmieniają się stawki VAT dla niektórych produktów. Część stawek VAT zostanie obniżona, a część podwyższona. Co do zasady podobne produkty będą opodatkowane jednakową stawką – ma to na celu ujednolicenie stawek VAT. Obniżka stawki podatku od towarów i usług dotyczy zwłaszcza produktów spożywczych. W tym przypadku stawka spadnie z 23 […]

Strony:1234...31

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.