Co grozi za prowadzenie działalności bez rejestracji firmy?

środa, 19 Czerwiec 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeżeli prowadzisz działalność zarobkową bez zgłoszenia tego faktu do CEIDG, możesz narazić się na nieprzyjemne konsekwencje – nie tylko finansowe. Jakie konsekwencje grożą za prowadzenie działalności bez rejestracji? Czy zawsze prowadzenie działalności niezarejestrowanej będzie nielegalne? Jeszcze do niedawna na drugie z postawionych powyżej pytań odpowiedzielibyśmy twierdząco. Każde prowadzenie działalności, która ma cechy działalności gospodarczej tj. […]

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

środa, 12 Czerwiec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Rozszerzono krąg podmiotów, które mają możliwość złożenia do KRS corocznych sprawozdań finansowych. Zgłoszenie może podpisać już nie tylko członek zarządu spółki kapitałowej czy wspólnik spółki osobowej, ale także prokurent, a nawet profesjonalny pełnomocnik. O tym, że sprawozdania finansowe sporządzane od 1 października 2018 r. muszą mieć formę elektroniczną oraz że składa się je w specjalnie […]

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

środa, 5 Czerwiec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Gotowe spółki

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. została podjęta, ale zastanawiasz się, ile to będzie kosztowało? Poniżej przedstawiamy przybliżone koszty zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O tym z jakimi formalnościami wiąże się założenie spółki z o.o., pisaliśmy m.in. w artykule: Jak założyć spółkę z o.o. Koszt przygotowania projektu umowy spółki Aby założyć […]

Gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., a komandytariuszem członek zarządu tej spółki z o.o. – ograniczenia przy zawarciu umowy spółki komandytowej

środa, 29 Maj 2019 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa

Czy wspólnikami spółki komandytowej może być jednocześnie spółka z o.o. i członek zarządu tej spółki z o.o.? Czy k.s.h. przewiduje w takiej sytuacji jakieś szczególne regulacje i obostrzenia? Konstrukcja, w której wcześniej założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się wspólnikiem-komplementariuszem spółki komandytowej, a jej drugim wspólnikiem-komandytariuszem jest osoba fizyczna będąca również wspólnikiem (nie jedynym) spółki […]

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

czwartek, 23 Maj 2019 w kategorii Inne, Księgowość

Pracownicze Plany Kapitałowe jako nowy system oszczędzania na emeryturę? Czy powstanie programu wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy? Sprawdź, czy masz obowiązek wdrożenia programu. Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych uregulowano powstanie powszechnego programu oszczędnościowego o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe. Program jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (z […]

Wykaz podatników VAT dostępny w Internecie?

środa, 15 Maj 2019 w kategorii Podatki, Inne

Powstanie ogólnodostępny wykaz podatników VAT, w którym przedsiębiorca nie tylko sprawdzi status VAT swojego kontrahenta, ale także prześledzi całą historię jego rejestracji dla celów VAT, jak również pozna numer jego rachunku bankowego, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Dnia 9 maja 2019 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT przewidujący utworzenie […]

Jak zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki? AKTUALIZACJA 2019

środa, 8 Maj 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z jednego albo większej liczby członków. Członkowie zarządu powoływani są uchwałą wspólników i mogą być w każdej chwili uchwałą wspólników odwołani. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek rezygnacji. Na temat tego, na czyje ręce i w jaki sposób należy złożyć rezygnację z pełnienia funkcji […]

Jak uzyskać zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej?

Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zazwyczaj muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. Dla niektórych przedsiębiorców taki obowiązek istnieje od pierwszej czynności dokonywanej na rzecz konsumentów, dla innych po przekroczeniu danego progu. Przedsiębiorca ma jednak możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup kasy. Jakie są warunki skorzystania z […]

Czy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek macierzyński?

środa, 24 Kwiecień 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Jakie warunki musi spełnić? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu. Warunki uzyskania zasiłku macierzyńskiego Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie-przedsiębiorcy, jeżeli urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, jeżeli opłaca składkę na […]

Czy na wspólnika spółki z o.o. można nałożyć dodatkowe obowiązki?

środa, 17 Kwiecień 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Każdy wspólnik spółki z o.o. ma obowiązek wniesienia wkładów do spółki. To jest podstawowy obowiązek, który nałożony jest ustawowo na każdego wspólnika spółki z o.o. Czy możliwe jest nałożenie na wspólnika innych, niewynikających z Kodeksu spółek handlowych, obowiązków? Czy można to zrobić uchwałą wspólników? Kodeks spółek handlowych przewiduje również, że wspólnik ma obowiązek wyrównania brakującej […]

Strony:1234...25

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.