Nowy termin dematerializacji akcji

środa, 27 Maj 2020 w kategorii Podatki

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne mają obowiązek przeprowadzenia dematerializacji wyemitowanych przez te spółki akcji.Gdyby nie COVID-19, 30 czerwca 2020 r. upływałby termin na podjęcie pierwszych kroków związanych z dematerializacją. Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 przesuwa jednak istotne terminy tego procesu.  Po krótce przypomnijmy, co oznacza […]

Jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorcy z biurem rachunkowym po 1 października 2020 r.? Nowe JPK_VAT | AKTUALIZACJA

środa, 20 Maj 2020 w kategorii Podatki

AKTUALIZACJA czerwiec 2020 W związku z epidemią koronawirusa przesunięto termin wdrożenia nowych struktur JPK V7M i JPK V7K dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT na 1 października 2020 r. Poniżej podane informacje nie zmieniły się. Nowelizacją ustawy o VAT z dnia 4 lipca 2019 r. połączono, w celu uproszczenia obowiązków sprawozdawczych, składane […]

Jak uzyskać bezzwrotną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców udzielaną ze środków Funduszu Pracy?

środa, 13 Maj 2020 w kategorii Podatki

W celu złagodzenia negatywnych skutków COVID-19, mikroprzedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia w postaci niskooprocentowanej pożyczki udzielanej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest do kwoty 5000 zł. Co więcej, jeżeli mikroprzedsiębiorcy spełnią określone warunki, nie będą musieli spłacać pożyczki. Od 18 kwietnia 2020 r. mikroprzedsiębiorca, w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników, ma możliwość […]

Sporządzanie sprawozdań finansowych w dobie COVID-19

środa, 6 Maj 2020 w kategorii Podatki

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przedłużyło termin na wypełnienie obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań. Jakie konkretne obowiązki zostały odroczone w czasie i które spółki z o.o. mogą skorzystać z przesunięcia? Dla większości spółek z o.o., których rok obrotowy kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego, termin na […]

Czy umowy można zawierać bez wychodzenia z domu?

środa, 29 Kwiecień 2020 w kategorii Podatki

To zależy od rodzaju umowy i wybranej formy. Kodeks cywilny przewiduje również takie formy, w których możemy zawrzeć umowy bez wychodzenia z domu. Nie jest to jednak możliwe dla wszystkich rodzajów umów.  Kodeks cywilny przewiduje następujące formy czynności prawnych (co ma odniesienie również do umów): 1) formę aktu notarialnego, 2) formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi, […]

Udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. na odległość bez zmiany umowy spółki

środa, 22 Kwiecień 2020 w kategorii Podatki

Od 31 marca 2020 r. uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej możliwe jest bez względu na to, czy umowa spółki z o.o. zawiera postanowienia w tym przedmiocie. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 19 lipca 2019 r. wprowadziła od dnia 3 września 2019 r. możliwość uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników spółki z ograniczoną […]

Na jakie wsparcie w ramach „tarczy antykryzysowej” mogą liczyć przedsiębiorcy?

środa, 15 Kwiecień 2020 w kategorii Podatki

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła pewne rozwiązania dla firm, które mają zapewnić im ciągłość działania. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z rozwiązań. Zwolnienie z ZUS […]

Jak kupić gotową spółkę bez wychodzenia z domu?

środa, 8 Kwiecień 2020 w kategorii Gotowe spółki

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną oraz spółkę komandytową można założyć także przez Internet, na portalu S24. Co więcej, możliwe jest pozostawienie wszystkich formalności w rękach profesjonalnego doradcy, który przeprowadzi proces rejestracji spółki. Dzięki temu zakup gotowej spółki przez Internet jest możliwy. Jeżeli zatem przyszły przedsiębiorca w obecnych czasach (choć nie tylko) rozważa zakup gotowej […]

Czy podczas epidemii koronawirusa możliwe jest składanie wniosków do KRS?

środa, 1 Kwiecień 2020 w kategorii Założenie spółki z o. o.

W spółce powołano nowego Prezesa Zarządu? A może zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki? W takich sytuacjach kolejnym krokiem powinno być złożenie do KRS wniosku o wpis zmian. Czy podczas epidemii koronawirusa możliwe jest zgłoszenie w KRS zmian danych spółki lub założenie nowej spółki prawa handlowego? Z uwagi na epidemię koronawirusa obsługa interesantów […]

Jak wypełniać obowiązki podatkowe w obliczu epidemii koronawirusa?

środa, 25 Marzec 2020 w kategorii Podatki

Czy epidemia koronawirusa uprawnia przedsiębiorców do opóźnienia w płatnościach podatków i składaniu deklaracji podatkowych? Obecnie nie. Trwają prace nad zmianami do ustaw, które wdrożą w życie założenia tzw. tarczy antykryzysowej, która ma stanowić kompleksową ochronę dla przedsiębiorców i obywateli w dobie epidemii koronawirusa. Jednym z filarów, na którym będą się koncentrowały rozwiązania, jakie państwo zamierza […]

Strony:1234...29

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.