Czy wydatki na spotkanie świąteczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

środa, 21 Grudzień 2022 w kategorii Podatki, Księgowość

W okresie przedświątecznym przedsiębiorcy najczęściej organizują świąteczne spotkania ze swoim zespołem. Często także wydatki poniesione na takie spotkanie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Poniesienie w celu osiągnięcia przychodów Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (i art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) kosztami uzyskania przychodów są m.in. […]

Nowy limit dla działalności nierejestrowej

środa, 14 Grudzień 2022 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 r. można prowadzić działalność gospodarczą bez jej rejestracji w CEIDG, o ile osiągnięty przychód nie przekroczy ustalonego limitu. Ile ten limit wyniesie od 2023 r.? Działalność nierejestrowana jest działalnością, która może być prowadzona przez osobę fizyczną bez obowiązku rejestracji tej działalności w CEIDG, pod warunkiem że: – przychód osiągany przez tę […]

Czy spółka matka może łączyć się ze spółką córką?

środa, 7 Grudzień 2022 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Połączenie spółek, w ramach którego jedna ze spółek łączących się przejmuje swoją spółkę jednoosobową, nazywane jest połączeniem uproszczonym. Jak je przeprowadzić? Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie może być dokonane przez: 1)  przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje […]

Zmiany dla spółek cywilnych w CEIDG

środa, 30 Listopad 2022 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Spółka cywilna

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dotyczące spółki cywilnej i CEIDG. Wniosek do CEIDG wyłącznie elektronicznie Wniosek o wpis do CEIDG (którym jest także wniosek o zmianę wpisu lub o wykreślenie przedsiębiorcy) składać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem formularza […]

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

środa, 23 Listopad 2022 w kategorii Spółka z o. o., Inne, Spółka akcyjna, Spółka komandytowo-akcyjna

Od 31 października 2021 r. funkcjonuje rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych. Jakie podmioty powinny uzyskać wpis do tego rejestru? Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych funkcjonuje na podstawie ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działalność w zakresie walut wirtualnych jest działalnością regulowaną i można być wykonywana dopiero […]

Zmiany KSH w zakresie procesów reorganizacyjnych o charakterze transgranicznym i krajowym

W dniu 8 sierpnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który w głównej mierze dotyczy połączeń, przekształceń i podziałów spółek. Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych […]

Jakie zmiany w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej?

środa, 9 Listopad 2022 w kategorii Fundacja rodzinna

8 listopada 2022 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jakie kwestie uległy zmianie? Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną w polskim porządku prawnym, utworzoną w celu gromadzenia majątku, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundacja rodzinna może w szczególności pokrywać koszty utrzymania beneficjenta będącego osobą […]

Czy gwarancja bankowa może być sposobem zabezpieczenia wykonania umowy?

środa, 2 Listopad 2022 w kategorii Inne, Księgowość

Gwarancja bankowa może być jedną z form zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy. W jaki sposób i w jakich okolicznościach można żądać udzielenia przez bank gwarancji? Kolejny artykuł z cyklu –jak zabezpieczyć wykonanie umowy?Głównymobowiązkiem stron umowy wzajemnej jest wykonanie świadczeń zgodnie z treścią zawartej umowy. Nierzadko jednak zdarza się, że jedna ze stron umowy nie wykonuje […]

Kiedy należy dokonać wpisu do ewidencji akcji?

środa, 26 Październik 2022 w kategorii Spółka akcyjna

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Emisja nowych akcji niekiedy wiązać się będzie z koniecznością dokonania wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 21 lipca 2019 r. za ofertę publiczną papierów wartościowych (w tym akcji) uznaje się komunikat skierowany do […]

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na mieszkanie?

środa, 19 Październik 2022 w kategorii Podatki

Co do zasady można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część kosztów użytkowania mieszkania w sytuacji, gdy przedsiębiorca wyznaczy do prowadzenia działalności konkretne pomieszczenie. A co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wydzieli osobnego pokoju? Duża część przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ma zarejestrowaną działalność we własnym mieszkaniu. Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania […]

Strony:1234...43

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.