Czy zarząd spółki z o.o. zawsze może ją reprezentować?

środa, 21 Wrzesień 2022 w kategorii Spółka z o. o.

Co do zasady zarząd spółki z o.o. reprezentuje spółkę z o.o. na zewnątrz. Są jednak sytuacje, w których możliwość reprezentacji spółki przez zarząd jest ograniczona lub nawet całkowicie wyłączona. Kiedy tak jest? Reprezentacja łączna Nierzadko zdarza się, że sposób reprezentacji spółki z o.o. określony jest w ten sposób, że do składania oświadczeń woli w imieniu […]

Czy można przez Internet podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o.?

środa, 14 Wrzesień 2022 w kategorii Spółka z o. o., Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. może zostać podjęta przez Internet, w portalu s24, o ile umowa spółki została zawarta w portalu s24 i nie była dotąd zmieniana w sposób tradycyjny. W jaki sposób podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w portalu s24? Wspólnicy spółki, która została założona w portalu s24 i nie […]

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne znacznie wzrośnie w 2023 r.?

środa, 7 Wrzesień 2022 w kategorii Księgowość

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców zależna jest od prognozowanej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy korzystają z preferencji uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Obie te wartości mają w 2023 r. znacznie wzrosnąć. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców […]

Wykup samochodu z leasingu w Polskim Ładzie

środa, 31 Sierpień 2022 w kategorii Podatki, Księgowość

Przepisy Polskiego Ładu utrudniły sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, wydłużając termin, po upływie którego przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT po sprzedaży. Czy istnieje sposób na uniknięcie opodatkowania? Wykup samochodu do majątku prywatnego Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o […]

Na czym polega umowa poręczenia?

środa, 24 Sierpień 2022 w kategorii Inne

Jednym ze sposobów zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez dłużnika może być zawarcie umowy poręczenia. Czym jest poręczenie? W artykule pt. „Jak zabezpieczyć wykonanie umowy?” pisaliśmy o wybranych sposobach na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy. Należy wspomnieć także o umowie poręczenia, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. […]

Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu?

środa, 17 Sierpień 2022 w kategorii Podatki

28 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje kolejne zmiany w Polskim Ładzie, przede wszystkim w zakresie podatku CIT. Co się zmieni i kiedy? Minimalny podatek dochodowy O minimalnym podatku dochodowym pisaliśmy w artykule o tym, które spółki zapłacą […]

Czy przedsiębiorca może skorzystać z wakacji kredytowych?

środa, 10 Sierpień 2022 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Inne

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadziła możliwość zawieszenia spłaty kredytu przez maksymalny okres 8 miesięcy. Ustawa stanowi, że stosowny wniosek może złożyć konsument. Czy zatem przedsiębiorca może skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu? A jeżeli tak, to w jakich okolicznościach? Czym są wakacje kredytowe? Pokrótce jedynie należy wskazać, że wakacje kredytowe […]

Jak zabezpieczyć wykonanie umowy?

środa, 3 Sierpień 2022 w kategorii Inne, Księgowość

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z treścią zawartej umowy. Nierzadko jednak zdarza się tak, że dłużnik nie wykonuje zobowiązania lub wykonuje je nienależycie. Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Dłużnik, który nie wykonuje zobowiązania lub wykonuje je nienależycie w następstwie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z tego tytułu. Dla […]

Czy komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zapłacą składki ZUS?

środa, 27 Lipiec 2022 w kategorii Księgowość, Spółka komandytowo-akcyjna

Obecnie wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2023 r. kwestia ta ulegnie zmianie. O spółce komandytowo-akcyjnej pisaliśmy w artykule o tym, czy spółka komandytowo-akcyjna jest dobrym rozwiązaniem w Polskim Ładzie. Choć spółka ta po wprowadzonych zmianach jawiła się jako atrakcyjna forma prowadzenia działalności, zwracaliśmy również uwagę przede […]

Do czego służy weksel?

środa, 20 Lipiec 2022 w kategorii Inne, Księgowość

Weksel jest papierem wartościowym, który ma zabezpieczać terminowe wykonanie zobowiązania. Czy podpisanie weksla jest bezpieczne? Czym jest weksel? Weksel jest dokumentem (papierem wartościowym), który wystawiany jest przez stronę zobowiązaną do spełnienia świadczenia np. zwrotu pożyczki i przekazywany drugiej stronie umowy. Niewykonanie zobowiązania w terminie określonym w umowie daje drugiej stronie umowy uprawnienie do przedstawienia zobowiązanemu […]

Strony:1234...41

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.