Terminy sporządzania sprawozdań finansowych za 2021 przesunięte?

środa, 16 Luty 2022 w kategorii Księgowość

Ministerstwo Finansów przedłuży termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021. 9 lutego 2022 r. zakończył się etap konsultacji projektu rozporządzenia. Zgodnie z art. 15 zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji […]

Zmiana zasad podpisywania dokumentów finansowych od 2022 r.

środa, 9 Luty 2022 w kategorii Księgowość

1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która zmieniła zasady podpisywania sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego. Jak było? Do 2021 r. roczne sprawozdanie finansowe musiało zostać podpisane przez: – kierownika jednostki – jeżeli jednostką kierował organ wieloosobowy, wszyscy jego członkowie, np.wszyscy członkowie zarządu, – osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki […]

Kto może zrezygnować z kasy fiskalnej w 2022 roku?

środa, 2 Luty 2022 w kategorii Księgowość

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czy istnieją jakieś wyjątki od tej zasady? W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia […]

Wysokość składek ZUS w 2022 r.

środa, 26 Styczeń 2022 w kategorii Księgowość

Wysokość składek ZUS w 2022 r. wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego. Zmieniły się także zasady opłacania składki zdrowotnej, której wysokość także wzrośnie dla większości przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy wysokość składek ZUS w 2022 r. Wysokość zryczałtowanych składek ZUS Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców (którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS oraz nie spełniają […]

Czy spółka komandytowo-akcyjna jest dobrym rozwiązaniem w Polskim Ładzie?

środa, 19 Styczeń 2022 w kategorii Przekształcenia, Podatki, Spółka komandytowo-akcyjna

Wejście w życie przepisów Polskiego Ładu spowodowało, że wielu przedsiębiorców zaczęło rozważać zmianę dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Czy spółka komandytowo-akcyjna jest obecnie atrakcyjną formą prowadzenia działalności? Czym jest spółka komandytowo-akcyjna? Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden […]

Czy zagraniczny członek zarządu spółki z o.o. zapłaci składki ZUS?

środa, 12 Styczeń 2022 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2022 r. członkowie zarządu spółek z o.o. powołani na podstawie uchwały i pobierający z tego tytułu wynagrodzenie zapłacą składkę zdrowotną. Czy objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dotyczy również zagranicznych członków zarządu? O tym, że członkowie zarządu spółek kapitałowych, po spełnieniu określonych warunków, zostali od 1 stycznia 2022 r. objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, pisaliśmy […]

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Tarcza branżowa 9.0 znowelizowana.

środa, 5 Styczeń 2022 w kategorii Księgowość

20 grudnia 2021 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie, na mocy którego przyznano wsparcie antykryzysowe dla wybranych branż. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przyznało wsparcie kolejnym branżom w związku z grudniowymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności m.in. przez kluby, dyskoteki. […]

Wykup samochodu z leasingu jeszcze w tym roku?

środa, 29 Grudzień 2021 w kategorii Księgowość

Przepisy Polskiego Ładu wydłużają termin, po upływie którego, przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT po sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu. Po spełnieniu jakich warunków transakcja będzie podlegała opodatkowaniu? Co należy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Kiedy sprzedaż samochodu z leasingu podlegać będzie opodatkowaniu? Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. […]

Czy warto zapłacić składkę zdrowotną za grudzień jeszcze w tym roku?

środa, 22 Grudzień 2021 w kategorii Księgowość

Składkę zdrowotną za grudzień przedsiębiorcy mają obowiązek zapłacić do 10 lub 15 stycznia następnego roku. Czy opłacenie składki zdrowotnej za grudzień w grudniu pozwoli na odliczenie jej od podatku? Jak informowaliśmy m.in. w artykule o składce zdrowotnej w Polskim Ładzie, od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy rozliczają się na zasadach ogólnych, […]

Nowa wysokość odsetek od 9 grudnia 2021 r.

środa, 15 Grudzień 2021 w kategorii Księgowość

Od 9 grudnia 2021 r. ponownie podwyższeniu uległa wysokość stopy referencyjnej NBP. Wpływa to na wysokość odsetek za opóźnienie i odsetek kapitałowych. Przed wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 stopa referencyjna NBP wynosiła 1,5%, a maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie – 14%, z kolei maksymalna wysokość odsetek kapitałowych – 10%. Wprowadzenie stanu epidemii spowodowało […]

Strony:1234...38

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.