Jednoosobowa działalność gospodarcza a śmierć przedsiębiorcy

środa, 1 Wrzesień 2021 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Co się dzieje z firmą w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą? Czy działalność ulega automatycznemu zamknięciu? Czy taką firmę można odziedziczyć? Kontynuacja działalności po śmierci przedsiębiorcy?  Śmierć przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oznacza jednocześnie brak możliwości kontynuowania tej działalności – chyba że zostanie ustanowiony zarządca sukcesyjny, o czym poniżej. Firma prowadzona jest […]

Czy spółka z o.o. jest sposobem na Polski Ład?

środa, 25 Sierpień 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Odkąd pojawiły się doniesienia, że w ramach tzw. Polskiego Ładu planowane jest wprowadzenie składki zdrowotnej zależnej od dochodu i której nie będzie można odliczyć od podatku PIT, wielu przedsiębiorców postanowiło wybrać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako formę prowadzenia działalności. Czy po wprowadzeniu przepisów tzw. Polskiego Ładu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal będzie atrakcyjna? Brak odpowiedzialności […]

Powtarzające się świadczenia niepieniężne jako sposób na wypłatę wynagrodzenia wspólnikowi spółki z o.o.

środa, 18 Sierpień 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Na wspólnika spółki z o.o. może zostać nałożony obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Za spełnianie tych świadczeń wspólnik otrzymuje wynagrodzenie. Jakie są zasady opodatkowania tego wynagrodzenia? Podlega składkom ZUS? Czy Polski Ład wprowadza w tym zakresie zmiany? Art. 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że jeżeli […]

Czy członkowie zarządu pełniący funkcje na podstawie powołania zapłacą składkę zdrowotną?

środa, 11 Sierpień 2021 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Obecnie pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy powyższe ulegnie zmianie po wejściu w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu? 26 lipca 2021 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku […]

O czym należy pamiętać po założeniu spółki z o.o.?

środa, 4 Sierpień 2021 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Spółkę z o.o. zawiązuje się poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego lub poprzez uzupełnienie i podpisanie wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Co należy zrobić po zawarciu umowy? 1. Wybór organów spółki W akcie notarialnym obejmującym umowę spółki (ale poza umową spółki) zazwyczaj następuje także wybór członków organów spółki – […]

Jak zarejestrować spółkę z o.o. w KRS od 1 lipca 2021 r.?

środa, 28 Lipiec 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o rejestrację spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców KRS można złożyć wyłącznie przez Internet. Co trzeba zrobić, aby sąd rejestrowy dokonał wpisu? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można utworzyć w sposób tradycyjny lub przez Internet. O utworzeniu spółki z o.o. przez Internet pisaliśmy w artykule o tym, jak założyć spółkę […]

Od 1 lipca 2021 r. wszedł w życie pakiet VAT e-commerce

środa, 21 Lipiec 2021 w kategorii Podatki

Rozwiązania, które tworzą pakiet e-commerce weszły w życie 1 lipca 2021 r. W założeniu ma on ułatwić rozliczanie VAT od sprzedaży elektronicznej towarów i usług na odległość na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 20 maja 2021 r. zawiera tzw. pakiet VAT e-commerce. Nowe przepisy mają ułatwić […]

Umorzenie subwencji z PFR bez podatku dochodowego?

środa, 14 Lipiec 2021 w kategorii Podatki

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów beneficjenci wsparcia finansowego udzielonego w ramach tarcz finansowych PFR, które następnie zostało umorzone, nie zapłacą podatku dochodowego. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem […]

Jak złożyć wniosek o zmianę danych w KRS po 1 lipca 2021 r.?

środa, 7 Lipiec 2021 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Spółka akcyjna

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Portal Rejestrów Sądowych – tak nazywa się system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom rejestrowym – znajduje się […]

Czy cudzoziemiec może ubiegać się o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych?

środa, 30 Czerwiec 2021 w kategorii Podatki, Księgowość

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują przepisy, które pozwalają cudzoziemcom na ubieganie się o nadanie numeru PESEL dla celów podatkowych. Uprawnienie powyższe wynika ze zmiany definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników […]

Strony:1234...36

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.