Czy nastąpi zmiana limitu płatności gotówkowych?

środa, 6 Wrzesień 2023 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Księgowość

Obecnie przedsiębiorcy mogą regulować zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie gotówkowej do kwoty 15 000 złotych brutto. Czy ta kwota ulegnie zmianie od 1 stycznia 2024 roku? Czy zostanie wprowadzony limit na linii przedsiębiorca-konsument? Rozliczenia na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca Obecnie, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, […]

Jednoosobowa działalność gospodarcza a śmierć przedsiębiorcy

piątek, 1 Wrzesień 2023 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Co się dzieje z firmą w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą? Czy działalność ulega automatycznemu zamknięciu? Czy taką firmę można odziedziczyć? Kontynuacja działalności po śmierci przedsiębiorcy?  Śmierć przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oznacza jednocześnie brak możliwości kontynuowania tej działalności – chyba że zostanie ustanowiony zarządca sukcesyjny, o czym poniżej. Firma prowadzona jest […]

Koniec ułatwień dla fundacji rodzinnej w zakresie nabywania nieruchomości rolnych?

środa, 23 Sierpień 2023 w kategorii Fundacja rodzinna

Fundacje rodzinne utracą przywileje dotyczące nabywania nieruchomości rolnych. Sejm odrzucił veto Senatu, w którym Senat wnioskował o odrzucenie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że ustawa została uchwalona w brzmieniu przyjętym wcześniej przez Sejm. Zmiany dotyczyć będą m.in. nabywania nieruchomości rolnych przez fundację rodzinną. Jak jest? Obecnie, […]

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza w 2023 roku?

Która forma prowadzenia działalności gospodarczej jest korzystniejsza w 2023 roku – spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Jakie zalety, a jakie wady ma prowadzenie działalności w każdej z tych form? Odpowiadając na powyższe pytania, trzeba przede wszystkim przeanalizować następujące aspekty: odpowiedzialność za zobowiązania, opodatkowanie, składki ZUS oraz koszty prowadzenia działalności. Odpowiedzialność za zobowiązania Spółka […]

Czy możliwe jest utworzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

poniedziałek, 21 Sierpień 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w pojedynkę i zastanawiasz się, czy forma spółki z o.o. jest możliwa dla jednej osoby? A może prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zastanawiasz się, czy możesz po przekształceniu jej w spółkę z o.o. pozostać jedynym wspólnikiem Na oba postawione powyżej pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Sprowadza się to do stwierdzenia, że możliwe […]

Powtarzające się świadczenia niepieniężne jako sposób na wypłatę wynagrodzenia wspólnikowi spółki z o.o.

piątek, 18 Sierpień 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Na wspólnika spółki z o.o. może zostać nałożony obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Za spełnianie tych świadczeń wspólnik otrzymuje wynagrodzenie. Jakie są zasady opodatkowania tego wynagrodzenia? Podlega składkom ZUS? Czy Polski Ład wprowadza w tym zakresie zmiany? Art. 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że jeżeli […]

Czy nabycie udziałów poniżej wartości rynkowej generuje przychód podlegający opodatkowaniu?

środa, 9 Sierpień 2023 w kategorii Podatki, Księgowość

Czy jeżeli podatnik nabędzie udziały poniżej ich wartości rynkowej, to powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT? Jeżeli tak, to w jakim momencie? Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2023 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.85.2023.1.PSZ, stwierdził, że nabycie udziałów w spółce z o.o. […]

W jaki sposób zawrzeć umowę ze spółką cywilną?

środa, 9 Sierpień 2023 w kategorii Spółka cywilna

Założyłeś spółkę cywilną? A może Twoim kontrahentem ma zostać spółka cywilna? Zastanawiasz się, w jaki sposób powinieneś oznaczyć spółkę cywilną w umowie? W poniższym artykule odpowiemy na powyższe pytania. Czy spółka cywilna może być stroną umowy? Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Nie stanowi podmiotu prawa. Nie ma własnego majątku. Podmiotowość prawną posiadają natomiast wspólnicy […]

Adres do rejestracji spółki – co to jest siedziba spółki?

poniedziałek, 7 Sierpień 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Czym tak naprawdę jest siedziba spółki? W jaki sposób powinna zostać określona? Gdzie spółka zgłasza swoją siedzibę? Kiedy spółka z o.o. musi wybrać swoja siedzibę? Zgodnie z art. 157 § 1 pkt 1 k.s.h. umowa spółki powinna określać firmę i siedzibę spółki. Spółka z o.o. wskazuje zatem swoją siedzibę w umowie spółki. Jest to jej […]

O czym należy pamiętać po założeniu spółki z o.o.?

piątek, 4 Sierpień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Spółkę z o.o. zawiązuje się poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego lub poprzez uzupełnienie i podpisanie wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Co należy zrobić po zawarciu umowy? 1. Wybór organów spółki W akcie notarialnym obejmującym umowę spółki (ale poza umową spółki) zazwyczaj następuje także wybór członków organów spółki – […]

Strony:1234...44

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.