Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego podatnika

środa, 15 Styczeń 2020 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik opłaca podatek PIT, CIT oraz VAT na przypisany do niego indywidualny rachunek podatkowy. Jak sprawdzić numer rachunku? Czy dotychczasowe rachunki pozostają aktualne? Czym jest indywidualny rachunek podatkowy? Indywidualny rachunek podatkowy zwany mikrorachunkiem podatkowym od 1 stycznia 2020 r. przypisany jest każdemu podatnikowi. Mikrorachunek podatkowy służy do opłacania podatku […]

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

środa, 1 Styczeń 2020 w kategorii Podatki

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym. Zapłacą mniejszy podatek dochodowy, ponieważ będą mogli z podstawy opodatkowania odliczyć nieuregulowane wierzytelności. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, o której pisaliśmy w artykule o tym, jak walczyć […]

Jak walczyć z zatorami płatniczymi od stycznia 2020 r.?

środa, 18 Grudzień 2019 w kategorii Podatki

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorców obowiązywać będą nowe zasady dotyczące terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Głównym celem jest ograniczenie zatorów płatniczych, czyli nadmiernych opóźnień w płaceniu kontrahentom. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zmieniono m.in. ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o […]

Czy wszystkie uchwały wspólników spółki z o.o. podejmowane są na zgromadzeniu?

czwartek, 12 Grudzień 2019 w kategorii Podatki

Możliwe jest podejmowanie uchwał wspólników spółki z o.o. bez odbycia zgromadzenia wspólników. Wspólnicy mają do wyboru dwa tryby podejmowania uchwał bez odbycia zgromadzenia. Czy wszystkie uchwały można podjąć w taki sposób? Co do zasady, zgodnie z art. 227 § 1 k.s.h., uchwały wspólników spółki z o.o. podejmowane są na zgromadzeniu wspólników. Jednak zgodnie z art. […]

Czy warto w umowie spółki z o.o. wskazywać przyczyny wyłączenia wspólnika ze spółki?

środa, 4 Grudzień 2019 w kategorii Założenie spółki z o. o.

W umowie spółki z o.o. można wskazać przyczyny wyłączenia wspólnika ze spółki. Czy zaistnienie danej przyczyny oznacza automatyczne wyłączenie wspólnika ze spółki? Jak pisaliśmy w artykule o tym, jak pozbyć się wspólnika ze spółki z o.o., kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. Zgodnie z art. 266 § 1 KSH, z […]

Do 1 grudnia 2019 r. należy zgłosić w KRS zmianę w zakresie przedmiotu działalności

środa, 27 Listopad 2019 w kategorii Założenie spółki z o. o.

Dnia 1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która zobowiązała podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do podawania w tymże rejestrze ograniczonej liczby pozycji przedmiotu działalności danego podmiotu, tj. wyłącznie 10 pozycji przedmiotu działalności, w tym jednej pozycji jako […]

Co może być wkładem na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o.?

środa, 20 Listopad 2019 w kategorii Założenie spółki z o. o.

Wkład na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. wnoszony jest do nowo powstałej spółki z o.o. przez wspólników w zamian za udziały obejmowane w tej spółce. Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa rodzaje wkładów: wkład pieniężny i wkład niepieniężny. W jaki sposób wnieść do spółki z o.o. wkład pieniężny? Jakie przedmioty mogą stanowić wkład niepieniężny? Do […]

Jak wystawić fakturę do paragonu od 1 stycznia 2020 r.?

środa, 13 Listopad 2019 w kategorii Podatki

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu wyłącznie wtedy, gdy na paragonie zostanie uprzednio zamieszczony numer NIP nabywcy. Co do zasady sprzedaż na rzecz konsumentów ewidencjonowana jest paragonem, a sprzedaż na rzecz przedsiębiorców – za pomocą faktury. Jednak […]

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

środa, 6 Listopad 2019 w kategorii Księgowość

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w VAT dla niektórych faktur. Split payment funkcjonuje w polskich przepisach już od lipca 2018 r. Jednak do tej pory stosowanie tego mechanizmu było fakultatywne. Dnia 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy split payment dla faktur o wartości […]

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR prowadzony jest w formie teleinformatycznej, dlatego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru dokonuje się przez Internet. W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o tym, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wskazywaliśmy również, jak ustalić, kto jest beneficjentem rzeczywistym w danym podmiocie. Jednak ustalenie osoby fizycznej […]

Strony:1...345...29

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.