Czy przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrową płaci podatki?

środa, 17 Październik 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowej to brak konieczności rejestracji działalności w CEIDG, a co za tym idzie brak konieczności odprowadzania składek ZUS. Nie oznacza to jednak braku obowiązku wywiązywania się przez przedsiębiorcę nierejestrowego z ciążących na nim obowiązków podatkowych. Więcej na temat czym jest działalność nierejestrowa, pisaliśmy w artykule pod tym linkiem. Przedsiębiorca nierejestrowy podatnikiem podatku dochodowego […]

W jaki sposób zawrzeć umowę ze spółką cywilną?

środa, 10 Październik 2018 w kategorii Spółka cywilna

Założyłeś spółkę cywilną? A może Twoim kontrahentem ma zostać spółka cywilna? Zastanawiasz się, w jaki sposób powinieneś oznaczyć spółkę cywilną w umowie? W poniższym artykule odpowiemy na powyższe pytania. Czy spółka cywilna może być stroną umowy? Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Nie stanowi podmiotu prawa. Nie ma własnego majątku. Podmiotowość prawną posiadają natomiast wspólnicy […]

Który podatek wybrać – ryczałt czy VAT?

środa, 3 Październik 2018 w kategorii Podatki

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą często zastanawiają się, czy jako formę opodatkowania swojego dochodu wybrać ryczałt czy podatek VAT. Tymczasem przedsiębiorca nie musi wybierać pomiędzy nimi. Ryczałt i VAT stanowią dwa różne rodzaje podatków i nie ma przeszkód, by przedsiębiorca, który wybrał ryczałt był również VAT-owcem. Czym jest ryczałt? Ryczałt jest formą opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym. […]

Krótszy czas na dochodzenie roszczeń?

środa, 26 Wrzesień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła krótszy termin przedawnienia roszczeń. Od 9 lipca 2018 r. ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. Jakie skutki niesie dla przedsiębiorców skrócenie czasu na dochodzenie roszczeń? Jak było? Przed nowelizacją, art. 118 Kodeksu cywilnego stanowił, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 10 lat, a dla […]

Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej?

środa, 19 Wrzesień 2018 w kategorii Spółka z o. o., Spółka jawna

Nie ma przeszkód prawnych, by spółka z o.o. stała się wspólnikiem spółki jawnej. Kodeks spółek handlowych nie ogranicza w żaden sposób możliwości wejścia do spółki jawnej osób prawnych, w tym spółki z o.o. Czy to się jednak opłaca? Spółka jawna jest spółką osobową, która może zostać założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób. Na wstępie należy […]

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez Internet?

czwartek, 13 Wrzesień 2018 w kategorii Podatki

Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania w urzędzie skarbowym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Co więcej, mają możliwość sprawdzenia czy ich potencjalni Kontrahenci nie mają zaległości wobec urzędu skarbowego. Od niedawna mogą to zrobić także przez Internet. Każdy przedsiębiorca ma możliwość uzyskania we właściwym urzędzie skarbowym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, w zależności […]

Czy komornik może zająć konto firmowe przedsiębiorcy?

środa, 5 Wrzesień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Komornik może zająć konto bankowe w postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucję z rachunków bankowych regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 889-894). Czy przedmiotem zajęcia komorniczego może być również konto firmowe przedsiębiorcy? Nie ma przeszkód, by w postępowaniu egzekucyjnym zajęte zostało konto firmowe przedsiębiorcy. Komornik może zająć wszystkie rodzaje rachunków bankowych poza rachunkiem powierniczym. W celu dokonania zajęcia […]

Jakie są zalety zawarcia umowy spółki z o.o. u notariusza?

czwartek, 30 Sierpień 2018 w kategorii Spółka z o. o., Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Porównując dwa sposoby zawierania umowy spółki z o.o. – sposób tradycyjny i elektroniczny – może się wydawać, że zawarcie umowy spółki w systemie S24 jest rozwiązaniem lepszym, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę szybkość postępowania. Niewątpliwie oba sposoby mają swoje zalety, ale w niniejszym artykule postaramy się przedstawić powody, dla których warto poświęcić czas (i pieniądze) […]

Czy faktura bez podpisu jest ważna?

środa, 22 Sierpień 2018 w kategorii Księgowość

Jako przedsiębiorca na pewno niejednokrotnie zastanawiałeś się, czy ważna jest faktura bez Twojego podpisu jako sprzedawcy lub bez podpisu Twojego kontrahenta jako osoby, która nabywa towar lub usługę. W obrocie gospodarczym funkcjonują zarówno faktury, które nie są podpisane przez żadną ze stron, jak i faktury, które opatrzone są nie tylko podpisami, ale nawet pieczątkami obu […]

Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie składania wniosków do KRS?

O tym, że ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS wprowadziła nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie zgłaszania do KRS zmian danych spółek, pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów. Niniejszym artykułem postaramy się przybliżyć, w jaki sposób nowe obowiązki powinny realizować spółki kapitałowe. Gdy rejestrujesz nową spółkę kapitałową… Obecnie gdy […]

Strony:1...345...23

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.