W jaki sposób zawrzeć umowę ze spółką cywilną?

środa, 9 Sierpień 2023 w kategorii Spółka cywilna

Założyłeś spółkę cywilną? A może Twoim kontrahentem ma zostać spółka cywilna? Zastanawiasz się, w jaki sposób powinieneś oznaczyć spółkę cywilną w umowie? W poniższym artykule odpowiemy na powyższe pytania. Czy spółka cywilna może być stroną umowy? Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Nie stanowi podmiotu prawa. Nie ma własnego majątku. Podmiotowość prawną posiadają natomiast wspólnicy […]

Adres do rejestracji spółki – co to jest siedziba spółki?

poniedziałek, 7 Sierpień 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Czym tak naprawdę jest siedziba spółki? W jaki sposób powinna zostać określona? Gdzie spółka zgłasza swoją siedzibę? Kiedy spółka z o.o. musi wybrać swoja siedzibę? Zgodnie z art. 157 § 1 pkt 1 k.s.h. umowa spółki powinna określać firmę i siedzibę spółki. Spółka z o.o. wskazuje zatem swoją siedzibę w umowie spółki. Jest to jej […]

O czym należy pamiętać po założeniu spółki z o.o.?

piątek, 4 Sierpień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Spółkę z o.o. zawiązuje się poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego lub poprzez uzupełnienie i podpisanie wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Co należy zrobić po zawarciu umowy? 1. Wybór organów spółki W akcie notarialnym obejmującym umowę spółki (ale poza umową spółki) zazwyczaj następuje także wybór członków organów spółki – […]

Kiedy spółka z o.o. nie może nabyć udziałów innej spółki z o.o.?

poniedziałek, 31 Lipiec 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Co do zasady spółka z o.o. nie może nabywać udziałów własnych w celu innym niż ich umorzenie. To obostrzenie dotyczy także obejmowania udziałów przez spółkę zależną. Jak ustalić, czy spółka, która zamierza kupić udziały innej spółki z o.o. jest w stosunku do niej spółką zależną? Jakie czynności należy podjąć, aby planowana transakcja nie okazała się […]

Jak zarejestrować spółkę z o.o. w KRS od 1 lipca 2021 r.?

piątek, 28 Lipiec 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o rejestrację spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców KRS można złożyć wyłącznie przez Internet. Co trzeba zrobić, aby sąd rejestrowy dokonał wpisu? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można utworzyć w sposób tradycyjny lub przez Internet. O utworzeniu spółki z o.o. przez Internet pisaliśmy w artykule o tym, jak założyć spółkę […]

Czy zawieszona spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe?

środa, 26 Lipiec 2023 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Czy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest równoznaczne z nieprowadzeniem księgowości i niesporządzaniem sprawozdań finansowych za okres zawieszenia? Spółka z o.o, zgodnie z art. 22 Prawa przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, o ile nie zatrudnia pracowników (za wyjątkiem pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym). Okres zawieszenia może […]

Czy można powołać członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony?

środa, 26 Lipiec 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Członków zarządu spółki z o.o. można powołać na roczną lub kilkuletnią kadencję. Nie rzadko powołuje się ich również na czas nieokreślony. Czy jest to jednak prawidłowa praktyka? Możliwe kadencje Długość kadencji członka zarządu można określić w umowie spółki, a także w uchwale zgromadzenia wspólników. W tej drugiej formie tylko jeżeli: a) umowa spółki nie stanowi […]

Jakie kody PKD są niedozwolone?

sobota, 15 Lipiec 2023 w kategorii Spółka z o. o.

W momencie zawierania umowy spółki z o.o. wspólnicy często mają problem z wyborem odpowiednich kodów PKD w celu opisania przedmiotu działalności spółki. Po pierwsze ciężko jest dopasować odpowiednie kody do wybranego zakresu działalności. Ponadto warto przy zakładaniu spółki z o.o. pamiętać o tym, że istnieją takie rodzaje działalności, której spółka z o.o. wykonywać po prostu […]

Powrót fikcji doręczenia

środa, 12 Lipiec 2023 w kategorii Inne

Z dniem 1 lipca 2023 zniesiono stan zagrożenia epidemicznego. Wiąże się z tym m.in. powrót fikcji doręczenia. Fikcja doręczenia w stosunkach cywilnoprawnych W dotychczasowym stanie prawnym przyjmowano, że w razie zwrotu nieodebranej przesyłki pismo zostaje uznane za doręczone po upływie 7 dni od ponownego (drugiego) awizowania, a niekiedy nawet, że za chwilę złożenia oświadczenia woli […]

Jak złożyć wniosek o zmianę danych w KRS po 1 lipca 2021 r.?

piątek, 7 Lipiec 2023 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Spółka akcyjna

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Portal Rejestrów Sądowych – tak nazywa się system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom rejestrowym – znajduje się […]

Strony:1...345...45

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.