Wady i zalety siedziby spółki w wirtualnym biurze

Gdy zakładamy spółkę, często zastanawiamy się, jakie miejsce wybrać na jej siedzibę. Ciekawą alternatywą może być usługa wirtualnego biura. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? Wirtualne biuro to usługa polegająca na udostępnieniu adresu spółce przez inną firmę do celów rejestrowych tej spółki, a także jako adres korespondencyjny. Najczęściej w tym samym miejscu możemy wynająć […]

Jak założyć spółkę z o.o.?

piątek, 6 Czerwiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Proces rejestracji spółki z o.o. wymaga spełnienia szeregu formalności, a także znajomości przepisów prawnych. Spółkę z o.o. można zarejestrować na dwa sposoby: tradycyjnie (zawierając umowę spółki w formie aktu notarialnego) lub przez Internet. W tym artykule omówimy kwestię rejestracji tradycyjnej. Przed rejestracją Zgodnie z art. 163 ksh do powstania spółki z o.o. wymaga się: zawarcia […]

Założyć od podstaw czy kupić gotową spółkę?

Chcąc rozpocząć własną działalność gospodarczą, możemy założyć spółkę od podstaw lub kupić gotową. Kiedy kupno gotowej spółki jest bardziej opłacalne od założenia własnej? Czym są gotowe spółki? Gotowe spółki z założenia są tzw. „czystymi” podmiotami gospodarczymi. Mają prowadzoną dokumentację księgową oraz składane niezbędne deklaracje i sprawozdania we właściwych urzędach. Nigdy jednak nie prowadziły działalności operacyjnej […]

Spółka z o.o. vs spółka komandytowa

Spółka komandytowa coraz częściej staje się alternatywą dla spółki z o.o. Kiedy ta alternatywa się opłaca? Nie sposób opisać wszystkich różnic pomiędzy spółką z o.o. i spółką komandytową w jednym artykule. Skupmy się zatem na najważniejszych z nich, mianowicie na odpowiedzialności, jaką ponoszą wspólnicy, sposobie opodatkowania oraz kosztach prowadzenia działalności. Odpowiedzialność wspólników Spółka z o.o. […]

Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. a podatki i ZUS

środa, 30 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Zasady opodatkowania wynagrodzenia członków zarządu oraz opłacania składek ZUS zależą od tego, na jakiej podstawie członek zarządu pełni swoją funkcję w spółce z o.o. Członkowie zarządu w spółce z o.o. są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inaczej. Zasadą jest, że wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania, przy czym powołanie należy […]

Czy warto zakładać jednoosobową spółkę z o.o. ?

piątek, 25 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki, Założenie spółki z o. o.

Definicja spółki jednoosobowej znajduje się w art. 4 § 1 pkt 3 ksh. Zgodnie z nim, spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Pytanie brzmi, jakie „pułapki” czyhają na założyciela jednoosobowej spółki z o.o.?FormalnościSamodzielne prowadzenie spółki nakłada na jedynego wspólnika wszelkie formalne obowiązki: zawarcie aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego, […]

Likwidacja spółki z o.o. w 10 krokach

piątek, 18 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o.

Likwidacja spółki z o.o. prowadzi do utraty osobowości prawnej przez tę spółkę i polega na tym, że przestaje ona być samodzielnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Postawienie spółki w stan likwidacji nie oznacza jeszcze zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka traci osobowość prawną (rozwiązuje się) dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru, po przeprowadzeniu całej procedury likwidacyjnej. Należy przy […]

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidendy?

piątek, 4 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Dywidenda wypłacana wspólnikom spółek kapitałowych jest co do zasady oprocentowana 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje jednak zwolnienie od tego podatku po spełnieniu szczególnych warunków. Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidendy? Zasady opodatkowania dywidend różnią się w zależności od tego, czy dywidenda jest wypłacana osobie fizycznej […]

Kosztowne podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z wypracowanych zysków spółki.

piątek, 28 Marzec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. Wkłady na podwyższony kapitał zakładowy mogą być pokryte zarówno przez wspólników w sposób pieniężny lub niepieniężny jak i z niepodzielonych zysków spółki, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych spółki. Co do zasady podwyższenie kapitału wiąże się ze […]

Rejestracja spółki z o.o. przez internet w 7 krokach

Od 1 stycznia 2012 r. możliwa jest rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Wprowadzenie tego rozwiązania miało na celu przyspieszenie i usprawnienie procedury założenia spółki z o.o. Obecnie możemy zarejestrować spółkę w przeciągu 24 godzin (tzw. Tryb S24). Zawarcie umowy spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym odbywa się po zarejestrowaniu na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/. […]

Strony:1...42434445

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.