Ponowne rozpatrzenie wniosków o zwolnienie z ZUS

środa, 5 Sierpień 2020 w kategorii Księgowość

Sejm przyjął nowelizację przepisów, na mocy których niektóre negatywnie rozpatrzone przez ZUS wnioski o zwolnienie z ZUS złożone do 30 czerwca, zostaną z urzędu ponownie rozpatrzone.

W dniu 24 lipca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie nowelizacji, ZUS z urzędu rozpatrzy wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj, złożone do 30 czerwca, przez płatników, którzy:

– posiadali nadpłatę (a ich nadpłata została zaliczona przez ZUS z urzędu na poczet bieżących, należnych składek ZUS), lub

– opłacili składki ZUS za okresy objęte złożonym wnioskiem o zwolnienie.

Wnioski te zostaną rozpatrzone wtedy, gdy ZUS wcześniej odmówił zwolnienia z opłacania składek za dany miesiąc.

Jak jest?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwolnieniu ze składek podlegają wyłącznie należności nieopłacone. Jeżeli zatem płatnik posiadał nadwyżkę w ZUS, a nie złożył wniosku o jej zwrot, nadpłata została zaliczona na poczet bieżących należności. Tym samym płatnik nie posiadał żadnych nieopłaconych składek ZUS, a zatem nie mógł skorzystać ze wsparcia w postaci zwolnienia z opłacania składek. To samo dotyczy podmiotów, które np. z powodu nieotrzymania decyzji ZUS przed terminem wymagalności składki ZUS za dany miesiąc, z obawy opłaciły składki ZUS za dany miesiąc, choć wnioskowały o zwolnienie z ich opłacania.

Jak może być?

Zmiana przepisów pozwoli na zwolnienie z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., co do których został złożony wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, w ten sposób, że:

– płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100% składek należnych,

– płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50% składek należnych.

Co istotne, w związku z planowaną zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy! ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu. O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.

Biorąc pod uwagę fakt, że ponowne rozpatrzenie wniosków ma dotyczyć płatników, którzy dokonali już płatności za miesiące, za które złożyli wniosek o zwolnienie, po umorzeniu przez ZUS składek, u większości płatników powstanie nadpłata. Nadpłata podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. podlega zaliczeniu na poczet przyszłych składek ZUS, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek (tutaj konieczny odrębny wniosek płatnika).

Ustawa została przyjęta przez Sejm w dniu 24 lipca 2020 r., a następnie przekazana do Senatu. Senat będzie rozpatrywał projekt na posiedzeniu zaplanowanym w dniach 11-13 sierpnia 2020 r. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona, na ponowne rozpatrzenie wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r. liczyć mogą płatnicy, którzy wcześniej uzyskali odpowiedź odmowną z uwagi na opłacenie składek ZUS przed otrzymaniem decyzji ZUS lub posiadali nadpłatę i nie zawnioskowali o jej zwrot.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.