Powrót fikcji doręczenia

środa, 12 Lipiec 2023 w kategorii Inne

Z dniem 1 lipca 2023 zniesiono stan zagrożenia epidemicznego. Wiąże się z tym m.in. powrót fikcji doręczenia.

Fikcja doręczenia w stosunkach cywilnoprawnych

W dotychczasowym stanie prawnym przyjmowano, że w razie zwrotu nieodebranej przesyłki pismo zostaje uznane za doręczone po upływie 7 dni od ponownego (drugiego) awizowania, a niekiedy nawet, że za chwilę złożenia oświadczenia woli należy uznać moment, w którym korespondencja mogła i powinna być doręczona drugiej stronie, czyli z dniem pierwszego awizo.

Innymi słowy pozostawienie w skrzynce adresata informacji o przesyłce (tzw. awizo) uważane było, co do zasady, za jej prawidłowe doręczenie, ponieważ stwarzało adresatowi możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego.

Brak fikcji doręczenia w stanie zagrożenia epidemicznego

Zgodnie natomiast z art. 98 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Przepisu nie stosuje się do m.in. postępowań podatkowych czy do przesyłek wysyłanych do ani przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego, organ administracji publicznej.

Co to oznacza?

W praktyce oznacza to, że pisma wysyłane za potwierdzeniem odbioru przez przedsiębiorców np. wezwania do zapłaty do dłużników czy wypowiedzenia umów, w tym umów o pracę do pracowników, które nie zostały odebrane i których termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie mogą zostać uznane za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Fikcja doręczenia została zatem wyłączona.

Jak jest obecnie?

Obecnie, po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, rozpoczął się 14-dniowy okres, po upływie którego wszystkie pisma wysłane za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czyli de facto od dnia wejścia w życie ww. przepisu, tj. od 18 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. zostaną uznane za doręczone po dniu 15 lipca 2023 r.

Jednocześnie przywrócona zostaje fikcja doręczenia, co oznacza, że nawet w razie nieodebrania przesyłki pismo może zostać uznane za doręczone po pozostawieniu w skrzynce adresata informacji o przesyłce (awizo).

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.