Przedłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych

środa, 7 Kwiecień 2021 w kategorii Księgowość

W dniu 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. przedłużające termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Kiedy w takim razie należy sporządzić sprawozdanie finansowe i wykonać dalsze czynności z nim związane?

Terminy, po raz kolejny, przedłużono dla sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020. Jest to istotne, ponieważ dla większości spółek z o.o., których rok obrotowy kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego, termin na sporządzenie sprawozdania finansowego upłynął wraz z końcem marca.

Jakie terminy zostały przedłużone i o ile?

Na mocy przepisów ww. rozporządzenia wprowadzono przede wszystkim następujące zmiany:

– jednostkom prowadzącym księgi rachunkowe przedłużono o 3 miesiące termin na zamknięcie ksiąg, czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Przykład 1

Księgi rachunkowe spółki z o.o. za rok 2020, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zamykane byłyby na dzień 31 grudnia 2020 r. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od końca roku obrotowego. Przedłużenie terminu na zamknięcie ksiąg o 3 miesiące oznacza, że termin na zamknięcie ksiąg rachunkowych dla takiej spółki upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.

– jednostkom zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego przedłużono o 3 miesiące termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Przykład 2

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 dla spółki z o.o., której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym upływa w dniu 30 czerwca 2021 r. (zamiast w dniu 31 marca 2021 r.).

jednostkom zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania z działalności przedłużono o 3 miesiące termin na sporządzenie sprawozdania z działalności, tj. do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Przykład 3

Termin na sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności za rok 2020 dla spółki z o.o., której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym upływa w dniu 30 czerwca 2021 r. (zamiast w dniu 31 marca 2021 r.).

– jednostkom zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego przedłużono o 3 miesiące termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, tj. do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Przykład 4

Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (co wiąże się z obowiązkiem odbycia zgromadzenia wspólników) za rok obrotowy 2020 dla spółki z o.o., której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym upływa w dniu 30 września 2021 r. (zamiast w dniu 30 czerwca 2021 r.).

Uwaga!

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wyżej wskazane terminy przedłużono o 1 miesiąc (sporządzenie sprawozdania finansowego do 30 kwietnia 2021 r., zatwierdzenia sprawozdania – do 31 lipca 2021 r.), a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono!

Powyższe zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

Należy zaznaczyć, że istnieją biura księgowe, które zapewniają świadczenie usług na odległość, w tym elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy przedsiębiorcą a biurem, co umożliwia szybkie i sprawne sporządzanie sprawozdań finansowych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o tym, jak wypełniać obowiązki podatkowe w obliczu epidemii koronawirusa.

Jednak nawet jednostki, które zdążyły już sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, będą mogły w dalszym ciągu skorzystać z przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, co wiąże się z koniecznością odbycia zgromadzenia wspólników.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.