Raportowanie do ZUS wysokości dochodu

środa, 1 Grudzień 2021 w kategorii Księgowość

Z nowymi zasadami opłacania składki zdrowotnej wiążą się dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. Jednym z nich jest obowiązek raportowania do ZUS o wysokości dochodu.

O zasadach opłacania składki zdrowotnej po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu pisaliśmy już m.in. w artykule o zmianach, które wprowadzi Polski Ład.

Tytułem przypomnienia:

Od 1 stycznia 2022 r. zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, jak i przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną zależną od osiągniętego dochodu (rozliczający się według skali podatkowej w wysokości 9% osiągniętego dochodu, a liniowcy – 4,9% osiągniętego dochodu, lecz nie mniejszą niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku).

Z kolei dla ryczałtowców podstawę wymiaru stanowić będzie określony procent przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. To jaki procent przeciętnego wynagrodzenia (60%, 100% czy 180%) stanowić będzie podstawę wymiaru, zależeć będzie od rocznego przychodu przedsiębiorcy w danym roku.

Przedsiębiorcy, niezależnie od wybranej formy opodatkowania, nie będą mogli odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku PIT.

Polski Ład wprowadził dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców, w tym obowiązek raportowania do ZUS o wysokości dochodu.

Jak jest?

Płatnik składek przesyła dokumenty rozliczeniowe (deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne), a także opłaca składki (w tym składkę zdrowotną) należne za dany miesiąc nie później niż:

– do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,

– do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Od płatników składek, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie (np. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników) nie wymaga się przesyłania do ZUS imiennego raportu miesięcznego. Obowiązek, który na nich spoczywa, ogranicza się do terminowego złożenia deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) i uiszczenia należnych składek.

Ponadto osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (lub tylko na ubezpieczenie zdrowotne) wyłącznie za siebie lub za osoby z nimi współpracujące (np. małżonek, dzieci, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice), tj. nie zatrudniający pracowników, nie muszą składać ani imiennych raportów miesięcznych, ani deklaracji rozliczeniowych w kolejnych miesiącach, jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych zadeklarowały – jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – najniższą dopuszczalną przepisami kwotę podstawy wymiaru składek.

Obecnie składają one deklarację rozliczeniową dopiero wtedy, gdy zmienia się podstawa wymiaru, np. „przechodzą” na Mały ZUS Plus. Nie dotyczy to zmiany spowodowanej wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

Jak będzie?

Od 1 stycznia 2022 r. płatnik składek przesyłać będzie dokumenty rozliczeniowe (deklarację rozliczeniową lub imienne raporty miesięczne) oraz opłacać składki ZUS należne za dany miesiąc nie później niż:

– do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,

– do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (niezależnie od tego, czy zatrudniają pracowników czy nie).

Od płatników składek, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, nadal nie wymaga się przesyłania imiennych raportów.

Zrezygnowano jednak ze zwolnienia z obowiązku przesyłania jakichkolwiek dokumentów rozliczeniowych:

– osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące,

– osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące,

tj. niezatrudniających pracowników,

z uwagi na brak możliwości zadeklarowania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a uzależnienie ich wysokości od dochodu przedsiębiorcy.

Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy zatrudniają, czy nie pracowników będą zobowiązani do przesyłania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS, w których każdorazowo wskażą wysokość osiągniętego miesięcznego dochodu.

Dotyczy to również ryczałtowców – wydaje się, że przekazywać będą oni informację na temat osiągniętego przychodu.

Za brak przekazania dokumentów rozliczeniowych grozi grzywna. A błąd w deklaracji może spowodować konieczność dopłaty kwoty składki wraz z odsetkami za zwłokę.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.