Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

środa, 17 Maj 2023 w kategorii Księgowość

Przedsiębiorcy po raz pierwszy w tym roku zostali zobowiązani do złożenia dodatkowego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Do kiedy należy złożyć rozliczenie i jak wystąpić o ewentualną nadpłatę?

Jak złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Złożenie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. to odrębny, od obowiązku złożenia rocznego rozliczenia PIT, obowiązek, który dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych:

– na zasadach ogólnych,

– podatkiem liniowym,

– ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

którzy w 2022 r. podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Nie dotyczy zatem jedynie przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej wykazać należy w deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r. poprzez wypełnienie dodatkowej sekcji w tej deklaracji (nie przewidziano więc dodatkowego dokumentu). Deklarację należy złożyć do 22 maja 2023 r.

Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Kiedy przysługuje nadpłata?

W rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej przedsiębiorca wskazuje dane do wyliczenia należnej rocznej składki zdrowotnej i kwota ta jest porównywana z sumą miesięcznych składek uiszczonych w danym roku. W sytuacji, gdy suma wpłaconych składek miesięcznych będzie wyższa od wyliczonej należnej rocznej składki zdrowotnej, przedsiębiorcy przysługiwać będzie zwrot nadpłaconych składek ZUS.

Niestety, gdy suma wpłaconych składek miesięcznych będzie niższa od wyliczonej należnej rocznej składki zdrowotnej, przedsiębiorca będzie musiał uiścić brakującą kwotę (wraz ze składką za kwiecień, czyli w terminie do 22 maja 2023 r.).

Jak otrzymać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Aby otrzymać zwrot nadpłaconych składek ZUS należy złożyć wniosek, który wygeneruje się automatycznie po złożeniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, na koncie przedsiębiorcy na portalu PUE ZUS. Należy go podpisać i wysłać w terminie do 1 czerwca 2023 r.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma zaległości w opłacaniu składek ZUS, zwrot środków nastąpi w terminie do 1 sierpnia 2023 r. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada zaległości w opłacaniu składek ZUS, nadpłata zostanie zaliczona na poczet tych zaległości.

Niezłożenie wniosku o zwrot nadpłaty nie spowoduje, że nadpłacone środki przepadną. Środki te zostaną zaliczone na poczet przyszłych składek ZUS.

Do 22 maja 2023 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.