Wpisy z kategorii: Fundacja rodzinna

Czy wniesienie do fundacji rodzinnej mienia przez małżonków przekreśla zwolnienie w PIT dla całości wypłacanego świadczenia?

czwartek, 4 Lipiec 2024 w kategorii Podatki, Fundacja rodzinna

Wątpliwości w zakresie powyższego zagadnienia pojawiły się po stanowisku Dyrektora KIS przedstawionym w indywidualnej interpretacji podatkowej z kwietnia 2024 r. Mowa o indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 30 kwietnia 2024 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.2.JK. Kontrowersyjna interpretacja indywidualna Małżonkowie, którzy razem założyli fundację rodzinną (oboje są fundatorami, posiadają małżeńską wspólność majątkową, w spisie […]

Jak przedstawiają się zasady odpowiedzialności w fundacji rodzinnej?

środa, 24 Kwiecień 2024 w kategorii Fundacja rodzinna

Czy fundacja rodzinna odpowiada tylko za zobowiązania powstałe po jej ustanowieniu? Czy odpowiada za zobowiązania fundatora? Odpowiedzialność fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora Fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem, w tym z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Oznacza to, że jeśli […]

Koniec ułatwień dla fundacji rodzinnej w zakresie nabywania nieruchomości rolnych?

środa, 23 Sierpień 2023 w kategorii Fundacja rodzinna

Fundacje rodzinne utracą przywileje dotyczące nabywania nieruchomości rolnych. Sejm odrzucił veto Senatu, w którym Senat wnioskował o odrzucenie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że ustawa została uchwalona w brzmieniu przyjętym wcześniej przez Sejm. Zmiany dotyczyć będą m.in. nabywania nieruchomości rolnych przez fundację rodzinną. Jak jest? Obecnie, […]

Jak złożyć wniosek o wpis fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych?

czwartek, 1 Czerwiec 2023 w kategorii Fundacja rodzinna

Do powstania fundacji rodzinnej wymagane jest złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej, ustalenie statutu fundacji przez fundatora, wniesienie przez fundatora mienia oraz wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych. Jak złożyć stosowny wniosek? Fundacja rodzinna podlega wpisowi do rejestru fundacji rodzinnych, do którego zgłasza ją fundator. W przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia fundacji rodzinnej […]

Zmiany w ustawie o fundacji rodzinnej?

środa, 5 Kwiecień 2023 w kategorii Fundacja rodzinna

Ustawa o fundacji rodzinnej jeszcze nie weszła w życie, a Ministerstwo Finansów już zaproponowało zmiany do ustawy. Poprawka dotyczy głównie podatków. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, propozycja zmiany jest podyktowana tym, że fundacja rodzinna ma zabezpieczać kapitał rodzinny, a nie służyć obchodzeniu przepisów podatkowych. Procedowane zmiany objęte są ustawą o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i […]

Jakie są założenia ustawy o fundacji rodzinnej?

środa, 8 Luty 2023 w kategorii Fundacja rodzinna

W dniu 6 lutego 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. O projekcie ustawy o fundacji rodzinnej informowaliśmy wielokrotnie, m.in. w artykule o tym, jakie są założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej. W międzyczasie projekt ustawy zmieniał się wielokrotnie, aż w końcu w dniu 26 stycznia 2023 r. […]

Jakie zmiany w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej?

środa, 9 Listopad 2022 w kategorii Fundacja rodzinna

8 listopada 2022 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jakie kwestie uległy zmianie? Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną w polskim porządku prawnym, utworzoną w celu gromadzenia majątku, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundacja rodzinna może w szczególności pokrywać koszty utrzymania beneficjenta będącego osobą […]

Zmiany w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej

środa, 3 Listopad 2021 w kategorii Fundacja rodzinna

15 października 2021 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jakie kwestie uległy zmianie? Czym jest fundacja rodzinna?  Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną w polskim porządku prawnym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma zarządzać posiadanym majątkiem i zapewniać jego ochronę oraz spełniać świadczenia na rzecz beneficjenta, w szczególności pokrywać […]

Jakie są założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej?

środa, 24 Marzec 2021 w kategorii Fundacja rodzinna

W dniu 22 marca 2021 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów opublikowało długo wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej Informacje ogólne Fundacja rodzinna, zgodnie z założeniami, to nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym. Jej siedziba ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja […]

Fundacja rodzinna od 1 stycznia 2022 r.?

środa, 11 Listopad 2020 w kategorii Fundacja rodzinna

W dniu 29 września 2020 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że kończy prace nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych, która ma wprowadzić tę formę prawną do polskiego porządku prawnego. W dniu 29 września 2020 r. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów zorganizowali spotkanie online, podczas którego omawiano wybrane projektowane rozwiązania, a także stopień zaawansowania prac. Projekt […]

Strony:12

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.