Wpisy z kategorii: Podatki

Czy wniesienie do fundacji rodzinnej mienia przez małżonków przekreśla zwolnienie w PIT dla całości wypłacanego świadczenia?

czwartek, 4 Lipiec 2024 w kategorii Podatki, Fundacja rodzinna

Wątpliwości w zakresie powyższego zagadnienia pojawiły się po stanowisku Dyrektora KIS przedstawionym w indywidualnej interpretacji podatkowej z kwietnia 2024 r. Mowa o indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 30 kwietnia 2024 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.2.JK. Kontrowersyjna interpretacja indywidualna Małżonkowie, którzy razem założyli fundację rodzinną (oboje są fundatorami, posiadają małżeńską wspólność majątkową, w spisie […]

Czy przekształcenie spółki skutkuje utratą prawa do opodatkowania estońskim CIT?

środa, 8 Maj 2024 w kategorii Podatki

Czy przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych skutkować będzie utratą prawa do stosowania opodatkowania estońskim CIT? Czy spółka przekształcona będzie zobowiązana po przekształceniu do ponownego złożenia zawiadomienia ZAW-RD? Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. interpretacja indywidualna z dnia 8 marca 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.45.2024.1.END. […]

Czy wydatek na zakup zegarka można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

środa, 13 Marzec 2024 w kategorii Podatki

Czy wydatek na zakup zegarka stanowi koszt reprezentacji, ponieważ ma budować wizerunek przedsiębiorcy, czy może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu? Czym jest koszt uzyskania przychodu? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych […]

Czy wspólnik może świadczyć nieodpłatnie usługi na rzecz spółki?

środa, 20 Wrzesień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Nierzadko wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi nieodpłatnie, traktując te usługi jako obowiązek udziałowca spółki. Trzeba być jednak ostrożnym przy tego typu działaniach. Niekiedy taka usługa może stanowić świadczenie, którego otrzymanie przez spółkę będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu i koniecznością zapłaty podatku. Czym jest nieodpłatne świadczenie i co się z tym wiąże? Nieodpłatne […]

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza w 2023 roku?

Która forma prowadzenia działalności gospodarczej jest korzystniejsza w 2023 roku – spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Jakie zalety, a jakie wady ma prowadzenie działalności w każdej z tych form? Odpowiadając na powyższe pytania, trzeba przede wszystkim przeanalizować następujące aspekty: odpowiedzialność za zobowiązania, opodatkowanie, składki ZUS oraz koszty prowadzenia działalności. Odpowiedzialność za zobowiązania Spółka […]

Czy nabycie udziałów poniżej wartości rynkowej generuje przychód podlegający opodatkowaniu?

środa, 9 Sierpień 2023 w kategorii Podatki, Księgowość

Czy jeżeli podatnik nabędzie udziały poniżej ich wartości rynkowej, to powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT? Jeżeli tak, to w jakim momencie? Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2023 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.85.2023.1.PSZ, stwierdził, że nabycie udziałów w spółce z o.o. […]

Jakie konsekwencje grożą za sprzedaż spółki z długami?

wtorek, 23 Maj 2023 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Czy sprzedając zadłużoną spółkę, można uwolnić się od odpowiedzialności za długi? Jakie konsekwencje grożą tym, którzy się na takie rozwiązanie zdecydują? W Internecie pojawia się coraz więcej ogłoszeń oferujących kupno spółki z długami. Zdesperowani przedsiębiorcy korzystają z takich ofert. Pytanie brzmi, czy takie działanie jest w ogóle legalne i co najważniejsze, czy uwalnia od odpowiedzialności […]

Faktura dla nievatowca?

środa, 17 Maj 2023 w kategorii Podatki

Nie budzi wątpliwości, że przedsiębiorcy, którzy zarejestrowani są jako czynni podatnicy VAT każdą transakcję mają obowiązek dokumentować fakturą VAT. A jaki dokument wystawiają podmioty, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT? Już od 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy mogą (a niekiedy muszą) wystawiać faktury, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni (tzw. vatowcy), […]

5 Sposobów dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

wtorek, 11 Kwiecień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Podatki, Założenie spółki z o. o.

Minimalna wartość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5.000 złotych. Kwota ta pokrywa tylko początkowe koszty działalności, tym samym większość spółek już na samym początku staje przed wyborem odpowiednich sposobów dofinansowania spółki. Po początkowym wniesieniu wkładów na objęcie udziałów w kapitale zakładowym, wspólnicy nie mogą dokonywać dowolnych wpłat na konto spółki. Zawsze istnieje konieczność […]

Jakie zmiany przewiduje SLIM VAT 3?

środa, 8 Marzec 2023 w kategorii Podatki

SLIM VAT 3 to pakiet zmian w ustawie o VAT mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Jakie najważniejsze zmiany przewiduje? Mały podatnik Status małego podatnika będzie posiadał ten przedsiębiorca, który osiągnął przychód brutto ze sprzedaży (czyli wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku podatkowym nieprzekraczający […]

Strony:123...13

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.